Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 22

Psalmul 22

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Ciuta zorilor“. Un psalm al lui David.

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?
    Eşti atât de departe de izbăvirea mea
        şi de cuvintele strigătului meu!
Dumnezeul meu, strig ziua, dar nu-mi răspunzi,
    strig noaptea, dar nu găsesc odihnă.

Dar Tu eşti sfânt,
    eşti întronat în mijlocul laudelor lui Israel.[a]
În Tine au nădăjduit strămoşii noştri;
    ei au nădăjduit, iar Tu i-ai izbăvit;
au strigat către Tine şi au fost scăpaţi;
    au nădăjduit în Tine şi nu au fost daţi de ruşine.

Dar eu sunt vierme, nu om;
    am ajuns de râsul oamenilor şi dispreţuit de popor.
Cei ce mă văd îşi bat joc de mine,
    rânjesc şi clatină din cap.
„S-a încrezut în Domnul! Să-l scape El!
    Să-l izbăvească, căci doar Îşi găseşte plăcerea în el!“

Şi totuşi Tu m-ai scos din pântecele mamei mele
    şi mi-ai dat ocrotire la pieptul ei.
10 Sub privirea Ta am fost scos din pântece;
    încă din pântecele maicii mele,
Tu eşti Dumnezeul meu.
11 Nu Te îndepărta de mine,
    căci necazul este aproape
        şi nu am nici un ajutor!

12 Mă încercuiesc mulţi tauri,
    nişte tauri puternici din Başan mă înconjoară.
13 Îşi deschid gura împotriva mea
    ca leul care sfâşie şi răcneşte.
14 Sunt turnat ca apa
    şi toate oasele mi se despart.
Ca ceara
    mi se topeşte inima înăuntrul meu.
15 Mi se usucă puterea ca lutul,
    iar limba mi se lipeşte de cerul gurii:
        m-ai adus în ţărâna morţii.
16 Mă încercuiesc nişte câini,
    o ceată de nelegiuiţi mă învăluieşte;
        mi-au străpuns[b] mâinile şi picioarele.
17 Toate oasele aş putea să mi le număr.
    Ei se uită, mă privesc;
18 şi-au împărţit veşmintele mele între ei
    şi au tras la sorţi pentru cămaşa mea.

19 Dar Tu, Doamne, nu Te îndepărta!
    Tăria mea, grăbeşte de-mi ajută!
20 Scapă-mi sufletul de sabie,
    şi viaţa din ghearele câinilor!
21 Izbăveşte-mă din gura leului!
    Eliberează-mă din coarnele bivolului sălbatic!

22 Voi vesti Numele Tău fraţilor mei;
    te voi lăuda în mijlocul adunării!
23 Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L!
    Voi, toţi urmaşii lui Iacov, slăviţi-L!
        Temeţi-vă de El, voi, toţi urmaşii lui Israel!
24 Căci El nu dispreţuieşte,
    nici nu nesocoteşte necazul sărmanului;
nu-Şi ascunde faţa de acesta,
    ci-l ascultă când strigă către El după ajutor.

25 Tu eşti pricina laudelor mele în adunarea cea mare!
    Îmi voi împlini jurămintele înaintea celor ce se tem de Tine[c]!
26 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura;
    cei ce Îl caută pe Domnul Îl vor lăuda.
        Veşnic să vă trăiască sufletul!
27 Toate marginile pământului
    îşi vor aminti şi se vor întoarce la Domnul.
Toate familiile neamurilor
    se vor închina înaintea Lui,
28 căci a Domnului este domnia
    şi El stăpâneşte peste neamuri!

29 Toţi cei prosperi de pe pământ vor mânca şi I se vor închina;[d]
    înaintea Lui vor îngenunchea toţi cei ce se coboară în ţărână,
        cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.
30 Urmaşii[e] Îi vor sluji[f]
    şi se va povesti istorisi generaţiei următoare despre Stăpânul.
31 Ei vor veni şi vor vesti dreptatea Lui,
    iar poporului care se va naşte îi vor vesti lucrarea Lui.

