Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 149

Psalmul 149

Lăudaţi-L pe Domnul!

Cântaţi Domnului un cântec nou;
    cântaţi lauda Lui în adunarea credincioşilor!

Să se bucure Israel de Făcătorul lui
    şi să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!
Să-I laude Numele prin dansuri
    şi să-I cânte cu tamburine şi cu lira!
Căci Domnul Îşi găseşte plăcerea în poporul Său;
    El îi încununează pe cei smeriţi cu izbăvire.
Să salte de veselie credincioşii îmbrăcaţi în slavă!
    Să strige de bucurie în aşternuturile lor!

Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor
    şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,
ca să se răzbune pe neamuri,
    să pedepsească popoarele,
să le lege regii cu lanţuri
    şi nobilii cu obezi de fier,
şi să împlinească astfel judecata scrisă.
    Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Săi!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 149

1Славьте Вечного!

Пойте Вечному новую песнь,
    воздайте Ему хвалу в собрании верных.

Да радуется Исраил своему Создателю,
    жители Сиона да возликуют о своём Царе.
Да славят имя Его танцами,
    на бубнах и арфах да играют Ему,
потому что Вечный благоволит к Своему народу
    и возвеличивает смиренных, спасая их.
Да торжествуют верные Ему в славе
    и поют на ложах своих.

Да хвалят Аллаха своими устами,
    и да будет острый меч в их руке,
чтобы совершить мщение над народами,
    наказание – над племенами,
чтобы заковать их царей в цепи
    и их вельмож – в железные оковы,
чтобы произвести над ними предначертанный суд.
    Эта честь принадлежит всем верным Ему.

Славьте Вечного!