Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 125

Psalmul 125

Un cântec de pelerinaj

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion
    care nu poate fi clătinat, ci va sta pe vecie.
Cum sunt munţii împrejurul Ierusalimului,
    aşa este Domnul împrejurul poporului Său
        de acum şi până-n veci.

Toiagul celui rău nu va stăpâni
    partea celor drepţi,
pentru ca cei drepţi să nu-şi întindă mâinile
    spre nedreptate.

Fă bine, Doamne, celor buni
    şi celor drepţi în inimile lor!
Cât despre cei care se întorc la căile lor sucite,
    Domnul îi va îndepărta ca pe făcătorii de rele.

    Pacea să fie peste Israel!

New International Version - UK

Psalm 125

Psalm 125

A song of ascents.

Those who trust in the Lord are like Mount Zion,
    which cannot be shaken but endures for ever.
As the mountains surround Jerusalem,
    so the Lord surrounds his people
    both now and for evermore.

The sceptre of the wicked will not remain
    over the land allotted to the righteous,
for then the righteous might use
    their hands to do evil.

Lord, do good to those who are good,
    to those who are upright in heart.
But those who turn to crooked ways
    the Lord will banish with the evildoers.

Peace be on Israel.