Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 119

Psalmul 119[a]

Ferice de cei integri în căile lor,
    care umblă după Legea[b] Domnului.
Ferice de cei ce păzesc mărturiile Lui
    şi-L caută din toată inima:
aceia nu săvârşesc nici o nedreptate
    şi umblă pe căile Lui.
Tu ne-ai dat orânduirile Tale,
    ca să fie păzite cu scumpătate.
O, de-ar ţinti căile mele
    să păzească orânduirile Tale!
Când urmez poruncile Tale,
    nu mă ruşinez.
Când voi ajunge să cunosc judecăţile Tale cele drepte,
    Te voi lăuda în curăţie de inimă.
Voi păzi orânduirile Tale:
    nu mă părăsi de tot!

Cum îşi va păstra tânărul curată cărarea?
    Păzind Cuvântul Tău.
10 Te caut din toată inima mea:
    nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale!
11 Strâng[c] cuvintele[d] Tale în inima mea,
    ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.
12 Binecuvântat să fii Tu, Doamne!
    Învaţă-mă orânduirile Tale!
13 Buzele mele vestesc
    toate judecăţile rostite de gura Ta.
14 Când împlinesc mărturiile Tale, mă bucur
    de parcă aş avea toate bogăţiile.
15 Cuget la hotărârile Tale
    şi dau atenţie căilor Tale.
16 Îmi găsesc plăcerea în orânduirile Tale;
    nu voi uita Cuvântul Tău!

17 Răsplăteşte-i robului Tău cu viaţă
    şi voi păzi Cuvântul Tău!
18 Deschide-mi ochii, ca să văd
    minunile din Legea Ta!
19 Eu sunt doar un străin pe pământ:
    nu-Ţi ascunde de mine poruncile Tale!
20 Sufletul mi se topeşte de dor
    după judecăţile Tale, tot timpul.
21 Tu-i mustri pe cei îngâmfaţi, pe cei blestemaţi,
    pe cei ce se rătăcesc de la poruncile Tale.
22 Îndepărtează de la mine ocara şi dispreţul,
    căci păzesc mărturiile Tale!
23 Prinţii stau şi vorbesc împotriva mea,
    dar robul Tău cugetă la orânduirile Tale.
24 Mărturiile Tale sunt desfătarea mea,
    sunt sfetnicii mei.

25 Sufletul meu este lipit de ţărână:
    înviorează-mă, după Cuvântul Tău!
26 Mi-am cercetat căile şi Tu mi-ai răspuns:
    învaţă-mă orânduirile Tale!
27 Deprinde-mă cu hotărârile Tale
    şi voi cugeta la minunile Tale!
28 Sufletul îmi plânge de întristare:
    ridică-mă, după Cuvântul Tău!
29 Ţine-mă departe de calea înşelăciunii;
    binevoieşte să mă înveţi Legea Ta!
30 Aleg calea credincioşiei;
    accept judecăţile tale.
31 Mă alipesc de mărturiile Tale:
    Doamne, nu mă lăsa să fiu dat de ruşine!
32 Alerg pe calea poruncilor Tale,
    căci Tu dai alinare inimii mele.

33 Învaţă-mă, Doamne, să trăiesc după orânduirile Tale,
    şi le voi respecta până la sfârşitul vieţii!
34 Dă-mi pricepere şi voi respecta Legea Ta,
    o voi păzi din toată inima mea!
35 Condu-mă pe cărarea poruncilor Tale,
    căci în aceasta îmi găsesc plăcerea!
36 Apleacă-mi inima spre mărturiile Tale
    şi nu spre câştigul mârşav!
37 Abate-mi privirea de la vederea lucrurilor deşarte;
    înviorează-mă pe calea Ta![e]
38 Împlineşte-Ţi promisiunea făcută robului Tău
    şi celor ce se tem de Tine!
39 Depărtează de la mine ocara ce mă-nspăimântă,
    căci judecăţile Tale sunt bune!
40 O, cât de mult tânjesc după hotărârile Tale:
    înviorează-mă după dreptatea Ta!

41 Să vină, Doamne, peste mine marea Ta îndurare
    şi mântuirea Ta din pricina promisiunii Tale!
42 Atunci îi voi putea răspunde celui ce mă ocărăşte,
    căci mă încred în Cuvântul Tău.
43 Nu mă lăsa fără Cuvântul cel adevărat în gura mea,
    căci nădăjduiesc în judecăţile Tale!
44 Voi păzi Legea Ta
    întotdeauna şi pentru veci de veci!
45 Voi umbla liber,
    căci caut hotărârile Tale.
46 Voi vesti mărturiile Tale înaintea regilor
    şi nu mă voi ruşina.
47 Mă voi desfăta cu poruncile Tale,
    pe care le iubesc.
48 Îmi ridic mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc,
    şi cuget la orânduirile Tale.

49 Aminteşte-Ţi de cuvântul spus robului Tău,
    în care m-ai făcut să nădăjduiesc!
50 Iată ce-mi aduce mângâiere în suferinţă:
    promisiunea Ta care mă înviorează.
51 Mult mă mai batjocoresc cei mândri,
    dar eu nu mă abat de la Legea Ta.
52 Îmi amintesc de judecăţile Tale din vechime
    şi sunt mângâiat.
53 Sunt cuprins de furie la vederea celor răi,
    a celor ce au părăsit Legea Ta.
54 În casa pribegiei mele
    mi-am făcut din orânduirile Tale cântări.
55 Noaptea îmi amintesc Numele Tău, Doamne!
    Voi păzi Legea Ta!
56 Aşa-mi doresc să fie,
    căci împlinesc hotărârile Tale.

