Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 15

Psalmul 15

Un psalm al lui David

Doamne, cine poate sălăşlui în cortul Tău?
    Cine poate locui pe muntele Tău cel sfânt?

Cel ce umblă în integritate;
    cel ce face dreptate;
cel ce spune adevărul din inimă
    şi nu bârfeşte cu limba lui;
cel ce nu-i face rău prietenului său
    şi nu aruncă insulte asupra semenului său;
cel ce dispreţuieşte pe cel vrednic de dispreţ,
    dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul;
cel ce nu-şi ia vorba înapoi
    chiar dacă a jurat spre paguba lui;
cel ce nu-şi dă argintul cu dobândă
    şi nici nu acceptă daruri ca să-l nedreptăţească pe cel nevinovat.

Cel ce face aşa
    nu se va clătina niciodată!

Nova Versão Internacional

Salmos 15

Salmo 15

Salmo davídico.

Senhor, quem habitará no teu santuário?
Quem poderá morar no teu santo monte?

Aquele que é íntegro em sua conduta
    e pratica o que é justo,
que de coração fala a verdade
e não usa a língua para difamar,
que nenhum mal faz ao seu semelhante
    e não lança calúnia contra o seu próximo,
que rejeita quem merece desprezo,
    mas honra os que temem o Senhor,
que mantém a sua palavra,
    mesmo quando sai prejudicado,
que não empresta o seu dinheiro visando lucro
    nem aceita suborno contra o inocente.

Quem assim procede
    nunca será abalado!