Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 18

Psalmul 18

Pentru dirijor. Al lui David, robul Domnului. David I-a dedicat Domnului cuvintele acestui cântec în ziua în care l-a eliberat din mâna tuturor duşmanilor lui şi din mâna lui Saul. El a zis:

Te iubesc, Doamne, Tăria mea!

    Domnul este stânca mea, fortăreaţa mea şi izbăvitorul meu!
Dumnezeul meu este stânca mea în Care mă adăpostesc,
    scutul meu, cornul[a] mântuirii mele, întăritura mea!
Eu Îl chem în ajutor pe Domnul, Care este vrednic de laudă,
    şi sunt izbăvit de duşmanii mei.

Mă înfăşuraseră legăturile morţii,
    mă copleşiseră şuvoaiele nimicirii.
Legăturile Locuinţei Morţilor mă împresuraseră,
    mă prinseseră laţurile morţii.
Dar în necazul meu L-am chemat pe Domnul,
    am strigat către Dumnezeul meu.
El a ascultat glasul meu din Templul Său cel Sfânt
    şi strigătul meu a ajuns înaintea Lui, până la urechile Sale.

Atunci s-a zguduit şi s-a cutremurat pământul,
    temeliile munţilor s-au zdruncinat,
        s-au clătinat, pentru că El se mâniase.
Ţâşnea fum din nările Lui
    şi foc mistuitor din gura Lui,
        cărbuni aprinşi ieşeau din ea.
A aplecat cerurile şi a coborât;
    nori negri erau sub picioarele Lui.
10 Călărea pe un heruvim, zbura,
    plutea pe aripile vântului.
11 Întunericul Şi-l aşternuse drept învelitoare, iar împrejurul Lui, drept acoperământ,
    erau ape întunecoase şi nori deşi.
12 Din strălucirea care se oglindea înaintea Sa, prin norii Lui,
    ieşea grindină şi cărbuni aprinşi.
13 Domnul a tunat din ceruri,
    Cel Preaînalt Şi-a făcut auzit glasul,
        răspândind grindină şi cărbuni aprinşi[b].
14 Şi-a aruncat săgeţile, risipindu-i pe duşmani;
    a trimis fulgerele şi i-a pus pe fugă.
15 La mustrarea Ta, Doamne,
    la suflarea nărilor Tale,
s-au văzut albiile apelor
    şi s-au descoperit temeliile lumii.

16 El S-a întins din înălţime şi m-a apucat,
    m-a scos din apele cele mari,
17 m-a izbăvit de duşmanul meu cel puternic
    şi de vrăjmaşii mei, căci erau mai tari decât mine.
18 Ei m-au înfruntat în ziua necazului meu,
    dar Domnul mi-a fost sprijin.
19 El m-a scos la loc larg,
    m-a izbăvit, pentru că El Îşi găseşte plăcerea în mine.

20 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    mi-a făcut după curăţia mâinilor mele,
21 căci am păzit căile Domnului
    şi nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.
22 Toate judecăţile Lui sunt înaintea mea
    şi nu am îndepărtat hotărârile Lui de la mine.
23 Am fost integru înaintea Lui
    şi m-am păzit de nelegiuire.
24 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Săi.

25 Cu cel credincios Tu Te arăţi credincios,
    cu cel drept Tu Te arăţi drept,
26 cu cel integru Tu Te arăţi integru,
    dar cu cel înşelător Tu Te porţi după înşelăciunea lui.
27 Tu mântuieşti poporul smerit,
    dar smereşti pe cel cu ochii trufaşi.
28 Tu îmi aprinzi candela, Doamne!
    Dumnezeul meu îmi luminează întunericul!
29 Cu Tine mă năpustesc asupra năvălitorilor!
    Cu Dumnezeul meu sar peste zidul întărit!

30 Cât despre Dumnezeu, calea Lui este desăvârşită,
    cuvintele[c] Domnului sunt încercate;
        El este un scut pentru toţi cei ce se se adăpostesc în El.
31 Cine este Dumnezeu în afară de Domnul?
    Cine este Stâncă în afară de Dumnezeul nostru?
32 Dumnezeu este Cel Ce m-a încins cu tărie
    şi mi-a făcut desăvârşită calea.
33 El mi-a făcut picioarele ca ale ciutelor
    şi m-a aşezat pe înălţimi.
34 Îmi deprinde mâinile pentru luptă,
    astfel încât braţele mele întind arcul de aramă.
35 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,
    dreapta Ta mă sprijină,
        ajutorul[d] Tău mă face mare.
36 Tu-mi lărgeşti calea sub paşii mei,
    ca să nu-mi alunece picioarele[e].

