Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 124

Psalmul 124

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

„De n-ar fi fost Domnul de partea noastră ...“
    – să spună acum Israel lucrul acesta!
De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
    când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
ne-ar fi înghiţit de vii,
    când li s-a aprins mânia faţă de noi;
ne-ar fi potopit apele,
    ne-ar fi înghiţit torentul;
ne-ar fi înghiţit
    apele cele năprasnice.

Binecuvântat să fie Domnul,
    Care nu ne-a lăsat pradă colţilor lor.
Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul păsărarilor;
    laţul s-a rupt, iar noi am scăpat!

Ajutorul nostru este în Numele Domnului,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.

King James Version

Psalm 124

1If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say;

If it had not been the Lord who was on our side, when men rose up against us:

Then they had swallowed us up quick, when their wrath was kindled against us:

Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul:

Then the proud waters had gone over our soul.

Blessed be the Lord, who hath not given us as a prey to their teeth.

Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are escaped.

Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.