Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 19:1-14

Psalmul 19

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1Cerurile declară slava lui Dumnezeu

și întinderea1 Cu referire la cer, firmament; vezi Gen. 1:6. istorisește despre lucrarea mâinilor Lui.

2O zi dă de știre altei zile acest mesaj

și o noapte vestește această cunoaștere altei nopți,

3dar fără vorbe și fără cuvinte,

fără să li se audă glasul.3 Sau: Nu este grai sau limbă / în care să nu li se audă glasul (vezi LXX).

4Răsunetul lor a străbătut întreg pământul,

și cuvintele lor au ajuns până la marginea lumii.

În ceruri, El a întins un cort soarelui.

5Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă,

asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale:

6răsăritul lui este la un capăt al cerului

și roată‑i este drumul până la celălalt capăt al lui.

Nimic nu se poate ascunde de căldura lui.

7Legea Domnului este desăvârșită;

ea înviorează sufletul.

Mărturia Domnului este demnă de încredere;

ea înțelepțește pe cel neștiutor7 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experiență..

8Orânduirile Domnului sunt drepte;

ele îmi bucură inima.

Porunca Domnului este curată;

ea luminează ochii.

9Teama de Domnul este curată;

ea rămâne pe vecie.

Judecățile Domnului sunt adevărate;

toate sunt drepte.

10Ele sunt mai de dorit decât aurul,

decât mult aur curat,

sunt mai dulci decât mierea,

decât picurul din faguri.

11Chiar și robul Tău este instruit prin ele.

Când le păzește, are o mare răsplată.

12Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință?

Iartă‑mi greșelile ascunse!

13Păzește‑l, de asemenea, pe robul Tău de păcatele cu bună știință13 Lit.: de insolență (obrăznicie, aroganță), însă cu sensul dat în text, datorită contextului.,

ca să nu stăpânească peste mine!

Atunci voi fi integru,

nevinovat de o mare fărădelege.

14Fie plăcute cuvintele gurii mele

și murmurul inimii mele înaintea Ta,

Doamne, Stânca mea, Răscumpărătorul meu!