Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 16

Psalmul 16

Un mihtam[a] al lui David

Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci la Tine caut adăpost!
    Eu zic Domnului: „Tu eşti Stăpânul meu;
        nu am nimic bun decât pe Tine!“

Sfinţii care sunt în ţară,
    ei sunt cei măreţi în care-mi găsesc toată plăcerea.[b]
Durerile celor ce aleargă după idoli se înmulţesc;
    eu însă nu aduc ca ei jertfe de băutură din sânge
        şi nici nu pun numele idolilor lor pe buzele mele.

Doamne, Tu eşti partea mea de moştenire şi cupa mea!
    Tu eşti Cel Care îmi apuci sorţul[c]!
Plăcute moşii mi-au căzut la sorţi!
    Într-adevăr, frumoasă moştenire mi-a fost dată!

Îl voi binecuvânta pe Domnul Care mă sfătuieşte!
    Până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima!
Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea,
    căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!

De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte sufletul[d]!
    Mai mult, trupul meu va locui în siguranţă,
10 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor
    şi nu vei îngădui ca sfântul Tău[e] să vadă putrezirea.
11 Mi-ai făcut cunoscută cărarea vieţii …
    În prezenţa Ta este belşug de bucurie,
        la dreapta Ta sunt desfătări veşnice![f]

Notas al pie

 1. Psalmii 16:1 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur
 2. Psalmii 16:3 Sau: Cât despre preoţii păgâni care sunt în ţară / şi cei mari în care toţi îşi găsesc plăcerea:
 3. Psalmii 16:5 Sau: Care îmi asiguri viitorul; psalmistul Îl vede pe Dumnezeu ca fiind Cel Care aruncă sorţul pentru el (metodă folosită în acele vremuri pentru împărţirea pământului), lucru care-l asigură că partea lui va fi una foarte bună (vezi v. 6)
 4. Psalmii 16:9 Lit: slava mea; LXX: limba
 5. Psalmii 16:10 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); sau: credinciosul Tău
 6. Psalmii 16:11 Sau: Tu-mi vei arăta cărarea vieţii, / bucuriile nespuse din prezenţa Ta / şi desfătările veşnice de la dreapta Ta

New Living Translation

Psalm 16

Psalm 16

A psalm[a] of David.

Keep me safe, O God,
    for I have come to you for refuge.

I said to the Lord, “You are my Master!
    Every good thing I have comes from you.”
The godly people in the land
    are my true heroes!
    I take pleasure in them!
Troubles multiply for those who chase after other gods.
    I will not take part in their sacrifices of blood
    or even speak the names of their gods.

Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing.
    You guard all that is mine.
The land you have given me is a pleasant land.
    What a wonderful inheritance!

I will bless the Lord who guides me;
    even at night my heart instructs me.
I know the Lord is always with me.
    I will not be shaken, for he is right beside me.

No wonder my heart is glad, and I rejoice.[b]
    My body rests in safety.
10 For you will not leave my soul among the dead[c]
    or allow your holy one[d] to rot in the grave.
11 You will show me the way of life,
    granting me the joy of your presence
    and the pleasures of living with you forever.[e]

Notas al pie

 1. 16:Title Hebrew miktam. This may be a literary or musical term.
 2. 16:9 Greek version reads and my tongue shouts his praises. Compare Acts 2:26.
 3. 16:10a Hebrew in Sheol.
 4. 16:10b Or your Holy One.
 5. 16:11 Greek version reads You have shown me the way of life, / and you will fill me with the joy of your presence. Compare Acts 2:28.