Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 133

Psalmul 133

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

Iată ce bine şi ce plăcut este
    când fraţii locuiesc împreună în armonie!

Este ca untdelemnul de preţ pe creştetul capului,
    coborând pe barbă, pe barba lui Aaron,
        coborând pe marginea veşmintelor lui.

Este ca roua Hermonului,
    ca roua coborând pe munţii Sionului,
căci acolo a poruncit Domnul binecuvântarea,
    viaţa veşnică.

New American Standard Bible

Psalm 133

The Excellency of Brotherly Unity.

A Song of Ascents, of David.

1Behold, how good and how pleasant it is
For brothers to dwell together in unity!
It is like the precious oil upon the head,
Coming down upon the beard,
Even Aaron’s beard,
Coming down upon the edge of his robes.
It is like the dew of Hermon
Coming down upon the mountains of Zion;
For there the Lord commanded the blessing—life forever.