Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 28

Psalmul 28

Al lui David

Doamne, către Tine strig!
    Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu,
ca nu cumva, tăcând faţă de mine,
    să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!
Ascultă glasul rugilor mele,
    atunci când strig către Tine după ajutor,
atunci când îmi ridic mâinile
    spre Locul Tău Preasfânt!

Nu mă condamna împreună cu cei răi,
    împreună cu răufăcătorii,
cu cei ce vorbesc de pace semenului lor,
    dar în inima lor este numai răutate.
Răsplăteşte-le după faptele lor,
    după răutatea lucrărilor lor;
după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti!
    Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!
Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului
    şi la faptele mâinilor Lui,
El îi va dărâma
    şi nu îi va mai zidi la loc!

Binecuvântat să fie Domnul,
    căci El a ascultat glasul rugilor mele!
Domnul este tăria mea şi scutul meu!
    În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea inima mea chiuie de bucurie
    şi-I aduc mulţumiri prin cântecele mele!

Domnul este tăria poporului Său!
    El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.
Mântuieşte-Ţi poporul!
    Binecuvântează-Ţi moştenirea!
        Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!

New International Version - UK

Psalm 28

Psalm 28

Of David.

To you, Lord, I call;
    you are my Rock,
    do not turn a deaf ear to me.
For if you remain silent,
    I shall be like those who go down to the pit.
Hear my cry for mercy
    as I call to you for help,
as I lift up my hands
    towards your Most Holy Place.

Do not drag me away with the wicked,
    with those who do evil,
who speak cordially with their neighbours
    but harbour malice in their hearts.
Repay them for their deeds
    and for their evil work;
repay them for what their hands have done
    and bring back on them what they deserve.

Because they have no regard for the deeds of the Lord
    and what his hands have done,
he will tear them down
    and never build them up again.

Praise be to the Lord,
    for he has heard my cry for mercy.
The Lord is my strength and my shield;
    my heart trusts in him, and he helps me.
My heart leaps for joy,
    and with my song I praise him.

The Lord is the strength of his people,
    a fortress of salvation for his anointed one.
Save your people and bless your inheritance;
    be their shepherd and carry them for ever.