Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 122

Psalmul 122

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

Mă bucur când mi se spune:
    „Să mergem la Casa Domnului!“
Picioarele ni se opresc
    la porţile tale, Ierusalime.

Ierusalimul este zidit ca o cetate
    ce-şi adună poporul în unitate[a].
Acolo vin seminţiile,
    seminţiile Domnului,
ca să laude Numele Domnului,
    aşa cum s-a hotărât pentru Israel,
căci acolo sunt aşezate tronurile de judecată,
    tronurile Casei lui David.

Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului!
    „Fie ca cei ce te iubesc să prospere[b]!
Pacea să fie între zidurile tale
    şi liniştea – în palatele tale.“
Din pricina fraţilor mei şi a prietenilor mei,
    îţi urez: „Pacea fie în tine!“
Din pricina Casei Domnului, Dumnezeul nostru,
    îţi doresc: „Bine să-ţi fie!“

Notas al pie

  1. Psalmii 122:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; versul se referă fie la arhitectura Ierusalimului (ca o cetate, / este făcut dintr-o bucată), fie la oamenii care sunt în Ierusalim sau se adună acolo cu ocazia sărbătorilor (varianta din text)
  2. Psalmii 122:6 Sau: să fie în siguranţă

New Living Translation

Psalm 122

Psalm 122

A song for pilgrims ascending to Jerusalem. A psalm of David.

I was glad when they said to me,
    “Let us go to the house of the Lord.”
And now here we are,
    standing inside your gates, O Jerusalem.
Jerusalem is a well-built city;
    its seamless walls cannot be breached.
All the tribes of Israel—the Lord’s people—
    make their pilgrimage here.
They come to give thanks to the name of the Lord,
    as the law requires of Israel.
Here stand the thrones where judgment is given,
    the thrones of the dynasty of David.

Pray for peace in Jerusalem.
    May all who love this city prosper.
O Jerusalem, may there be peace within your walls
    and prosperity in your palaces.
For the sake of my family and friends, I will say,
    “May you have peace.”
For the sake of the house of the Lord our God,
    I will seek what is best for you, O Jerusalem.