Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 139

Psalmul 139

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

Doamne, Tu mă cercetezi şi mă cunoşti!

Tu ştii când stau jos şi când mă ridic
    şi de departe îmi cunoşti gândurile.
Tu îmi cercetezi cărarea şi culcuşul
    şi toate căile mi le ştii îndeaproape.
Nici nu-mi ajunge cuvântul pe buze,
    că Tu, Doamne, îl şi cunoşti pe de-a-ntregul.

Tu mă învălui pe dinapoi şi pe dinainte
    şi-Ţi pui mâna peste mine.
O asemenea cunoştinţă este prea minunată pentru mine:
    este atât de înaltă, încât nu o pot pricepe.

Unde să plec dinaintea Duhului Tău,
    unde să fug dinaintea feţei Tale?
Dacă mă sui în cer, Tu eşti acolo!
    Dacă îmi întind patul în Locuinţa Morţilor, iată-Te şi acolo!
Purtat de aripile zorilor,
    mă aşez la capătul mării,
10 dar şi acolo mâna Ta mă conduce
    şi dreapta Ta mă apucă.

11 Dacă aş spune: „Sigur întunericul mă va ascunde,
    iar lumina dimprejurul meu se va preface în noapte“,
12 nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine;
    noaptea luminează ca ziua,
        iar întunericul este ca lumina.

13 Tu mi-ai întocmit rărunchii;
    Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele.
14 Te laud că sunt o făptură atât de minunată
    – minunate sunt lucrările Tale! –
        şi sufletul meu ştie foarte bine aceasta.
15 Oasele mele nu erau ascunse de Tine
    când am fost făcut într-un loc ascuns,
        când am fost ţesut în adâncimile pământului.
16 Când eram doar un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau,
    iar în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte
        mai înainte să existe vreuna din ele.

17 Cât de greu de pătruns îmi sunt gândurile Tale, Dumnezeule!
    Cât de mare este numărul lor!
18 Când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip.
    Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.

19 Dumnezeule, de l-ai ucide pe cel rău!
    Depărtaţi-vă de la mine, ucigaşilor!
20 Ei, care vorbesc de Tine în chip nelegiuit,
    duşmanii Tăi, care Îţi folosesc Numele în mod nesăbuit!
21 Să nu-i urăsc pe cei ce Te urăsc, Doamne?
    Să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
22 Îi urăsc cu o ură desăvârşită:
    pentru mine, ei sunt nişte duşmani.

23 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima,
    încearcă-mă şi cunoaşte-mi frământările!
24 Vezi dacă sunt pe o cale rea
    şi du-mă pe calea veşniciei!

Amplified Bible

Psalm 139

God’s Omnipresence and Omniscience.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1O Lord, you have searched me [thoroughly] and have known me.

You know when I sit down and when I rise up [my entire life, everything I do];
You understand my thought from afar.

You scrutinize my path and my lying down,
And You are intimately acquainted with all my ways.

Even before there is a word on my tongue [still unspoken],
Behold, O Lord, You know it all.

You have enclosed me behind and before,
And [You have] placed Your hand upon me.

Such [infinite] knowledge is too wonderful for me;
It is too high [above me], I cannot reach it.


Where can I go from Your Spirit?
Or where can I flee from Your presence?

If I ascend to heaven, You are there;
If I make my bed in Sheol (the nether world, the place of the dead), behold, You are there.

If I take the wings of the dawn,
If I dwell in the remotest part of the sea,
10 
Even there Your hand will lead me,
And Your right hand will take hold of me.
11 
If I say, “Surely the darkness will cover me,
And the night will be the only light around me,”
12 
Even the darkness is not dark to You and conceals nothing from You,
But the night shines as bright as the day;
Darkness and light are alike to You.

13 
For You formed my innermost parts;
You knit me [together] in my mother’s womb.
14 
I will give thanks and praise to You, for I am fearfully and wonderfully made;
Wonderful are Your works,
And my soul knows it very well.
15 
My frame was not hidden from You,
When I was being formed in secret,
And intricately and skillfully formed [as if embroidered with many colors] in the depths of the earth.
16 
Your eyes have seen my unformed substance;
And in Your book were all written
The days that were appointed for me,
When as yet there was not one of them [even taking shape].

17 
How precious also are Your thoughts to me, O God!
How vast is the sum of them!
18 
If I could count them, they would outnumber the sand.
When I awake, I am still with You.

19 
[a]O that You would kill the wicked, O God;
Go away from me, therefore, men of bloodshed.
20 
For they speak against You wickedly,
Your enemies take Your name in vain.
21 
Do I not hate those who hate You, O Lord?
And do I not loathe those who rise up against You?
22 
I hate them with perfect and utmost hatred;
They have become my enemies.

23 
Search me [thoroughly], O God, and know my heart;
Test me and know my anxious thoughts;
24 
And see if there is any wicked or hurtful way in me,
And lead me in the everlasting way.

Notas al pie

  1. Psalm 139:19 In the first eighteen verses of this psalm, the psalmist acknowledges that God knows everything that the psalmist ever does, no matter when or where he does it. Although God’s vast knowledge of an individual’s deeds can be reassuring for the righteous, it should be frightening for the wicked. In verses 19-24, the psalmist distances himself from the wicked and asks God to help him live in such a way that pleases God.