Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 130

Psalmul 130

Un cântec de pelerinaj

Din adâncuri strig, Doamne!
    Stăpâne, ascultă glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte
    la glasul cererii mele!

Dacă Tu, Stăpâne, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre,
    cine ar putea sta în picioare?
Dar la Tine este iertarea,
    ca astfel să fii de temut.

Aştept pe Domnul.
    Sufletul meu aşteaptă
        şi nădăjduieşte în Cuvântul Lui.
Sufletul meu Îl aşteaptă pe Stăpânul
    mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa,
        da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Israele, nădăjduieşte în Domnul,
    căci îndurarea este a Domnului
        şi la El găsim belşug de răscumpărare!
El îl răscumpără pe Israel
    din toate vinovăţiile sale.

New Living Translation

Psalm 130

Psalm 130

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

From the depths of despair, O Lord,
    I call for your help.
Hear my cry, O Lord.
    Pay attention to my prayer.

Lord, if you kept a record of our sins,
    who, O Lord, could ever survive?
But you offer forgiveness,
    that we might learn to fear you.

I am counting on the Lord;
    yes, I am counting on him.
    I have put my hope in his word.
I long for the Lord
    more than sentries long for the dawn,
    yes, more than sentries long for the dawn.

O Israel, hope in the Lord;
    for with the Lord there is unfailing love.
    His redemption overflows.
He himself will redeem Israel
    from every kind of sin.