Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 148

Psalmul 148

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri,
    lăudaţi-L în înălţimi!
Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui,
    lăudaţi-L, toată oştirea Lui!
Lăudaţi-L, soare şi lună,
    lăudaţi-L, stele strălucitoare, toate!
Lăudaţi-L, ceruri preaînalte,
    şi voi, ape de deasupra cerurilor!
Să laude Numele Domnului,
    căci El a poruncit şi acestea au fost făcute!
El le-a aşezat la locul lor pe vecie
    printr-o lege pe care nu o va încălca.[a]

Lăudaţi-L pe Domnul, cei de pe pământ,
    monştri ai apelor şi toate adâncurile,
fulgerul[b] şi grindina, zăpada şi ceaţa,
    vântul năprasnic ce-I împlineşte porunca,
munţii şi toate dealurile,
    copacii roditori şi toţi cedrii,
10 fiarele şi toate vitele,
    târâtoarele şi păsările înaripate,
11 regii pământului şi toate neamurile,
    prinţii şi toţi demnitarii pământului,
12 tinerii şi tinerele,
    bătrânii şi copiii deopotrivă!
13 Să laude cu toţii Numele Domnului,
    pentru că numai Numele Lui este înălţat,
        iar măreţia Lui este mai presus de pământ şi ceruri!
14 El înalţă puterea poporului Său[c];
    aceasta este o pricină de laudă pentru credincioşii Săi,
        pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape.

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 148:6 Sau: nu o vor încălca
  2. Psalmii 148:8 Sau: focul
  3. Psalmii 148:14 Lit.: El ridică un corn poporului Său, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic

New International Version - UK

Psalm 148

Psalm 148

Praise the Lord.[a]

Praise the Lord from the heavens;
    praise him in the heights above.
Praise him, all his angels;
    praise him, all his heavenly hosts.
Praise him, sun and moon;
    praise him, all you shining stars.
Praise him, you highest heavens
    and you waters above the skies.

Let them praise the name of the Lord,
    for at his command they were created,
and he established them for ever and ever –
    he issued a decree that will never pass away.

Praise the Lord from the earth,
    you great sea creatures and all ocean depths,
lightning and hail, snow and clouds,
    stormy winds that do his bidding,
you mountains and all hills,
    fruit trees and all cedars,
10 wild animals and all cattle,
    small creatures and flying birds,
11 kings of the earth and all nations,
    you princes and all rulers on earth,
12 young men and women,
    old men and children.

13 Let them praise the name of the Lord,
    for his name alone is exalted;
    his splendour is above the earth and the heavens.
14 And he has raised up for his people a horn,[b]
    the praise of all his faithful servants,
    of Israel, the people close to his heart.

Praise the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 148:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verse 14
  2. Psalm 148:14 Horn here symbolises strength.