Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 122:1-9

Psalmul 122

O cântare de pelerinaj. A lui David.

1M‑am bucurat când mi s‑a zis:

„Să mergem la Casa Domnului!“

2Picioarele ni se opresc

la porțile tale, Ierusalime.

3Ierusalimul este zidit ca o cetate

ce‑și adună poporul în unitate3 Cu referire fie la arhitectura Ierusalimului (ca o cetate care este făcută dintr‑o bucată), fie la oamenii care sunt în Ierusalim sau se adună acolo cu ocazia sărbătorilor (varianta din text)..

4Acolo se suie semințiile,

semințiile Domnului4 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența mai multor sintagme ebraice. Vezi și 130:3; 135:1, 3-4, 21; 146:1, 10; 147:1, 20; 148:1, 14; 149:1, 9.,

ca să aducă mulțumiri Numelui Domnului,

așa cum s‑a hotărât pentru Israel.

5Căci acolo sunt așezate tronurile de judecată,

tronurile Casei lui David.

6Rugați‑vă pentru pacea Ierusalimului!

Cei ce te iubesc să prospere6 Sau: să fie în siguranță.!

7Pacea să fie între zidurile tale,

și liniștea – în palatele tale.

8Datorită fraților mei și a prietenilor mei,

îți urez: „Pacea fie în tine!“

9Datorită Casei Domnului, Dumnezeul nostru,

voi căuta binele tău.

New International Version - UK

Psalms 122:1-9

Psalm 122

A song of ascents. Of David.

1I rejoiced with those who said to me,

‘Let us go to the house of the Lord.’

2Our feet are standing

in your gates, Jerusalem.

3Jerusalem is built like a city

that is closely compacted together.

4That is where the tribes go up –

the tribes of the Lord

to praise the name of the Lord

according to the statute given to Israel.

5There stand the thrones for judgment,

the thrones of the house of David.

6Pray for the peace of Jerusalem:

‘May those who love you be secure.

7May there be peace within your walls

and security within your citadels.’

8For the sake of my family and friends,

I will say, ‘Peace be within you.’

9For the sake of the house of the Lord our God,

I will seek your prosperity.