Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 123

Psalmul 123

Un cântec de pelerinaj

Către Tine îmi ridic ochii,
    Cel Ce locuieşti în ceruri.

Cum caută ochii slujitorilor spre mâna stăpânilor lor
    şi ochii slujnicei – spre mâna stăpânei ei,
tot aşa şi ochii noştri caută spre Domnul, Dumnezeul nostru,
    până va avea milă de noi.

Ai milă de noi, Doamne, ai milă,
    căci suntem atât de sătui de dispreţ!
Sufletul nostru s-a săturat
    de batjocura celor îngâmfaţi
        şi de dispreţul celor mândri!

New Living Translation

Psalm 123

Psalm 123

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

I lift my eyes to you,
    O God, enthroned in heaven.
We keep looking to the Lord our God for his mercy,
    just as servants keep their eyes on their master,
    as a slave girl watches her mistress for the slightest signal.
Have mercy on us, Lord, have mercy,
    for we have had our fill of contempt.
We have had more than our fill of the scoffing of the proud
    and the contempt of the arrogant.