Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147

Psalmul 147

Lăudaţi-L pe Domnul!

    Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru;
        cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

Domnul zideşte Ierusalimul şi-i
    strânge pe deportaţii lui Israel.
El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
    şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
    şi le cheamă pe nume pe toate.
Domnul nostru este mare şi plin de putere;
    înţelepciunea Sa nu are margini!
Domnul îi ridică pe cei smeriţi,
    dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire,
    cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!
El acoperă cerul cu nori,
    pregăteşte ploaia pentru pământ
        şi face să răsară iarba pe munţi.
El le dă hrană vitelor
    şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10 Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea;
    nu de puterea omului se bucură;
11 ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El,
    în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
    laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale
    şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.
14 El dă pace hotarelor tale
    şi te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa;
    Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală.
16 El dă neaua ca lâna
    şi presară bruma ca cenuşa.
17 El azvârle gheaţa în bucăţi,
    – cine poate sta înaintea frigului Său? –
18 dă poruncă şi aceasta se topeşte,
    Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov
    şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!
20 Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam
    şi ele nu cunosc judecăţile Lui.

Lăudaţi-L pe Domnul!

The Message

Psalm 147

1Hallelujah!
It’s a good thing to sing praise to our God;
    praise is beautiful, praise is fitting.

2-6 God’s the one who rebuilds Jerusalem,
    who regathers Israel’s scattered exiles.
He heals the heartbroken
    and bandages their wounds.
He counts the stars
    and assigns each a name.
Our Lord is great, with limitless strength;
    we’ll never comprehend what he knows and does.
God puts the fallen on their feet again
    and pushes the wicked into the ditch.

7-11 Sing to God a thanksgiving hymn,
    play music on your instruments to God,
Who fills the sky with clouds,
    preparing rain for the earth,
Then turning the mountains green with grass,
    feeding both cattle and crows.
He’s not impressed with horsepower;
    the size of our muscles means little to him.
Those who fear God get God’s attention;
    they can depend on his strength.

12-18 Jerusalem, worship God!
    Zion, praise your God!
He made your city secure,
    he blessed your children among you.
He keeps the peace at your borders,
    he puts the best bread on your tables.
He launches his promises earthward—
    how swift and sure they come!
He spreads snow like a white fleece,
    he scatters frost like ashes,
He broadcasts hail like birdseed—
    who can survive his winter?
Then he gives the command and it all melts;
    he breathes on winter—suddenly it’s spring!

19-20 He speaks the same way to Jacob,
    speaks words that work to Israel.
He never did this to the other nations;
    they never heard such commands.
Hallelujah!