Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 29

Psalmul 29

Un psalm al lui David

Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu[a],
    daţi Domnului slava şi puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[b]!

Glasul Domnului răsună deasupra apelor.
    Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul;
        Domnul este deasupra apelor mari.
Glasul Domnului răsună cu putere,
    glasul Domnului răsună cu măreţie.
Glasul Domnului doboară cedrii;
    Domnul doboară cedrii Libanului.
El face Libanul să sară ca un viţel
    şi Sirionul[c] – ca un pui de bivol sălbatic.
Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.
    Glasul Domnului face să tremure pustia,
        Domnul face să tremure pustia Kadeş.
Glasul Domnului apleacă stejarii[d]
    şi despoaie pădurile;
        în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“
10 În timpul potopului Domnul era pe tron;
    Domnul va trona ca împărat pe vecie.
11 Domnul dă tărie poporului Său.
    Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

Notas al pie

  1. Psalmii 29:1 Sau: făpturi cereşti; sau: îngeri
  2. Psalmii 29:2 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)
  3. Psalmii 29:6 muntele Hermon
  4. Psalmii 29:9 Sau: provoacă caprelor de munte naşterea

New Living Translation

Psalm 29

Psalm 29

A psalm of David.

Honor the Lord, you heavenly beings[a];
    honor the Lord for his glory and strength.
Honor the Lord for the glory of his name.
    Worship the Lord in the splendor of his holiness.

The voice of the Lord echoes above the sea.
    The God of glory thunders.
    The Lord thunders over the mighty sea.
The voice of the Lord is powerful;
    the voice of the Lord is majestic.
The voice of the Lord splits the mighty cedars;
    the Lord shatters the cedars of Lebanon.
He makes Lebanon’s mountains skip like a calf;
    he makes Mount Hermon[b] leap like a young wild ox.
The voice of the Lord strikes
    with bolts of lightning.
The voice of the Lord makes the barren wilderness quake;
    the Lord shakes the wilderness of Kadesh.
The voice of the Lord twists mighty oaks[c]
    and strips the forests bare.
In his Temple everyone shouts, “Glory!”

10 The Lord rules over the floodwaters.
    The Lord reigns as king forever.
11 The Lord gives his people strength.
    The Lord blesses them with peace.

Notas al pie

  1. 29:1 Hebrew you sons of God.
  2. 29:6 Hebrew Sirion, another name for Mount Hermon.
  3. 29:9 Or causes the deer to writhe in labor.