Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147:1-20

Psalmul 147

1Lăudați‑L pe Domnul!1, 20 Ebr.: Hallelu Yah !

Căci este bine să cântăm spre lauda Dumnezeului nostru!

Da, cântarea de laudă este plăcută și potrivită!

2Domnul zidește Ierusalimul

și‑i strânge pe deportații lui Israel.

3El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită

și le leagă rănile.

4El socotește numărul stelelor

și le cheamă pe nume pe toate.

5Stăpânul nostru este mare și plin de putere;

înțelepciunea Sa nu are margini!

6Domnul îi ridică pe cei smeriți,

dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

7Cântați Domnului cu mulțumire!

Cântați spre lauda Dumnezeului nostru cu lira!

8El acoperă cerul cu nori,

pregătește ploaia pentru pământ

și face să răsară iarba pe munți.

9El le dă hrană vitelor

și hrănește puii de corb când aceștia strigă.

10Nu de puterea calului se bucură El;

nu în picioarele omului Își găsește El plăcerea.

11Domnul Își găsește plăcerea în cei ce se tem de El,

în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12Adu laudă Domnului, Ierusalime!

Laudă‑L pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci El întărește zăvoarele porților tale

și îți binecuvântează fiii în mijlocul tău.

14El dă pace în teritoriile tale

și te satură cu cel mai ales grâu.

15El trimite pe pământ Cuvântul Său;

Cuvântul Lui aleargă cu iuțeală.

16El dă zăpada ca lâna

și presară bruma precum cenușa.

17El Își aruncă gheața în bucăți,

– cine poate sta înaintea frigului Său? –

18Trimite Cuvântul Său și le topește;

când Își pune vântul să sufle, apele curg.

19A făcut cunoscute cuvintele Sale lui Iacov

și a descoperit hotărârile și judecățile Sale lui Israel.

20El n‑a făcut așa niciunui alt neam,

și ele nu cunosc judecățile Lui.

Lăudați‑L pe Domnul!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147:1-20

Psalmul 147

1Lăudați‑L pe Domnul!1, 20 Ebr.: Hallelu Yah !

Căci este bine să cântăm spre lauda Dumnezeului nostru!

Da, cântarea de laudă este plăcută și potrivită!

2Domnul zidește Ierusalimul

și‑i strânge pe deportații lui Israel.

3El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită

și le leagă rănile.

4El socotește numărul stelelor

și le cheamă pe nume pe toate.

5Stăpânul nostru este mare și plin de putere;

înțelepciunea Sa nu are margini!

6Domnul îi ridică pe cei smeriți,

dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

7Cântați Domnului cu mulțumire!

Cântați spre lauda Dumnezeului nostru cu lira!

8El acoperă cerul cu nori,

pregătește ploaia pentru pământ

și face să răsară iarba pe munți.

9El le dă hrană vitelor

și hrănește puii de corb când aceștia strigă.

10Nu de puterea calului se bucură El;

nu în picioarele omului Își găsește El plăcerea.

11Domnul Își găsește plăcerea în cei ce se tem de El,

în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12Adu laudă Domnului, Ierusalime!

Laudă‑L pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci El întărește zăvoarele porților tale

și îți binecuvântează fiii în mijlocul tău.

14El dă pace în teritoriile tale

și te satură cu cel mai ales grâu.

15El trimite pe pământ Cuvântul Său;

Cuvântul Lui aleargă cu iuțeală.

16El dă zăpada ca lâna

și presară bruma precum cenușa.

17El Își aruncă gheața în bucăți,

– cine poate sta înaintea frigului Său? –

18Trimite Cuvântul Său și le topește;

când Își pune vântul să sufle, apele curg.

19A făcut cunoscute cuvintele Sale lui Iacov

și a descoperit hotărârile și judecățile Sale lui Israel.

20El n‑a făcut așa niciunui alt neam,

și ele nu cunosc judecățile Lui.

Lăudați‑L pe Domnul!