Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 128

Psalmul 128

Un cântec de pelerinaj

Ferice de oricine se teme de Domnul
    şi umblă pe căile Lui!
Căci atunci vei mânca din munca mâinilor tale,
    vei fi fericit şi-ţi va fi bine.
Soţia ta va fi ca o viţă roditoare
    în locurile retrase ale casei tale,
fiii tăi vor fi ca lăstarii de măslin
    împrejurul mesei tale.
Aşa este binecuvântat bărbatul
    care se teme de Domnul.

Domnul să te binecuvânteze din Sion,
    ca să vezi propăşirea Ierusalimului
        în toate zilele vieţii tale
şi să-i vezi pe fiii fiilor tăi!

Pacea să fie peste Israel!

New International Version - UK

Psalm 128

Psalm 128

A song of ascents.

Blessed are all who fear the Lord,
    who walk in obedience to him.
You will eat the fruit of your labour;
    blessings and prosperity will be yours.
Your wife will be like a fruitful vine
    within your house;
your children will be like olive shoots
    round your table.
Yes, this will be the blessing
    for the man who fears the Lord.

May the Lord bless you from Zion;
    may you see the prosperity of Jerusalem
    all the days of your life.
May you live to see your children’s children –
    peace be on Israel.