Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 121

Psalmul 121

Un cântec de pelerinaj

Îmi voi ridica ochii spre munţi:
    de unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul meu vine de la Domnul,
    Care a făcut cerurile şi pământul.

El nu va lăsa să ţi se clatine piciorul,
    Păzitorul tău nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme,
    Păzitorul lui Israel.

Domnul este păzitorul tău,
    Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
Soarele nu te va bate în timpul zilei,
    nici luna – în timpul nopţii.

Domnul te va păzi de tot ce este rău;
    El îţi va păzi sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
    de acum şi până în veac!

Nkwa Asem

Nnwom 121

Awurade, yɛn hwɛfo

1Mɛma m’ani so makyerɛ mmepɔw no, ɛhe na me mmoa fi bɛba? Me mmoa fi Awurade, ɔsoro ne asase yɛfo no. Ɔremma wo nan nwatiri. Nea ɔhwɛ wo no, rentɔ nko. Nea ɔhwɛ Israel no, rentɔ nko na ɔrenna.

Awurade ne wo hwɛfo; ɔwɔ wo nkyɛn bɔ wo ho ban. Owia renhye wo awia, na ɔsram nso renhyerɛn wo so anadwo. Awurade bɛbɔ wo ho ban afi bɔne nyinaa ho. Ɔbɛhwɛ wo so. Awurade bɛhwɛ w’adifi ne wo fie ba so afi mprenpren de akosi daa.