Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 137

Psalmul 137

Pe malurile râurilor Babilonului,
    stăteam jos şi plângeam amintindu-ne de Sion.
Ne atârnaserăm lirele
    în sălciile din ţinutul acela,
căci acolo, cei ce ne-au înrobit ne cereau cântece,
    asupritorii noştri ne cereau bucurie:
        „Cântaţi-ne din cântecele Sionului!“

Cum să cântăm noi cântecele Domnului
    pe un pământ străin?
Ierusalime, dacă te voi uita,
    să-şi uite şi dreapta mea destoinicia!
Limba mea să se lipească de cerul gurii mele
    dacă nu îmi voi aminti de tine
        şi dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!

Doamne, adu-Ţi aminte de edomiţii
    care, la căderea Ierusalimului,
ziceau: „Radeţi!
    Radeţi tot până la temelie!“
Fiică a Babilonului, sortită pustiirii!
    Ferice de acela care-ţi va răsplăti
        ceea ce tu ne-ai făcut!
Ferice de cel ce-i va apuca pe copiii tăi
    şi-i va zdrobi de stâncă!

New American Standard Bible

Psalm 137

An Experience of the Captivity.

1By the rivers of Babylon,
There we sat down and wept,
When we remembered Zion.
Upon the [a]willows in the midst of it
We hung our [b]harps.
For there our captors [c]demanded of us [d]songs,
And our tormentors mirth, saying,
“Sing us one of the songs of Zion.”

How can we sing the Lord’s song
In a foreign land?
If I forget you, O Jerusalem,
May my right hand [e]forget her skill.
May my tongue cling to the roof of my mouth
If I do not remember you,
If I do not [f]exalt Jerusalem
Above my chief joy.

Remember, O Lord, against the sons of Edom
The day of Jerusalem,
Who said, “Raze it, raze it
To its very foundation.”
O daughter of Babylon, you [g]devastated one,
How blessed will be the one who repays you
With [h]the recompense with which you have repaid us.
How blessed will be the one who seizes and dashes your little ones
Against the rock.

Notas al pie

  1. Psalm 137:2 Or poplars
  2. Psalm 137:2 Lit lyres
  3. Psalm 137:3 Lit asked
  4. Psalm 137:3 Lit words of song
  5. Psalm 137:5 I.e. become lame
  6. Psalm 137:6 Lit cause to ascend
  7. Psalm 137:8 Or devastator
  8. Psalm 137:8 Lit your recompense