Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 28

Psalmul 28

Al lui David

Doamne, către Tine strig!
    Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu,
ca nu cumva, tăcând faţă de mine,
    să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!
Ascultă glasul rugilor mele,
    atunci când strig către Tine după ajutor,
atunci când îmi ridic mâinile
    spre Locul Tău Preasfânt!

Nu mă condamna împreună cu cei răi,
    împreună cu răufăcătorii,
cu cei ce vorbesc de pace semenului lor,
    dar în inima lor este numai răutate.
Răsplăteşte-le după faptele lor,
    după răutatea lucrărilor lor;
după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti!
    Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!
Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului
    şi la faptele mâinilor Lui,
El îi va dărâma
    şi nu îi va mai zidi la loc!

Binecuvântat să fie Domnul,
    căci El a ascultat glasul rugilor mele!
Domnul este tăria mea şi scutul meu!
    În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea inima mea chiuie de bucurie
    şi-I aduc mulţumiri prin cântecele mele!

Domnul este tăria poporului Său!
    El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.
Mântuieşte-Ţi poporul!
    Binecuvântează-Ţi moştenirea!
        Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 28

Zabbuli ya Dawudi.

1Nkukoowoola ggwe, Ayi Mukama, Olwazi lwange,
    tolema kumpuliriza;
kubanga bw’onoonsiriikirira
    nzija kuba nga bali abakkirira mu kinnya.
Owulire eddoboozi ery’okwegayirira kwange,
    nga mpanise emikono gyange
okwolekera ekifo kyo ekisinga byonna obutukuvu,
    nga nkukaabirira okunnyamba.

Tontwalira mu boonoonyi,
    abakola ebibi;
abanyumya obulungi ne bannaabwe,
    so ng’emitima gyabwe gijjudde bukyayi bwerere.
Basasule ng’ebikolwa byabwe bwe biri,
    n’olw’ebyambyone bye bakoze.
Basasule olwa byonna emikono gyabwe gye bisobezza,
    obabonereze nga bwe basaanidde.

Olwokubanga tebafaayo ku mirimu gya Mukama,
    oba ku ebyo bye yakola n’emikono gye,
alibazikiririza ddala,
    era talibaddiramu.

Atenderezebwe Mukama,
    kubanga awulidde eddoboozi ly’okwegayirira kwange.
Mukama ge maanyi gange,
    era ye ngabo yange, ye gwe neesiga.
Bwe ntyo ne nyambibwa.
    Omutima gwange gunaajaguzanga, ne mmuyimbira ennyimba ez’okumwebazanga.

Mukama y’awa abantu be amaanyi,
    era kye kiddukiro eky’obulokozi bw’oyo gwe yafukako amafuta.
Olokole abantu bo, obawe omukisa abalonde bo.
    Obakulemberenga ng’omusumba, era obawanirirenga emirembe gyonna.