Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 149

Psalmul 149

Lăudaţi-L pe Domnul!

Cântaţi Domnului un cântec nou;
    cântaţi lauda Lui în adunarea credincioşilor!

Să se bucure Israel de Făcătorul lui
    şi să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!
Să-I laude Numele prin dansuri
    şi să-I cânte cu tamburine şi cu lira!
Căci Domnul Îşi găseşte plăcerea în poporul Său;
    El îi încununează pe cei smeriţi cu izbăvire.
Să salte de veselie credincioşii îmbrăcaţi în slavă!
    Să strige de bucurie în aşternuturile lor!

Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor
    şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,
ca să se răzbune pe neamuri,
    să pedepsească popoarele,
să le lege regii cu lanţuri
    şi nobilii cu obezi de fier,
şi să împlinească astfel judecata scrisă.
    Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Săi!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Amplified Bible

Psalm 149

Israel Invoked to Praise the Lord.

1Praise the Lord!
Sing to the Lord a new song,
And praise Him in the congregation of His godly ones (believers).

Let Israel rejoice in their Maker;
Let Zion’s children rejoice in their King.

Let them praise His name with dancing;
Let them sing praises to Him with the tambourine and lyre.

For the Lord takes pleasure in His people;
He will beautify the humble with salvation.


Let the godly ones exult in glory;
Let them sing for joy on their beds.

Let the high praises of God be in their throats,
And a two-edged sword in their hands,

To execute vengeance on the nations
And punishment on the peoples,

To bind their kings with chains
And their nobles with fetters of iron,

To execute on them the judgment written.
This is the honor for all His godly ones.
Praise the Lord! (Hallelujah!)