Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 148

Psalmul 148

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri,
    lăudaţi-L în înălţimi!
Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui,
    lăudaţi-L, toată oştirea Lui!
Lăudaţi-L, soare şi lună,
    lăudaţi-L, stele strălucitoare, toate!
Lăudaţi-L, ceruri preaînalte,
    şi voi, ape de deasupra cerurilor!
Să laude Numele Domnului,
    căci El a poruncit şi acestea au fost făcute!
El le-a aşezat la locul lor pe vecie
    printr-o lege pe care nu o va încălca.[a]

Lăudaţi-L pe Domnul, cei de pe pământ,
    monştri ai apelor şi toate adâncurile,
fulgerul[b] şi grindina, zăpada şi ceaţa,
    vântul năprasnic ce-I împlineşte porunca,
munţii şi toate dealurile,
    copacii roditori şi toţi cedrii,
10 fiarele şi toate vitele,
    târâtoarele şi păsările înaripate,
11 regii pământului şi toate neamurile,
    prinţii şi toţi demnitarii pământului,
12 tinerii şi tinerele,
    bătrânii şi copiii deopotrivă!
13 Să laude cu toţii Numele Domnului,
    pentru că numai Numele Lui este înălţat,
        iar măreţia Lui este mai presus de pământ şi ceruri!
14 El înalţă puterea poporului Său[c];
    aceasta este o pricină de laudă pentru credincioşii Săi,
        pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape.

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 148:6 Sau: nu o vor încălca
  2. Psalmii 148:8 Sau: focul
  3. Psalmii 148:14 Lit.: El ridică un corn poporului Său, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic

New Living Translation

Psalm 148

Psalm 148

Praise the Lord!

Praise the Lord from the heavens!
    Praise him from the skies!
Praise him, all his angels!
    Praise him, all the armies of heaven!
Praise him, sun and moon!
    Praise him, all you twinkling stars!
Praise him, skies above!
    Praise him, vapors high above the clouds!
Let every created thing give praise to the Lord,
    for he issued his command, and they came into being.
He set them in place forever and ever.
    His decree will never be revoked.

Praise the Lord from the earth,
    you creatures of the ocean depths,
fire and hail, snow and clouds,[a]
    wind and weather that obey him,
mountains and all hills,
    fruit trees and all cedars,
10 wild animals and all livestock,
    small scurrying animals and birds,
11 kings of the earth and all people,
    rulers and judges of the earth,
12 young men and young women,
    old men and children.

13 Let them all praise the name of the Lord.
    For his name is very great;
    his glory towers over the earth and heaven!
14 He has made his people strong,
    honoring his faithful ones—
    the people of Israel who are close to him.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 148:8 Or mist, or smoke.