37 Îmi urmăresc duşmanii şi-i ajung;
    nu mă întorc până nu-i prăpădesc.
38 Îi zdrobesc, de nu mai sunt în stare să se ridice;
    ei cad sub picioarele mele.
39 Tu mă încingi cu tărie pentru luptă
    şi-i smereşti pe vrăjmaşii mei sub picioarele mele.
40 Tu faci ca duşmanii mei să fugă dinaintea mea
    şi eu îi nimicesc pe cei ce mă urăsc.
41 Ei strigă după ajutor, dar nimeni nu-i izbăveşte;
    strigă către Domnul, dar El nu le răspunde.
42 Îi pisez făcându-i ca praful în bătaia vântului;
    îi calc ca pe noroiul de pe uliţe.

43 Tu mă scapi de învinuirile poporului,
    mă pui drept căpetenie a neamurilor;
        un popor pe care nu-l cunosc îmi slujeşte.
44 Fiii străinului dau înapoi în faţa mea;
    de îndată ce mă aud, mă ascultă.
45 Fiii străinului îngălbenesc
    şi ies tremurând din fortăreţele lor.

46 Domnul este viu!
    Binecuvântată să fie Stânca mea!
        Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele!
47 Dumnezeu este Cel Ce mă răzbună,
    Cel Care îmi supune popoare,
48         Cel Ce mă izbăveşte de vrăjmaşii mei.
Tu mă ridici deasupra duşmanilor mei
    şi mă scapi de omul asupritor.

49 De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne,
    şi voi cânta laudă Numelui Tău!
50 El dă mari izbăviri regelui Său
    şi arată îndurare unsului Său,
        lui David şi seminţei[f] lui în veac.

Notas al pie

  1. Psalmii 18:2 În concepţia antică cornul era un simbol al puterii sau al unui conducător puternic; prin urmare, sintagma cornul mântuirii mele ar putea fi tradusă şi cu mântuitorul meu puternic
  2. Psalmii 18:13 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, LXX (vezi şi 2 Sam. 22:14) nu conţin: grindină şi cărbuni aprinşi
  3. Psalmii 18:30 Lit.: cuvântul, fie cu sensul de poruncă, fie cu sensul de promisiune; este tradus ca plural pentru a-l deosebi de Cuvântul (dabar) Domnului
  4. Psalmii 18:35 Lit.: răspunsul Tău (la rugăciunile mele)
  5. Psalmii 18:36 Lit.: gleznele
  6. Psalmii 18:50 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic

Nkwa Asem

Nnwom 18

Dawid nkonimdi dwom

1Sɛnea medɔ wo fa no, Awurade! Wone me gyefo. Awurade ne me gyefo; ɔno ne m’abankɛse. Me Nyankopɔn ne me guankɔbea; enti sɛ mewɔ ne nkyɛn a, bɔne renka me. Ɔbɔ me ho ban sɛ kyɛm. Ɔbɔ me ho ban de me sie dwoodwoo. Mefrɛ Awurade, na ogye me fi m’atamfo nsam. Monkamfo Awurade!

Owu guu me nkɔnsɔnkɔnsɔn. Ɔsɛe asorɔkye bɔ faa me so. Owu guu me nkɔnsɔnkɔnsɔn maa damoa sum me afiri.

Me haw mu, misu frɛɛ Awurade. Mefrɛɛ me Nyankopɔn pɛɛ mmoa. N’asɔrefi hɔ, ɔtee me nne. Otiee me sufrɛ boaa me. Afei asase wosowee biribiri. Mmepɔw fapem wosowee efisɛ, na Onyankopɔn bo afuw. Wusiw fii ne hwene mu. Na ogyaframa ne gyabiriw a ɛredɛw fii n’anom. Ɔpaee ɔsoro mu abien, na ɔnam mu baa fam a omununkum aduru ne nan ase sum. 10 Otuu ntɛm so wɔ abɔde bi ntaban so; ɔnam mframa ntaban so kɔe. 11 Ɔde sum kataa ne ho. Omununkum a ɛyɛ duru na nsu a ahyɛ ma twaa ne ho hyiae. 12 Asukɔtwea ne ogya dɛw fi aprannaa a edi n’anim no mu pae faa omununkum no mu.

13 Awurade paee aprannaa fi soro, na wɔtee Ɔsorosoroni no nne. 14 Ɔtow ne bɛmma no de bɔɔ n’atamfo hwetee; ɔpaee aprannaa ma woguanee. 15 Ɛpo no so daa hɔ na asase fapem so nso daa hɔ, bere a wokaa w’atamfo anim, Awurade, na wopɔɔ wɔn so abufuw mu no.

