Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 24

Psalmul 24

Al lui David. Un psalm.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
    lumea şi locuitorii ei,
căci El l-a întemeiat pe mări
    şi l-a întărit pe râuri.

Cine se va sui pe muntele Domnului?
    Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?
Cel cu mâinile nevinovate şi cu inima curată,
    care nu-şi dedă[a] sufletul la minciună
        şi nu jură ca să înşele.[b]
El va primi binecuvântare de la Domnul
    şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.
Aceasta este generaţia celor ce-L caută,
    a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeu al lui Iacov[c]!Sela
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
Cine este Acest Împărat al slavei?
    Domnul cel tare şi viteaz,
        Domnul cel viteaz în luptă!
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
10 Cine este Acesta, Acest Împărat al slavei?
    Domnul Oştirilor[d]!
        El este Împăratul slavei!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 24:4 Lit.: nu-şi înalţă
  2. Psalmii 24:4 Sau: care nu se închină unui idol / şi nu jură pe ceea ce este fals.
  3. Psalmii 24:6 Două mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: faţa ta, Iacove
  4. Psalmii 24:10 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte

New Russian Translation

Psalms 24

Псалом 24[a]

1Псалом Давида.

К Тебе, Господи, возношу я душу мою,

2на Тебя, мой Бог, уповаю.

Да не буду я постыжен;

да не будут враги мои торжествовать.

3Никто из надеющихся на Тебя

не постыдится вовек,

но пусть посрамятся те,

кто вероломствует без причины.

4Господи, покажи мне Твои пути,

стезям Твоим научи меня.

5Наставь меня в Твоей истине, научи меня,

потому что Ты – Бог моего спасения,

и я всегда на Тебя надеюсь.

6Вспомни, Господи, любовь Свою и милость,

потому что они извечны.

7Не вспоминай грехов моей юности

и проступков моих.

По милости Твоей вспомни меня,

потому что Ты благ, Господи.

8Господь благ и праведен,

поэтому наставляет грешников на путь.

9Направляет Он кротких к правде

и учит их пути Своему.

10Все пути Господни – милость и верность

к хранящим завет Его и заповеди[b].

11Ради имени Твоего, Господи,

прости вину мою, хоть она и велика.

12Кто есть человек, боящийся Господа?

Господь укажет ему, какой путь избрать.

13Он будет жить в благополучии,

и потомки его унаследуют землю.

14Совет Господа – для тех, кто Его боится,

Он им открывает Свой завет.

15Глаза мои всегда обращены к Господу,

ведь это Он извлекает ноги мои из сети.

16Обратись ко мне и будь милостив,

ведь я одинок и измучен.

17Скорби сердца моего умножились –

спаси меня от моей беды.

18Посмотри на мое горе и муки

и прости все мои грехи.

19Посмотри, как много моих врагов,

какой лютой ненавистью ненавидят меня!

20Сбереги мою жизнь и избавь меня,

от позора меня спаси,

ведь я нашел в Тебе прибежище.

21Пусть хранят меня непорочность и праведность,

ведь я на Тебя надеюсь.

22Боже, избавь Израиль

от всех его горестей.

Notas al pie

  1. 24 Псалом 24 В оригинале этот псалом написан в форме акростиха: каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита.
  2. 24:10 Букв.: «свидетельства».