Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 145

Psalmul 145[a]

O cântare de laudă. Al lui David.

Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împărate!
    Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!
Te voi binecuvânta în fiecare zi,
    voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă!
    Măreţia Lui nu are margini!
Fiecare generaţie va lăuda lucrările Tale:
    să vestească cu toţii isprăvile Tale!
Voi spune despre splendoarea slavei măreţiei Tale
    şi voi istorisi despre minunile Tale![b]
Oamenii vor vorbi despre puterea Ta cea înfricoşătoare,
    iar eu voi povesti despre măreţia Ta.
Vor trâmbiţa aducerea-aminte a marii Tale bunătăţi
    şi vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

Domnul este binevoitor şi milos,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
Domnul este bun cu toţi,
    îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările Sale.
10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne,
    iar credincioşii Tăi Te vor binecuvânta!
11 Vor mărturisi despre slava împărăţiei Tale
    şi vor vorbi despre măreţia Ta,
12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor isprăvile Tale
    şi slava splendorii împărăţiei Tale.
13 Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică
    şi stăpânirea Ta dăinuie din generaţie în generaţie.

Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a creat.[c]
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei ce cad
    şi îi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi!
15 Ochii tuturor se îndreaptă cu nădejde către Tine,
    iar Tu le dai hrana la vreme.
16 Îţi deschizi mâna
    şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17 Domnul este drept în toate căile Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a făcut!
18 Domnul este aproape de toţi cei ce-L cheamă,
    de toţi cei ce-L cheamă în adevăr.
19 El împlineşte dorinţa celor ce se tem de El,
    aude strigătul lor după ajutor şi-i salvează.
20 Domnul este păzitorul tuturor celor ce-L iubesc,
    dar îi nimiceşte pe toţi cei răi.

21 Gura mea va rosti lauda Domnului
    şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt
        pentru totdeauna.

Notas al pie

  1. Psalmii 145:1 Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic fiecare verset, inclusiv 13b, începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).
  2. Psalmii 145:5 TM; Q, LXX, Siriacă: Vor vorbi despre mărimea slăvită a măreţiei Tale / şi vor relata minunile Tale.
  3. Psalmii 145:13 Un mss TM, Q, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM nu conţin ultimele două linii

King James Version

Psalm 145

1I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.

Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.

Great is the Lord, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.

One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.

I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.

And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.

They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.

The Lord is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.

The Lord is good to all: and his tender mercies are over all his works.

10 All thy works shall praise thee, O Lord; and thy saints shall bless thee.

11 They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;

12 To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.

13 Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.

14 The Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.

15 The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.

16 Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.

17 The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works.

18 The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.

19 He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.

20 The Lord preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.

21 My mouth shall speak the praise of the Lord: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.