Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 19

Psalmul 19

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Cerurile declară slava lui Dumnezeu
    şi bolta cerească istoriseşte despre lucrările mâinilor Lui.
O zi dă de ştire altei zile acest mesaj
    şi o noapte vesteşte această cunoaştere altei nopţi,
dar fără vorbe şi fără cuvinte,
    fără să li se audă glasul.[a]
Mesajul[b] lor străbate întreg pământul
    şi cuvintele lor ajung până la marginile lumii.
În ceruri, El a întins un cort soarelui.
    Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă,
        asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale:
răsăritul lui este la un capăt al cerului
    şi roată-i este drumul până la celălalt capăt al lui.
        Nimic nu se poate ascunde de căldura lui!

Legea Domnului este desăvârşită;
    ea înviorează sufletul.
Mărturia Domnului este adevărată;
    ea înţelepţeşte pe cel neştiutor[c].
Orânduirile Domnului sunt drepte;
    ele îmi bucură inima.
Porunca Domnului este curată;
    ea dă lumină ochilor.
Frica de Domnul este curată;
    ea dăinuie veşnic.
Judecăţile Domnului sunt adevărate;
    ele se susţin una pe cealaltă.
10 Ele sunt mai preţioase decât aurul,
    decât mult aur curat,
sunt mai dulci decât mierea,
    decât picurul din faguri.
11 Chiar şi robul Tău este instruit din ele.
    Când le păzeşte, are o mare răsplată.

12 Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă?
    Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!
13 Păzeşte-l, de asemenea, pe robul Tău de păcatele cu bună ştiinţă[d],
    ca nu cumva aceasta să mă stăpânească!
Atunci voi fi integru,
    nevinovat de o mare nelegiuire.

14 Fie plăcute cuvintele gurii mele
    şi murmurul inimii mele înaintea Ta,
        Doamne, Stânca mea, Răscumpărătorul meu!

Notas al pie

  1. Psalmii 19:3 Sau: Nu este grai sau limbă / în care să nu li se audă glasul (vezi LXX)
  2. Psalmii 19:4 LXX, VUL, Siriacă; TM: funie
  3. Psalmii 19:7 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă
  4. Psalmii 19:13 Lit.: de insolenţă (obrăznicie, aroganţă), însă cu sensul dat în text, datorită contextului

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 19

Skaberværkets vidnesbyrd

1Til korlederen: En sang af David.

Himlen vidner om Guds herlighed,
    universet udtrykker hans underfulde skaberkraft.
Dag efter dag forkynder solen Guds storhed.
    Nat efter nat vidner stjernerne derom.
Skaberværket taler ikke,
    der er ingen stemme at høre.
Og dog når budskabet til jordens ende,
    det kan ses overalt i verden.

Solen fik sit hjemsted på himlen,
    strålende som en brudgom bryder den frem,
        gennemløber sin bane med udholdenhed og glæde.
Den ene horisont er dens udgangspunkt,
    ved den anden når den sit mål.
        Intet undgår dens brændende varme.

Herrens lov

Herrens lov er fuldkommen, giver sjælen styrke.
    Hans befalinger er troværdige, gør selv en tåbe vis.
Herrens anvisninger er gode, giver hjertet glæde.
    Hans forordninger er fuldkomne, giver indsigt og forstand.
10 Herrens ord er sande, står fast for altid.
    Hans vedtægter er gode og værd at følge.
11 De er mere værd end guld, ja selv det pureste guld,
    sødere end frisk honning, der drypper fra bikagen.
12 Dine tjenere bliver vejledt gennem dem,
    de, der adlyder dem, bliver rigt belønnet.

Hjælp imod synd

13 Herre, hvem kan se sine egne fejl?
    Straf mig ikke for ubevidste synder.
14 Bevar mig fra at synde med vilje,
    lad ikke mit begær få magten over mig.
Da kan jeg stå uden skyld for dit ansigt
    og skal ikke dømmes for oprør imod dig.
15 Gid alt, hvad jeg siger med min mund,
    og alt, hvad jeg tænker i mit hjerte,
        er noget, du kan acceptere.
Herre, du er den, der beskytter og udfrier mig.