Notas al pie

  1. Psalmii 22:3 Sau: Tu însă eşti întronat ca Cel Sfânt; / Tu eşti lauda lui Israel.
  2. Psalmii 22:16 LXX, Peshita, Q, câteva mss TM; cele mai multe mss TM: ca un leu
  3. Psalmii 22:25 TM: El
  4. Psalmii 22:29 Sau: Cu adevărat, I se vor închina toţi cei ce vor adormi în pământ,
  5. Psalmii 22:30 Lit.: O sămânţă; vezi nota de la Ps. 18:50
  6. Psalmii 22:30 Sau: Cât despre cel ce a murit / 30 urmaşii lui Îl vor sluji

New Living Translation

Psalm 22

Psalm 22

For the choir director: A psalm of David, to be sung to the tune “Doe of the Dawn.”

My God, my God, why have you abandoned me?
    Why are you so far away when I groan for help?
Every day I call to you, my God, but you do not answer.
    Every night I lift my voice, but I find no relief.

Yet you are holy,
    enthroned on the praises of Israel.
Our ancestors trusted in you,
    and you rescued them.
They cried out to you and were saved.
    They trusted in you and were never disgraced.

But I am a worm and not a man.
    I am scorned and despised by all!
Everyone who sees me mocks me.
    They sneer and shake their heads, saying,
“Is this the one who relies on the Lord?
    Then let the Lord save him!
If the Lord loves him so much,
    let the Lord rescue him!”

Yet you brought me safely from my mother’s womb
    and led me to trust you at my mother’s breast.
10 I was thrust into your arms at my birth.
    You have been my God from the moment I was born.

11 Do not stay so far from me,
    for trouble is near,
    and no one else can help me.
12 My enemies surround me like a herd of bulls;
    fierce bulls of Bashan have hemmed me in!
13 Like lions they open their jaws against me,
    roaring and tearing into their prey.
14 My life is poured out like water,
    and all my bones are out of joint.
My heart is like wax,
    melting within me.
15 My strength has dried up like sunbaked clay.
    My tongue sticks to the roof of my mouth.
    You have laid me in the dust and left me for dead.
16 My enemies surround me like a pack of dogs;
    an evil gang closes in on me.
    They have pierced[a] my hands and feet.
17 I can count all my bones.
    My enemies stare at me and gloat.
18 They divide my garments among themselves
    and throw dice[b] for my clothing.

19 O Lord, do not stay far away!
    You are my strength; come quickly to my aid!
20 Save me from the sword;
    spare my precious life from these dogs.
21 Snatch me from the lion’s jaws
    and from the horns of these wild oxen.

22 I will proclaim your name to my brothers and sisters.[c]
    I will praise you among your assembled people.
23 Praise the Lord, all you who fear him!
    Honor him, all you descendants of Jacob!
    Show him reverence, all you descendants of Israel!
24 For he has not ignored or belittled the suffering of the needy.
    He has not turned his back on them,
    but has listened to their cries for help.

25 I will praise you in the great assembly.
    I will fulfill my vows in the presence of those who worship you.
26 The poor will eat and be satisfied.
    All who seek the Lord will praise him.
    Their hearts will rejoice with everlasting joy.
27 The whole earth will acknowledge the Lord and return to him.
    All the families of the nations will bow down before him.
28 For royal power belongs to the Lord.
    He rules all the nations.

29 Let the rich of the earth feast and worship.
    Bow before him, all who are mortal,
    all whose lives will end as dust.
30 Our children will also serve him.
    Future generations will hear about the wonders of the Lord.
31 His righteous acts will be told to those not yet born.
    They will hear about everything he has done.

Notas al pie

  1. 22:16 As in some Hebrew manuscripts and Greek and Syriac versions; most Hebrew manuscripts read They are like a lion at.
  2. 22:18 Hebrew cast lots.
  3. 22:22 Hebrew my brothers.