Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 135

Psalmul 135

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,
    lăudaţi-L, slujitori ai Domnului,
care staţi[a] în Casa Domnului,
    în curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi-L pe Domnul, căci Domnul este bun!
    Cântaţi Numelui Său, căci este plăcut!
Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine,
    l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa[b].

Eu recunosc că Domnul este mare:
    Domnul nostru este mai mare decât toţi zeii!
Domnul face tot ce-I place,
    atât în ceruri, cât şi pe pământ,
        atât pe mări, cât şi în toate adâncurile.

El face să se ridice norii de la capătul pământului;
    El trimite fulgerele care vestesc ploaia
        şi aduce vântul din cămările lui.

El este Acela Care a ucis pe întâii născuţi ai Egiptului,
    de la oameni până la dobitoace.
El a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule,
    împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 El a lovit multe neamuri
    şi a omorât regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoriţilor,
    pe Og, regele Başanului,
        şi pe regii tuturor regatelor din Canaan.
12 Apoi a dat ţara acestora ca moştenire,
    ca moştenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne, Numele Tău este veşnic!
    Doamne, Tu eşti amintit din generaţie în generaţie.
14 Căci Domnul face dreptate poporului Său
    şi are milă de slujitorii Săi.

15 Idolii neamurilor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
16 Au gură, dar nu pot grăi,
    au ochi, dar nu pot vedea,
17 au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu au suflare în nările lor.
18 Asemenea lor sunt şi cei care i-au întocmit,
    toţi cei ce se încred în ei.

19 Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul!
    Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!
20 Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul!
    Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion,
    El Care locuieşte în Ierusalim!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 135:2 Sau: slujiţi
  2. Psalmii 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă

La Bible du Semeur

Psaumes 135

Le Seigneur est bon

1Louez l’Eternel !
Oui, louez l’Eternel !
Louez-le, vous, |les serviteurs de l’Eternel,
vous qui vous tenez dans le temple |de l’Eternel,
dans les parvis de la demeure |de notre Dieu !
Oui, louez l’Eternel |car l’Eternel est bon !
Et célébrez-le en musique, |car il est digne d’être aimé[a] !
L’Eternel s’est choisi Jacob,
Israël comme son bien précieux[b].

Je sais bien pour ma part |que l’Eternel est grand
et que notre Seigneur |surpasse tous les dieux.
L’Eternel fait |tout ce qu’il veut
au ciel et sur la terre,
dans les mers et dans les abîmes.
Des confins de la terre, |il fait monter les brumes.
Il produit les éclairs |au milieu de la pluie,
il fait lever le vent |qu’il tenait en réserve.

C’est lui qui a frappé |les premiers-nés d’Egypte
depuis les hommes |jusqu’au bétail[c].
Il a réalisé |des signes extraordinaires |et des prodiges
en plein cœur de l’Egypte
contre le pharaon |et tous ses serviteurs[d].
10 C’est lui qui a frappé |des peuples en grand nombre
et qui a abattu |des souverains puissants :
11 Sihôn, le roi des Amoréens
et Og, roi du Basan,
et tous les rois de Canaan[e].
12 Puis il donna leurs territoires |en possession
à Israël son peuple.

13 O Eternel, |ta renommée |demeure pour l’éternité,
et d’âge en âge l’on proclamera |ton nom, ô Eternel.
14 Car l’Eternel |rend justice à son peuple,
et il nous témoigne sa compassion |à nous, ses serviteurs.
15 Les idoles des autres peuples sont d’argent et d’or,
fabriquées par des hommes[f] :
16 elles ont une bouche, |mais ne peuvent parler,
elles ont bien des yeux, |mais elles ne voient pas.
17 Elles ont des oreilles, |mais qui n’entendent rien.
Et pas le moindre souffle |ne se trouve en leur bouche.
18 Ils leur ressemblent |tous ceux qui les fabriquent
et tous ceux qui mettent leur confiance en elles.

19 O peuple d’Israël, |bénissez l’Eternel !
Descendants d’Aaron, |bénissez l’Eternel !
20 Descendants de Lévi, |bénissez l’Eternel !
Vous tous qui craignez l’Eternel, |bénissez l’Eternel !
21 Béni soit l’Eternel |depuis le mont Sion,
lui qui réside dans Jérusalem !

Louez l’Eternel !

Notas al pie

  1. 135.3 Autre traduction : car cela est beau.
  2. 135.4 Voir Ex 19.5.
  3. 135.8 Voir Ex 12.12, 29. Les v. 8-11 sont un rappel sommaire des grands événements par lesquels Dieu a sauvé son peuple.
  4. 135.9 Voir Ex 7 à 14.
  5. 135.11 Voir Nb 21.21-35.
  6. 135.15 Pour les v. 15-18, voir 115.4-8.