Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 26

Psalmul 26

Al lui David

Doamne, dezvinovăţeşte-mă,
    căci umblu în integritate!
Mă încred în Domnul
    fără şovăire.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
    curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei
    şi umblu neîncetat în adevărul Tău.
Nu mă aşez laolaltă cu bărbaţii înşelători,
    şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
Urăsc adunarea răufăcătorilor
    şi nu mă aşez laolaltă cu cei răi.
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie
    şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să fac să răsune mulţumirea
    şi să povestesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti
    şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi,
    nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire
    şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate!
    Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept.
    Voi binecuvânta pe Domnul în adunări!

New International Version - UK

Psalm 26

Psalm 26

Of David.

Vindicate me, Lord,
    for I have led a blameless life;
I have trusted in the Lord
    and have not faltered.
Test me, Lord, and try me,
    examine my heart and my mind;
for I have always been mindful of your unfailing love
    and have lived in reliance on your faithfulness.

I do not sit with the deceitful,
    nor do I associate with hypocrites.
I abhor the assembly of evildoers
    and refuse to sit with the wicked.
I wash my hands in innocence,
    and go about your altar, Lord,
proclaiming aloud your praise
    and telling of all your wonderful deeds.

Lord, I love the house where you live,
    the place where your glory dwells.
Do not take away my soul along with sinners,
    my life with those who are bloodthirsty,
10 in whose hands are wicked schemes,
    whose right hands are full of bribes.
11 I lead a blameless life;
    deliver me and be merciful to me.

12 My feet stand on level ground;
    in the great congregation I will praise the Lord.