Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 34

Psalmul 34[a]

Al lui David. Compus pe vremea când acesta s-a prefăcut a fi nebun înaintea lui Abimelek şi a plecat izgonit de acesta.

Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme,
    lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea!
Sufletul meu se laudă în Domnul;
    să audă şi să se bucure cei smeriţi!
Măriţi pe Domnul împreună cu mine!
    Să înălţăm cu toţii Numele Lui!

L-am căutat pe Domnul, şi El mi-a răspuns;
    m-a izbăvit din toate temerile mele.
Cei care privesc spre El, se luminează,[b]
    iar feţele nu li se umplu de ruşine.[c]
Acest necăjit a strigat, iar Domnul l-a auzit
    şi l-a scăpat de toate necazurile lui.
Îngerul Domnului îşi[d] aşază tabăra
    împrejurul celor ce se tem de Domnul[e] şi-i salvează.

Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!
    Ferice de omul care se încrede în El!
Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii Lui,
    căci cei ce se tem de El nu duc lipsă de nimic!
10 Puii de leu duc lipsă şi flămânzesc,
    dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11 Apropiaţi-vă, fiilor, ascultaţi-mă,
    şi vă voi învăţa frica de Domnul!
12 Cine este omul care doreşte viaţa
    şi vrea să vadă zile bune?
13 Acela să-şi păzească limba de rău
    şi buzele – de cuvinte înşelătoare!
14 Să renunţe la rău şi să facă binele!
    Să caute pacea şi s-o urmărească!

15 Căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi,
    iar urechile Lui iau aminte la strigătul[f] lor.
16 Faţa Domnului însă este împotriva celor ce săvârşesc răul,
    ca să le şteargă amintirea de pe pământ.

17 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
    şi-i izbăveşte din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
    şi-i izbăveşte pe cei cu duhul zdrobit.

19 De multe necazuri are parte cel drept,
    dar Domnul îl izbăveşte din toate.
20 El îi păzeşte toate oasele
    şi nici unul măcar nu îi va fi rupt.

21 Răul va aduce moartea celui nelegiuit,
    iar cei ce-l urăsc pe cel drept vor fi pedepsiţi.
22 Domnul îi răscumpără pe slujitorii Săi
    şi nici unul din cei ce-şi găsesc refugiul în El nu este pedepsit.

Notas al pie

  1. Psalmii 34:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 34:5 TM; câteva mss TM, LXX: Priviţi spre El şi radiaţi de bucurie
  3. Psalmii 34:5 TM; LXX, Siriacă: şi să nu vi se mai umple feţele de ruşine
  4. Psalmii 34:7 Sau: Îşi
  5. Psalmii 34:7 Lit.: el
  6. Psalmii 34:15 TM; LXX: rugăciunea

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 34

Ya Dawudi. Bwe yeefuula okuba omugu w’eddalu mu maaso ga Abimereki, oluvannyuma eyamugoba, era naye n’amuviira.

1Nnaagulumizanga Mukama buli kiseera,
    akamwa kange kanaamutenderezanga bulijjo.
Omwoyo gwange guneenyumiririzanga mu Mukama;
    ababonyaabonyezebwa bawulire bajaguzenga.
Kale tutendereze Mukama,
    ffenna tugulumizenga erinnya lye.

Nanoonya Mukama, n’annyanukula;
    n’ammalamu okutya kwonna.
Abamwesiga banajjulanga essanyu,
    era tebaaswalenga.
Omunaku ono yakoowoola Mukama n’amwanukula,
    n’amumalako ebyali bimuteganya byonna.
Malayika wa Mukama yeebungulula abo abatya Mukama,
    n’abawonya.

Mulegeeko mulabe nga Mukama bw’ali omulungi!
    Balina omukisa abaddukira gy’ali.
Musseemu Mukama ekitiibwa mmwe abatukuvu be,
    kubanga abamutya tebaajulenga.
10 Empologoma zirumwa enjala ne ziggwaamu amaanyi;
    naye abo abanoonya Mukama, ebirungi tebiibaggwengako.
11 Mujje wano baana bange, mumpulirize;
    mbayigirize okutya Mukama.
12 Oyagala okuwangaala mu bulamu obulungi,
    okuba mu ssanyu emyaka emingi?
13 Olulimi lwo lukuumenga luleme okwogera ebitasaana,
    n’akamwa ko kaleme okwogera eby’obulimba.
14 Lekeraawo okukola ebibi, okolenga ebirungi;
    noonya emirembe era ogigobererenga.

15 Amaaso ga Mukama gatunuulira abo abatuukirivu,
    n’amatu ge gawulira okukaaba kwabwe.
16 Mukama amaliridde okumalawo abakola ebibi,
    okubasaanyizaawo ddala n’obutaddayo kujjukirwa ku nsi.

17 Abatuukirivu bakoowoola Mukama n’abawulira
    n’abawonya mu byonna ebiba bibateganya.
18 Mukama abeera kumpi n’abalina emitima egimenyese, era alokola abo abalina emyoyo egyennyise.

19 Omuntu omutuukirivu ayinza n’okuba n’ebizibu bingi,
    naye byonna Mukama abimuyisaamu.
20 Amagumba ge gonna Mukama agakuuma,
    ne watabaawo na limu limenyeka.

21 Ekibi kiritta abakola ebibi,
    n’abalabe b’abatuukirivu balibonerezebwa.
22 Mukama anunula abaweereza be;
    so tewali n’omu ku abo abaddukira gy’ali alibonerezebwa.