Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 133

Psalmul 133

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

Iată ce bine şi ce plăcut este
    când fraţii locuiesc împreună în armonie!

Este ca untdelemnul de preţ pe creştetul capului,
    coborând pe barbă, pe barba lui Aaron,
        coborând pe marginea veşmintelor lui.

Este ca roua Hermonului,
    ca roua coborând pe munţii Sionului,
căci acolo a poruncit Domnul binecuvântarea,
    viaţa veşnică.

New International Version

Psalm 133

Psalm 133

A song of ascents. Of David.

How good and pleasant it is
    when God’s people live together in unity!

It is like precious oil poured on the head,
    running down on the beard,
running down on Aaron’s beard,
    down on the collar of his robe.
It is as if the dew of Hermon
    were falling on Mount Zion.
For there the Lord bestows his blessing,
    even life forevermore.