Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 122

Psalmul 122

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

Mă bucur când mi se spune:
    „Să mergem la Casa Domnului!“
Picioarele ni se opresc
    la porţile tale, Ierusalime.

Ierusalimul este zidit ca o cetate
    ce-şi adună poporul în unitate[a].
Acolo vin seminţiile,
    seminţiile Domnului,
ca să laude Numele Domnului,
    aşa cum s-a hotărât pentru Israel,
căci acolo sunt aşezate tronurile de judecată,
    tronurile Casei lui David.

Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului!
    „Fie ca cei ce te iubesc să prospere[b]!
Pacea să fie între zidurile tale
    şi liniştea – în palatele tale.“
Din pricina fraţilor mei şi a prietenilor mei,
    îţi urez: „Pacea fie în tine!“
Din pricina Casei Domnului, Dumnezeul nostru,
    îţi doresc: „Bine să-ţi fie!“

Notas al pie

  1. Psalmii 122:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; versul se referă fie la arhitectura Ierusalimului (ca o cetate, / este făcut dintr-o bucată), fie la oamenii care sunt în Ierusalim sau se adună acolo cu ocazia sărbătorilor (varianta din text)
  2. Psalmii 122:6 Sau: să fie în siguranţă

New International Version

Psalm 122

Psalm 122

A song of ascents. Of David.

I rejoiced with those who said to me,
    “Let us go to the house of the Lord.”
Our feet are standing
    in your gates, Jerusalem.

Jerusalem is built like a city
    that is closely compacted together.
That is where the tribes go up—
    the tribes of the Lord
to praise the name of the Lord
    according to the statute given to Israel.
There stand the thrones for judgment,
    the thrones of the house of David.

Pray for the peace of Jerusalem:
    “May those who love you be secure.
May there be peace within your walls
    and security within your citadels.”
For the sake of my family and friends,
    I will say, “Peace be within you.”
For the sake of the house of the Lord our God,
    I will seek your prosperity.