16 Awurade fi soro bae besoo me mu; ɔtwee me fii nsu a emu dɔ mu. 17 Ogyee me fi atamfo a wɔn ho yɛ hu ne wɔn a wɔtan me nsam efisɛ, na wɔyɛ den dodo ma me.

18 Bere a mewɔ ɔhaw mu, wɔbaa me so, nanso Awurade bɔɔ me ho ban. 19 Ogyee me fii amane mu. Ogyee me efisɛ, n’ani sɔɔ me. 20 Awurade tuaa me ka efisɛ, meyɛ nea ɛteɛ. Ohyiraa me efisɛ, menyɛ bɔne. 21 Madi Awurade mmara so. Mentwee me ho mfii me Nyankopɔn ho. 22 Madi ne mmara nyinaa so. Menyɛɛ ne mmara ho asoɔden. 23 Onim sɛ mfomso nni me ho; onim sɛ menyɛ bɔne. 24 Ɛno nti, otua me ka efisɛ, meyɛ ade trenee; na onim nso sɛ menyɛ bɔne.

25 O Awurade, wudi nokware kyerɛ wɔn a wodi wo nokware, na wuye ma wɔn a wɔyɛ pɛ. 26 Woyɛ kronn ma wɔn a wɔyɛ kronn, na wo bo fuw wɔn a wɔyɛ amumɔyɛ. 27 Wugye ahobrɛasefo nkwa na wobrɛ ahantanfo ase. 28 O Awurade, woma me hann; wopam me sum. 29 Woma me ahoɔden de kɔ m’atamfo so, na wosan ma me tumi de di wɔn so.

30 Onyankopɔn, wo nneyɛe yɛ pɛ! Wo nsɛm nni huammɔ. Ɔte sɛ kyɛm ma wɔn a wɔpɛ ne hɔ guankɔbea. 31 Awurade no nko ne Onyankopɔn, na Onyankopɔn nko ne yɛn gyefo.

32 Ɔno ne Onyankopɔn a ɔhyɛ me den na ɔma me kwan yɛ dwoodwoo. 33 Ɔkyerɛ me nan kwan sɛ ɔforote. Ɔma me tena dwoodwoo wɔ mmepɔw mu. 34 Ɔkyerɛ me akodi sɛnea metumi de agyan a ɛyɛ den ako.

35 O Awurade, wobɔ me ho ban, gye me nkwa. Wo hwɛ ama mayɛ kɛse. Wo tumi agye me nkwa. 36 Woabɔ me ho ban afi ɔkyere mu na menhwee ase. 37 Metaa m’atamfo kyere wɔn. Menhome kosi sɛ mɛsɛe wɔn. 38 Mebɔ wɔn hwe fam na wontumi nsɔre. Wɔda hɔ nkogu mu wɔ m’anim. 39 Woma me ahoɔden de ko ɔko no ma midi m’atamfo so. 40 Woma m’atamfo guan fi me ho; mesɛe wɔn a wɔtan me. 41 Wosu pɛ mmoa nanso obi mmegye wɔn. Wɔfrɛ Awurade nanso ommua wɔn. 42 Meyam wɔn ma wɔyɛ sɛ mfutuma a mframa bɔ gu. Mitiatia wɔn so sɛ ɔkwan mu atɛkyɛ. 43 Wugyee me fii adɔnyɛfo nsam ma midii amanaman so; nnipa a minnim wɔn mpo abɛyɛ m’asomfo. 44 Amanfrafo kotow m’anim; wɔte me nne a, wotie m’asɛm. 45 Wɔn akokoduru sa na wofi wɔn abankɛse mu ba ahopopo so.

46 Awurade te ase! Kamfo me gyefo! Pae mu ka Onyankopɔn a ogye me nkwa no kɛseyɛ. 47 Ɔma midi m’atamfo so nkonim; ɔbrɛ aman a wɔhyɛ m’ase no ase. 48 Ogye me fi m’atamfo nsam. O Awurade, ma minni m’atamfo so nkonim, na bɔ me ho ban fi basabasayɛfo nsam. 49 Ɛno nti, mekamfo wo wɔ aman so. Meto ayeyi dwom ma wo. 50 Onyankopɔn ma ne hene di nkonim akɛse; daa ɔda ne dɔ adi kyerɛ nea wayi no, Dawid ne n’asefo daa nyinaa.