Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 135

Psalmul 135

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,
    lăudaţi-L, slujitori ai Domnului,
care staţi[a] în Casa Domnului,
    în curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi-L pe Domnul, căci Domnul este bun!
    Cântaţi Numelui Său, căci este plăcut!
Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine,
    l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa[b].

Eu recunosc că Domnul este mare:
    Domnul nostru este mai mare decât toţi zeii!
Domnul face tot ce-I place,
    atât în ceruri, cât şi pe pământ,
        atât pe mări, cât şi în toate adâncurile.

El face să se ridice norii de la capătul pământului;
    El trimite fulgerele care vestesc ploaia
        şi aduce vântul din cămările lui.

El este Acela Care a ucis pe întâii născuţi ai Egiptului,
    de la oameni până la dobitoace.
El a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule,
    împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 El a lovit multe neamuri
    şi a omorât regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoriţilor,
    pe Og, regele Başanului,
        şi pe regii tuturor regatelor din Canaan.
12 Apoi a dat ţara acestora ca moştenire,
    ca moştenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne, Numele Tău este veşnic!
    Doamne, Tu eşti amintit din generaţie în generaţie.
14 Căci Domnul face dreptate poporului Său
    şi are milă de slujitorii Săi.

15 Idolii neamurilor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
16 Au gură, dar nu pot grăi,
    au ochi, dar nu pot vedea,
17 au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu au suflare în nările lor.
18 Asemenea lor sunt şi cei care i-au întocmit,
    toţi cei ce se încred în ei.

19 Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul!
    Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!
20 Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul!
    Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion,
    El Care locuieşte în Ierusalim!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 135:2 Sau: slujiţi
  2. Psalmii 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă

New International Version - UK

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord.[a]

Praise the name of the Lord;
    praise him, you servants of the Lord,
you who minister in the house of the Lord,
    in the courts of the house of our God.

Praise the Lord, for the Lord is good;
    sing praise to his name, for that is pleasant.
For the Lord has chosen Jacob to be his own,
    Israel to be his treasured possession.

I know that the Lord is great,
    that our Lord is greater than all gods.
The Lord does whatever pleases him,
    in the heavens and on the earth,
    in the seas and all their depths.
He makes clouds rise from the ends of the earth;
    he sends lightning with the rain
    and brings out the wind from his storehouses.

He struck down the firstborn of Egypt,
    the firstborn of people and animals.
He sent his signs and wonders into your midst, Egypt,
    against Pharaoh and all his servants.
10 He struck down many nations
    and killed mighty kings –
11 Sihon king of the Amorites,
    Og king of Bashan,
    and all the kings of Canaan –
12 and he gave their land as an inheritance,
    an inheritance to his people Israel.

13 Your name, Lord, endures for ever,
    your renown, Lord, through all generations.
14 For the Lord will vindicate his people
    and have compassion on his servants.

15 The idols of the nations are silver and gold,
    made by human hands.
16 They have mouths, but cannot speak,
    eyes, but cannot see.
17 They have ears, but cannot hear,
    nor is there breath in their mouths.
18 Those who make them will be like them,
    and so will all who trust in them.

19 All you Israelites, praise the Lord;
    house of Aaron, praise the Lord;
20 house of Levi, praise the Lord;
    you who fear him, praise the Lord.
21 Praise be to the Lord from Zion,
    to him who dwells in Jerusalem.

Praise the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 135:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verses 3 and 21