Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 138

Psalmul 138

Al lui David

Te voi lăuda din toată inima mea,
    Te voi cânta în prezenţa dumnezeilor!
Mă voi închina în Templul Tău cel sfânt
    şi-Ţi voi lăuda Numele,
pentru îndurarea Ta, pentru credincioşia Ta,
    pentru că Ţi-ai înălţat Numele şi cuvântul mai presus de orice.
În ziua când Te-am chemat, Tu mi-ai răspuns,
    m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.

Doamne, toţi regii pământului Te vor lăuda
    când vor auzi cuvintele gurii Tale!
Vor cânta căile Domnului,
    căci mare este slava Ta, Doamne!

Deşi este înălţat, Domnul îl vede pe cel smerit
    şi îl cunoaşte de departe pe cel mândru.
Când umblu prin mijlocul necazului,
    Tu mă înviorezi,
Îţi întinzi mâna împotriva mâniei duşmanilor mei
    şi mă izbăveşti cu dreapta Ta.
Domnul va isprăvi ce a început pentru mine.
    Doamne, îndurarea Ta este veşnică:
        nu părăsi lucrările mâinilor Tale!

New International Reader's Version

Psalm 138

Psalm 138

A psalm of David.

Lord, I will praise you with all my heart.
    In front of those who think they are gods
    I will sing praise to you.
I will bow down facing your holy temple.
    I will praise your name,
    because you are always loving and faithful.
You have honored your holy word
    even more than your own fame.
When I called out to you, you answered me.
    You made me strong and brave.

Lord, may all the kings on earth praise you
    when they hear about what you have decided.
Lord, may they sing about what you have done,
    because your glory is great.

Though the Lord is high above all, he cares for the lowly.
    Though he is in heaven above, he sees them on earth below.
Trouble is all around me,
    but you keep me alive.
You reach out your hand to put a stop to the anger of my enemies.
    With your powerful right hand you save me.
Lord, you will show that I was right to trust you.
    Lord, your faithful love continues forever.
    You have done so much for us, so don’t stop now.