Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 29:1-11

Psalmul 29

Un psalm al lui David.

1Dați Domnului, fii ai lui Dumnezeu1 Sau: făpturi cerești; sau: îngeri.,

dați Domnului slava și puterea!

2Dați Domnului slava cuvenită Numelui Său!

Închinați‑vă Domnului cu podoabe sfinte2 Sau: în splendoarea sfințeniei. Termenul sfințenie se poate referi la Domnul Însuși, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoțească (vezi Ps. 110:3).!

3Glasul Domnului răsună deasupra apelor.

Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul;

Domnul este deasupra apelor mari.

4Glasul Domnului răsună cu putere,

glasul Domnului răsună cu măreție.

5Glasul Domnului doboară cedrii;

Domnul doboară cedrii Libanului.

6Îi face să sară ca un vițel;

Libanul și Sirionul6 Muntele Hermon. sar ca un pui de bivol sălbatic.

7Glasul Domnului despică prin scânteieri de foc.

8Glasul Domnului face să tremure pustia,

Domnul face să tremure pustia Kadeș.

9Glasul Domnului apleacă stejarii9 Sau: provoacă nașterea cerboaicelor.

și despoaie pădurile;

în Templul Său, toți strigă: „Slavă!“

10În timpul potopului, Domnul ședea pe tron;

Domnul va ședea pe tron ca împărat pe vecie.

11Domnul va da tărie poporului Său.

Domnul Își va binecuvânta poporul cu pace.