Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 135

Psalmul 135

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,
    lăudaţi-L, slujitori ai Domnului,
care staţi[a] în Casa Domnului,
    în curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi-L pe Domnul, căci Domnul este bun!
    Cântaţi Numelui Său, căci este plăcut!
Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine,
    l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa[b].

Eu recunosc că Domnul este mare:
    Domnul nostru este mai mare decât toţi zeii!
Domnul face tot ce-I place,
    atât în ceruri, cât şi pe pământ,
        atât pe mări, cât şi în toate adâncurile.

El face să se ridice norii de la capătul pământului;
    El trimite fulgerele care vestesc ploaia
        şi aduce vântul din cămările lui.

El este Acela Care a ucis pe întâii născuţi ai Egiptului,
    de la oameni până la dobitoace.
El a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule,
    împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 El a lovit multe neamuri
    şi a omorât regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoriţilor,
    pe Og, regele Başanului,
        şi pe regii tuturor regatelor din Canaan.
12 Apoi a dat ţara acestora ca moştenire,
    ca moştenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne, Numele Tău este veşnic!
    Doamne, Tu eşti amintit din generaţie în generaţie.
14 Căci Domnul face dreptate poporului Său
    şi are milă de slujitorii Săi.

15 Idolii neamurilor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
16 Au gură, dar nu pot grăi,
    au ochi, dar nu pot vedea,
17 au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu au suflare în nările lor.
18 Asemenea lor sunt şi cei care i-au întocmit,
    toţi cei ce se încred în ei.

19 Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul!
    Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!
20 Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul!
    Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion,
    El Care locuieşte în Ierusalim!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 135:2 Sau: slujiţi
  2. Psalmii 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 135

1¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!

¡Alabad el nombre del Señor!
    ¡Siervos del Señor, alabadlo,
vosotros, que permanecéis en la casa del Señor,
    en los atrios de la casa del Dios nuestro!

Alabad al Señor, porque el Señor es bueno;
    cantad salmos a su nombre, porque eso es agradable.
El Señor escogió a Jacob como su propiedad,
    a Israel como su posesión.

Yo sé que el Señor, nuestro Soberano,
    es más grande que todos los dioses.
El Señor hace todo lo que quiere
    en los cielos y en la tierra,
    en los mares y en todos sus abismos.
Levanta las nubes desde los confines de la tierra;
    envía relámpagos con la lluvia
    y saca de sus depósitos a los vientos.

A los primogénitos de Egipto hirió de muerte,
    tanto a hombres como a animales.
En tu corazón mismo, oh Egipto,
    Dios envió señales y maravillas
    contra el faraón y todos sus siervos.
10 A muchas naciones las hirió de muerte;
    a reyes poderosos les quitó la vida:
11 a Sijón, el rey amorreo;
    a Og, el rey de Basán,
    y a todos los reyes de Canaán.
12 Entregó sus tierras como herencia,
    ¡como herencia para su pueblo Israel!

13 Tu nombre, Señor, es eterno;
    tu renombre, por todas las generaciones.
14 Ciertamente el Señor juzgará a su pueblo,
    y de sus siervos tendrá compasión.

15 Los ídolos de los paganos son de oro y plata,
    producto de manos humanas.
16 Tienen boca, pero no pueden hablar;
    ojos, pero no pueden ver;
17 tienen oídos, pero no pueden oír;
    ¡ni siquiera hay aliento en su boca!
18 Semejantes a ellos son sus hacedores
    y todos los que confían en ellos.

19 Pueblo de Israel, bendice al Señor;
    descendientes de Aarón, bendecid al Señor;
20 descendientes de Leví, bendecid al Señor;
    los que teméis al Señor, bendecidlo.
21 Desde Sión sea bendito el Señor,
    el que habita en Jerusalén.

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!