Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 34

Psalmul 34[a]

Al lui David. Compus pe vremea când acesta s-a prefăcut a fi nebun înaintea lui Abimelek şi a plecat izgonit de acesta.

Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme,
    lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea!
Sufletul meu se laudă în Domnul;
    să audă şi să se bucure cei smeriţi!
Măriţi pe Domnul împreună cu mine!
    Să înălţăm cu toţii Numele Lui!

L-am căutat pe Domnul, şi El mi-a răspuns;
    m-a izbăvit din toate temerile mele.
Cei care privesc spre El, se luminează,[b]
    iar feţele nu li se umplu de ruşine.[c]
Acest necăjit a strigat, iar Domnul l-a auzit
    şi l-a scăpat de toate necazurile lui.
Îngerul Domnului îşi[d] aşază tabăra
    împrejurul celor ce se tem de Domnul[e] şi-i salvează.

Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!
    Ferice de omul care se încrede în El!
Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii Lui,
    căci cei ce se tem de El nu duc lipsă de nimic!
10 Puii de leu duc lipsă şi flămânzesc,
    dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11 Apropiaţi-vă, fiilor, ascultaţi-mă,
    şi vă voi învăţa frica de Domnul!
12 Cine este omul care doreşte viaţa
    şi vrea să vadă zile bune?
13 Acela să-şi păzească limba de rău
    şi buzele – de cuvinte înşelătoare!
14 Să renunţe la rău şi să facă binele!
    Să caute pacea şi s-o urmărească!

15 Căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi,
    iar urechile Lui iau aminte la strigătul[f] lor.
16 Faţa Domnului însă este împotriva celor ce săvârşesc răul,
    ca să le şteargă amintirea de pe pământ.

17 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
    şi-i izbăveşte din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
    şi-i izbăveşte pe cei cu duhul zdrobit.

19 De multe necazuri are parte cel drept,
    dar Domnul îl izbăveşte din toate.
20 El îi păzeşte toate oasele
    şi nici unul măcar nu îi va fi rupt.

21 Răul va aduce moartea celui nelegiuit,
    iar cei ce-l urăsc pe cel drept vor fi pedepsiţi.
22 Domnul îi răscumpără pe slujitorii Săi
    şi nici unul din cei ce-şi găsesc refugiul în El nu este pedepsit.

Notas al pie

  1. Psalmii 34:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 34:5 TM; câteva mss TM, LXX: Priviţi spre El şi radiaţi de bucurie
  3. Psalmii 34:5 TM; LXX, Siriacă: şi să nu vi se mai umple feţele de ruşine
  4. Psalmii 34:7 Sau: Îşi
  5. Psalmii 34:7 Lit.: el
  6. Psalmii 34:15 TM; LXX: rugăciunea

New International Version

Psalm 34

Psalm 34[a][b]

Of David. When he pretended to be insane before Abimelek, who drove him away, and he left.

I will extol the Lord at all times;
    his praise will always be on my lips.
I will glory in the Lord;
    let the afflicted hear and rejoice.
Glorify the Lord with me;
    let us exalt his name together.

I sought the Lord, and he answered me;
    he delivered me from all my fears.
Those who look to him are radiant;
    their faces are never covered with shame.
This poor man called, and the Lord heard him;
    he saved him out of all his troubles.
The angel of the Lord encamps around those who fear him,
    and he delivers them.

Taste and see that the Lord is good;
    blessed is the one who takes refuge in him.
Fear the Lord, you his holy people,
    for those who fear him lack nothing.
10 The lions may grow weak and hungry,
    but those who seek the Lord lack no good thing.
11 Come, my children, listen to me;
    I will teach you the fear of the Lord.
12 Whoever of you loves life
    and desires to see many good days,
13 keep your tongue from evil
    and your lips from telling lies.
14 Turn from evil and do good;
    seek peace and pursue it.

15 The eyes of the Lord are on the righteous,
    and his ears are attentive to their cry;
16 but the face of the Lord is against those who do evil,
    to blot out their name from the earth.

17 The righteous cry out, and the Lord hears them;
    he delivers them from all their troubles.
18 The Lord is close to the brokenhearted
    and saves those who are crushed in spirit.

19 The righteous person may have many troubles,
    but the Lord delivers him from them all;
20 he protects all his bones,
    not one of them will be broken.

21 Evil will slay the wicked;
    the foes of the righteous will be condemned.
22 The Lord will rescue his servants;
    no one who takes refuge in him will be condemned.

Notas al pie

  1. Psalm 34:1 This psalm is an acrostic poem, the verses of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 34:1 In Hebrew texts 34:1-22 is numbered 34:2-23.