Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 15

Psalmul 15

Un psalm al lui David

Doamne, cine poate sălăşlui în cortul Tău?
    Cine poate locui pe muntele Tău cel sfânt?

Cel ce umblă în integritate;
    cel ce face dreptate;
cel ce spune adevărul din inimă
    şi nu bârfeşte cu limba lui;
cel ce nu-i face rău prietenului său
    şi nu aruncă insulte asupra semenului său;
cel ce dispreţuieşte pe cel vrednic de dispreţ,
    dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul;
cel ce nu-şi ia vorba înapoi
    chiar dacă a jurat spre paguba lui;
cel ce nu-şi dă argintul cu dobândă
    şi nici nu acceptă daruri ca să-l nedreptăţească pe cel nevinovat.

Cel ce face aşa
    nu se va clătina niciodată!

Amplified Bible

Psalm 15

Description of a Citizen of Zion.

A Psalm of David.

1O Lord, who may lodge [as a guest] in Your tent?
Who may dwell [continually] on Your holy hill?

He who walks with integrity and strength of character, and works righteousness,
And speaks and holds truth in his heart.

He does not slander with his tongue,
Nor does evil to his neighbor,
Nor takes up a reproach against his friend;

In his eyes an evil person is despised,
But he honors those who fear the Lord [and obediently worship Him with awe-inspired reverence and submissive wonder].
He keeps his word even to his own disadvantage and does not change it [for his own benefit];

He does not put out his money at interest [to a fellow Israelite],
And does not take a bribe against the innocent.
He who does these things will never be shaken.