Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 25

Psalmul 25[a]

Al lui David

Doamne, la Tine îmi înalţ sufletul!
    Dumnezeul meu, în Tine mă încred:
să nu fiu dat de ruşine!
    Să nu se bucure duşmanii mei de mine!
Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine,
    ci de ruşine vor fi făcuţi cei ce Îţi sunt necredincioşi fără motiv.

Fă-mi cunoscute căile Tale, Doamne,
    învaţă-mă cărările Tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul Tău, învaţă-mă,
    căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele!
        În Tine nădăjduiesc toată ziua.
Adu-Ţi aminte, Doamne, de mila şi de îndurarea Ta,
    căci acestea sunt veşnice!
Nu-Ţi aduce aminte de păcatele din tinereţea mea, nici de greşelile mele,
    ci adu-Ţi aminte de mine după îndurarea Ta,
        pentru bunătatea Ta, Doamne!

Domnul este bun şi drept;
    de aceea le dă învăţătură celor păcătoşi pe cale.
El îi îndrumă pe cei smeriţi în ceea ce este drept
    şi îi învaţă pe cei smeriţi calea Lui.
10 Toate cărările Domnului sunt îndurare şi adevăr
    pentru cei ce păzesc legământul şi mărturiile Lui.
11 Doamne, din pricina Numelui Tău,
    iartă-mi vina, căci mare este!
12 Cine se teme de Domnul?
    Aceluia El îi arată ce cale să aleagă.
13 El va locui în fericire,
    iar urmaşii lui vor moşteni ţara.
14 Sfatul[b] Domnului este pentru cei ce se tem de El,
    iar legământul Lui le dă învăţătură.
15 Către Domnul îmi îndrept totdeauna privirea,
    căci El îmi scoate picioarele din laţ.

16 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine,
    căci sunt singur şi necăjit!
17 Necazurile inimii mele s-au înmulţit;
    izbăveşte-mă din nenorocirile mele!
18 Uită-te la năpasta şi la necazul meu
    şi iartă toate păcatele mele!
19 Ia aminte la duşmanii mei, căci se înmulţesc,
    şi la înverşunata ură cu care mă urăsc.
20 Păzeşte-mi sufletul şi izbăveşte-mă,
    nu mă lăsa de batjocură, căci mă încred în Tine!
21 Integritatea şi nevinovăţia să mă ocrotească,
    căci nădăjduiesc în Tine!

22 Dumnezeule, răscumpără pe Israel
    din toate necazurile lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 25:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 25:14 Sau: prietenia

O Livro

Salmos 25

Salmo de David.

1A ti, Senhor, se dirige a minha alma!
Meu Deus, eu confio em ti;
não me deixes ficar mal na frente dos meus inimigos.
Não permitas que eles triunfem sobre mim.
Na realidade, os que têm esperança em ti nunca ficarão mal.
Mal ficarão, sim, aqueles que defraudam traiçoeiramente os outros.

Ensina-me a andar nos teus caminhos, Senhor;
dá-me a conhecer a direcção exacta por onde me queres conduzir.
Guia-me na tua verdade
    e ensina-me,
pois és o Deus da minha salvação.
Só tu és a minha esperança, Senhor.
Aplica à minha vida a tua misericórdia,
    a grande bondade que tens demonstrado desde sempre.
Não te lembres dos pecados da minha mocidade,
    perdoa as minhas transgressões.
Olha para mim segundo a tua compaixão
    e de acordo com o teu amor.

Bom e justo é o Senhor.
Ele ensinará o seu caminho aos pecadores.
Guiará na sua justiça todos aqueles que procuram paz,
    e lhes ensinará por onde devem seguir.
10 Todos os mandamentos que o Senhor indica,
    aos que são fiéis ao pacto que estabeleceu com eles
    e que obedecem à sua palavra,
são sempre no sentido do amor e da verdade.
11 Por amor do teu nome, Senhor, perdoa os meus pecados,
    pois são tantos!

12 Quem diz que adora o Senhor,
    que venha, para que ele lhe ensine o melhor caminho na vida.
13 A sua alma gozará do bem,
    e os seus descendentes possuirão a terra.
14 Os que temem o Senhor
    terão o privilégio de entrarem na sua intimidade.
Ele lhes dará a conhecer o seu pacto.

15 Os meus olhos estão continuamente postos no Senhor.
Só ele pode livrar os meus pés das ciladas que me armam.
16 Olha para mim,
    tem piedade de mim;
porque me sinto só e acabrunhado.
17 As ânsias do meu coração têm-se multiplicado.
Tira-me dos apertos em que me vejo.
18 Vê a minha aflição, a minha dor.
    E perdoa-me os pecados.
19 Olha quantos inimigos eu tenho,
e como se vão multiplicando
    e me odeiam cruelmente.
20 Guarda a minha alma e livra-me deles.
Não me deixes ficar mal, porque espero em ti.
21 Que a sinceridade e a rectidão sejam as virtudes
    que me guardam na vida;
e tu és a minha esperança.

22 Que livres Israel de todas as suas aflições.