Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 24

Psalmul 24

Al lui David. Un psalm.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
    lumea şi locuitorii ei,
căci El l-a întemeiat pe mări
    şi l-a întărit pe râuri.

Cine se va sui pe muntele Domnului?
    Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?
Cel cu mâinile nevinovate şi cu inima curată,
    care nu-şi dedă[a] sufletul la minciună
        şi nu jură ca să înşele.[b]
El va primi binecuvântare de la Domnul
    şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.
Aceasta este generaţia celor ce-L caută,
    a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeu al lui Iacov[c]!Sela
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
Cine este Acest Împărat al slavei?
    Domnul cel tare şi viteaz,
        Domnul cel viteaz în luptă!
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
10 Cine este Acesta, Acest Împărat al slavei?
    Domnul Oştirilor[d]!
        El este Împăratul slavei!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 24:4 Lit.: nu-şi înalţă
  2. Psalmii 24:4 Sau: care nu se închină unui idol / şi nu jură pe ceea ce este fals.
  3. Psalmii 24:6 Două mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: faţa ta, Iacove
  4. Psalmii 24:10 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte

New International Version - UK

Psalm 24

Psalm 24

Of David. A psalm.

The earth is the Lord’s, and everything in it,
    the world, and all who live in it;
for he founded it on the seas
    and established it on the waters.

Who may ascend the mountain of the Lord?
    Who may stand in his holy place?
The one who has clean hands and a pure heart,
    who does not trust in an idol
    or swear by a false god.[a]

They will receive blessing from the Lord
    and vindication from God their Saviour.
Such is the generation of those who seek him,
    who seek your face, God of Jacob.[b][c]

Lift up your heads, you gates;
    be lifted up, you ancient doors,
    that the King of glory may come in.
Who is this King of glory?
    The Lord strong and mighty,
    the Lord mighty in battle.
Lift up your heads, you gates;
    lift them up, you ancient doors,
    that the King of glory may come in.
10 Who is he, this King of glory?
    The Lord Almighty –
    he is the King of glory.

Notas al pie

  1. Psalm 24:4 Or swear falsely
  2. Psalm 24:6 Two Hebrew manuscripts and Syriac (see also Septuagint); most Hebrew manuscripts face, Jacob
  3. Psalm 24:6 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 10.