Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 138

Psalmul 138

Al lui David

Te voi lăuda din toată inima mea,
    Te voi cânta în prezenţa dumnezeilor!
Mă voi închina în Templul Tău cel sfânt
    şi-Ţi voi lăuda Numele,
pentru îndurarea Ta, pentru credincioşia Ta,
    pentru că Ţi-ai înălţat Numele şi cuvântul mai presus de orice.
În ziua când Te-am chemat, Tu mi-ai răspuns,
    m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.

Doamne, toţi regii pământului Te vor lăuda
    când vor auzi cuvintele gurii Tale!
Vor cânta căile Domnului,
    căci mare este slava Ta, Doamne!

Deşi este înălţat, Domnul îl vede pe cel smerit
    şi îl cunoaşte de departe pe cel mândru.
Când umblu prin mijlocul necazului,
    Tu mă înviorezi,
Îţi întinzi mâna împotriva mâniei duşmanilor mei
    şi mă izbăveşti cu dreapta Ta.
Domnul va isprăvi ce a început pentru mine.
    Doamne, îndurarea Ta este veşnică:
        nu părăsi lucrările mâinilor Tale!

New International Version - UK

Psalm 138

Psalm 138

Of David.

I will praise you, Lord, with all my heart;
    before the ‘gods’ I will sing your praise.
I will bow down towards your holy temple
    and will praise your name
    for your unfailing love and your faithfulness,
for you have so exalted your solemn decree
    that it surpasses your fame.
When I called, you answered me;
    you greatly emboldened me.

May all the kings of the earth praise you, Lord,
    when they hear what you have decreed.
May they sing of the ways of the Lord,
    for the glory of the Lord is great.

Though the Lord is exalted, he looks kindly on the lowly;
    though lofty, he sees them from afar.
Though I walk in the midst of trouble,
    you preserve my life.
You stretch out your hand against the anger of my foes;
    with your right hand you save me.
The Lord will vindicate me;
    your love, Lord, endures for ever –
    do not abandon the works of your hands.