Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 144

Psalmul 144

Al lui David

Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea,
    Cel Ce-mi deprinde mâinile pentru luptă
        şi degetele pentru război,
Binefăcătorul[a] meu, Fortăreaţa mea,
    Întăritura mea, Izbăvitorul meu,
Scutul meu, Cel în Care mă încred,
    Cel Care-mi supune poporul![b]

Doamne, ce este omul, ca să-Ţi pese de el,
    ce este fiul omului, ca să te gândeşti la el?
Omul este ca un abur,
    iar zilele lui sunt ca umbra care trece.

Doamne, apleacă-Ţi cerurile şi coboară;
    atinge munţii, ca să fumege!
Aprinde fulgerul şi împrăştie-i pe duşmanii mei;
    aruncă săgeţile Tale şi pune-i pe fugă!
Întinde-Ţi mâna din înălţime!
    Scapă-mă şi izbăveşte-mă
din apele cele mari,
    din mâna fiilor celui străin,
a căror gură vorbeşte nimicuri[c]
    şi a căror dreaptă este înşelătoare!

Dumnezeule, Îţi voi cânta un cântec nou,
    Îţi voi cânta cu lira cu zece corzi,
10 Ţie, Care le dai regilor biruinţa,
    Care îl scapi pe robul Tău, David, de sabia celui rău!
11 Numai scapă-mă, izbăveşte-mă
    din mâna fiilor celui străin,
a căror gură vorbeşte nimicuri
    şi a căror dreaptă este înşelătoare!

12 Atunci fiii noştri, în tinereţea lor, vor fi ca nişte plante
    bine crescute,
fetele noastre sunt ca nişte stâlpi sculptaţi
    care susţin[d] un palat.
13 Grânarele noastre vor fi pline,
    gemând de tot felul de roade;
turmele şi cirezile noastre ni se vor înmulţi cu miile
    şi cu zecile de mii pe păşunile noastre;
14         vitele noastre vor fi bine hrănite;[e]
nu vom avea parte nici de spărturi de ziduri,
    nici de înrobire,
        nici de ţipăt pe uliţele noastre.

15 Ferice de poporul care are parte de acestea!
    Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 144:2 Vezi nota de la 5:7
  2. Psalmii 144:2 Cele mai multe mss TM; multe mss TM, MMM, Aquila, VUL, Siriacă: popoarele
  3. Psalmii 144:8 Sau: minciuni; şi în v. 11
  4. Psalmii 144:12 Sau: împodobesc
  5. Psalmii 144:14 Versul ebraic este nesigur

Het Boek

Psalmen 144

1Van David.

Ik prijs de Here, Hij ondersteunt mij.
Hij maakt mij klaar voor de strijd,
gereed om aan te vallen.
God betoont mij zijn goedheid en liefde.
Hij beschermt mij.
Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats.
Achter Hem kan ik schuilen.
Hij laat mij volken overwinnen.
Here, hoe is het mogelijk
dat U zelfs naar kleine mensen omziet?
Waarom zijn zij U zoveel waard?
Zoals een ademtocht voorbijglijdt
en in het niets verdwijnt,
vliegt ook een mensenleven voorbij.
Here, kom uit uw hoge hemel naar beneden
en raak de vulkanen aan zodat zij uitbarsten.
Zwaai uw bliksemschichten in het rond,
schiet uw pijlen af zodat zij in verwarring raken.
Kom met uw macht uit de hoge hemel
en verlos mij uit dit grote gevaar,
uit de macht van vreemde volken.
Liegen en bedriegen is voor hen zo gewoon.
Mijn God, ik wil voor U
een prachtig, nieuw lied zingen.
Onder begeleiding van de harp
zal ik psalmen voor U zingen.
10 U geeft koningen de overwinning
en verlost mij, uw dienaar David,
van de vreemde overheersing.
11 Verlos mij uit de overheersing
van de vreemde volken,
zij liegen en bedriegen
alsof geen waarheid bestaat.
12 Laat onze zonen opgroeien
als sterke jonge mannen
en onze jonge vrouwen worden
als de fraaiste beeldhouwwerken.
13 Geef ons voldoende voedselvoorraden,
van alles wat wij nodig hebben.
Laat onze schaapskudden enorm groot worden.
14 Laat ons vee gezonde jongen werpen.
Laat er vrede in het land zijn
en geen aanleiding tot paniek of vluchten.
15 Het volk dat zo kan leven,
is een gelukkig volk!
Het volk dat de Here God aanbidt,
is een gelukkig volk!