Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 139

Psalmul 139

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

Doamne, Tu mă cercetezi şi mă cunoşti!

Tu ştii când stau jos şi când mă ridic
    şi de departe îmi cunoşti gândurile.
Tu îmi cercetezi cărarea şi culcuşul
    şi toate căile mi le ştii îndeaproape.
Nici nu-mi ajunge cuvântul pe buze,
    că Tu, Doamne, îl şi cunoşti pe de-a-ntregul.

Tu mă învălui pe dinapoi şi pe dinainte
    şi-Ţi pui mâna peste mine.
O asemenea cunoştinţă este prea minunată pentru mine:
    este atât de înaltă, încât nu o pot pricepe.

Unde să plec dinaintea Duhului Tău,
    unde să fug dinaintea feţei Tale?
Dacă mă sui în cer, Tu eşti acolo!
    Dacă îmi întind patul în Locuinţa Morţilor, iată-Te şi acolo!
Purtat de aripile zorilor,
    mă aşez la capătul mării,
10 dar şi acolo mâna Ta mă conduce
    şi dreapta Ta mă apucă.

11 Dacă aş spune: „Sigur întunericul mă va ascunde,
    iar lumina dimprejurul meu se va preface în noapte“,
12 nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine;
    noaptea luminează ca ziua,
        iar întunericul este ca lumina.

13 Tu mi-ai întocmit rărunchii;
    Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele.
14 Te laud că sunt o făptură atât de minunată
    – minunate sunt lucrările Tale! –
        şi sufletul meu ştie foarte bine aceasta.
15 Oasele mele nu erau ascunse de Tine
    când am fost făcut într-un loc ascuns,
        când am fost ţesut în adâncimile pământului.
16 Când eram doar un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau,
    iar în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte
        mai înainte să existe vreuna din ele.

17 Cât de greu de pătruns îmi sunt gândurile Tale, Dumnezeule!
    Cât de mare este numărul lor!
18 Când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip.
    Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.

19 Dumnezeule, de l-ai ucide pe cel rău!
    Depărtaţi-vă de la mine, ucigaşilor!
20 Ei, care vorbesc de Tine în chip nelegiuit,
    duşmanii Tăi, care Îţi folosesc Numele în mod nesăbuit!
21 Să nu-i urăsc pe cei ce Te urăsc, Doamne?
    Să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
22 Îi urăsc cu o ură desăvârşită:
    pentru mine, ei sunt nişte duşmani.

23 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima,
    încearcă-mă şi cunoaşte-mi frământările!
24 Vezi dacă sunt pe o cale rea
    şi du-mă pe calea veşniciei!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 139

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

Избавь меня, Вечный, от злых людей,
    сохрани меня от жестоких.
Они замышляют зло в сердце,
    постоянно готовы к войне.
Изощряют свой язык, как змея;
    у них на губах яд гадюки. Пауза

Сохрани меня, Вечный, от рук нечестивых,
    огради от жестоких,
    желающих поколебать мои стопы.
Высокомерные спрятали силки для меня и петли,
    разложили сеть по дороге,
    расставили для меня западню. Пауза

Я сказал Вечному: «Ты – мой Бог;
    услышь голос моих молений, Вечный!
Владыка Вечный, сила моего спасения,
    Ты прикрыл мою голову в день сражения.
Вечный, не исполняй желания нечестивых,
    не дай успеха их замыслу,
    чтобы они не возгордились». Пауза

10 Пусть падёт на голову окруживших меня несчастье,
    которое вызвали их собственные уста.
11 Пусть падут на них горящие угли;
    пусть будут они повержены в огонь,
    в глубокую пропасть, откуда не подняться им.
12 Пусть не утвердится на земле злоязычный человек;
    пусть зло преследует жестоких на погибель им.

13 Я знаю, что Вечный даст правосудие бедным
    и заступится за нищих.
14 Поистине, праведные будут славить Твоё имя;
    честные будут жить в Твоём присутствии.

Песнь Давуда.