57 Doamne, Tu eşti moştenirea mea: am promis
    că voi păzi cuvintele Tale!
58 Te rog din toată inima mea,
    îndură-te de mine, după promisiunea Ta!
59 Cuget la căile mele,
    îmi îndrept paşii spre mărturiile Tale.
60 Mă grăbesc şi nu întârzii
    să împlinesc poruncile Tale.
61 Funiile celor răi m-au înconjurat,
    dar eu nu uit Legea Ta.
62 La miezul nopţii mă trezesc să-Ţi aduc laude,
    din pricina judecăţilor Tale cele drepte.
63 Eu sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine
    şi păzesc hotărârile Tale.
64 Doamne, îndurarea Ta umple pământul:
    învaţă-mă orânduirile Tale!

65 Tu faci bine robului Tău,
    Doamne, după Cuvântul Tău.
66 Învaţă-mă să am cunoaştere şi pricepere,
    căci mă încred în poruncile Tale!
67 Înainte să fiu smerit, eu rătăceam;
    acum însă păzesc cuvintele Tale.
68 Tu eşti bun şi faci bine:
    învaţă-mă orânduirile Tale!
69 Nişte îngâmfaţi m-au tencuit cu neadevăruri,
    dar eu împlinesc hotărârile Tale din toată inima.
70 Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea,
    dar eu îmi găsesc desfătarea în Legea Ta.
71 E bine că m-ai smerit,
    pentru că astfel am putut învăţa orânduirile Tale.
72 Mai mult preţuieşte pentru mine Legea gurii Tale,
    decât mii de şecheli[f] de aur şi de argint.

73 Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit.
    De aceea, dă-mi pricepere ca să pot învăţa poruncile Tale!
74 Cei ce se tem de Tine mă privesc şi se bucură,
    căci aştept împlinirea Cuvântului Tău.
75 Doamne, recunosc că judecăţile Tale sunt drepte
    şi că din credincioşie m-ai smerit.
76 Fă-mi parte de îndurarea Ta, pentru a fi mângâiat,
    după promisiunea pe care ai făcut-o robului Tău.
77 Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi,
    căci îmi găsesc desfătarea în Legea Ta!
78 Să fie făcuţi de râs cei îngâmfaţi, căci m-au defăimat prin minciuni!
    Cât despre mine, eu voi cugeta la hotărârile Tale!
79 Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine
    şi cei ce cunosc mărturiile Tale!
80 Fie-mi inima integră în orânduirile Tale,
    şi atunci nu voi fi dat de ruşine!

81 Sufletul meu tânjeşte după mântuirea Ta,
    aşteptând împlinirea Cuvântului Tău.
82 Ochii îmi tânjesc după Tine,
    zicând: „Când mă vei mângâia?“
83 Deşi am ajuns ca un burduf de vin în fum,
    eu tot nu voi părăsi orânduirile Tale.
84 Câte zile să mai aştepte robul Tău
    până îmi vei judeca prigonitorii?
85 Cei îngâmfaţi mi-au săpat gropi;
    ei nu lucrează după Legea Ta.
86 Toate poruncile Tale sunt demne de încredere!
    Ei mă prigonesc cu minciuni. Scapă-mă!
87 Aproape că m-au prăpădit de pe pământ,
    dar eu nu părăsesc hotărârile Tale!
88 Înviorează-mă după îndurarea Ta,
    şi voi păzi mărturia gurii Tale!

89 Cuvântul Tău, Doamne,
    dăinuie pe vecie în ceruri.
90 Credincioşia Ta dăinuie de la o generaţie la alta;
    Tu ai întemeiat pământul şi el aşa rămâne.
91 Astăzi totul dăinuie prin judecăţile Tale,
    căci fiecare lucru Îţi este supus.
92 Dacă Legea Ta nu ar fi desfătarea mea,
    aş pieri în suferinţa mea.
93 Niciodată nu voi uita hotărârile Tale,
    căci prin ele mă înviorezi.
94 Sunt al Tău: mântuieşte-mă,
    căci eu caut să trăiesc după hotărârile Tale!
95 Cei răi mă aşteaptă ca să mă nimicească;
    eu însă iau aminte la mărturiile Tale.
96 Văd că tot ce este desăvârşit are un sfârşit;
    porunca Ta însă este de necuprins.

97 Ce mult iubesc eu Legea Ta!
    Toată ziua ea este desfătarea mea!
98 Porunca Ta mă face mai înţelept decât duşmanii mei,
    căci întotdeauna aceasta este cu mine.
99 Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei,
    căci cuget la mărturiile Tale.
100 Sunt mai priceput decât cei cărunţi,
    căci împlinesc hotărârile Tale.
101 Îmi feresc picioarele de orice cale rea,
    ca să păzesc Cuvântul Tău.
102 Nu mă îndepărtez de judecăţile Tale,
    căci Tu mă îndrumi.
103 Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele,
    mai dulci decât mierea pentru gura mea.
104 Sunt priceput din pricina hotărârilor Tale.
    De aceea urăsc toate cărările înşelătoare.

105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele
    şi o lumină pe cărarea mea.
106 Am jurat, şi voi împlini întocmai,
    că voi păzi judecăţile Tale cele drepte.
107 Sunt atât de mâhnit:
    Doamne, înviorează-mă după Cuvântul Tău!
108 Doamne, primeşte ofranda gurii mele
    şi învaţă-mă judecăţile Tale!
109 Mi-am pus viaţa în primejdie,
    dar nu voi părăsi Legea Ta!
110 Cei răi mi-au întins curse,
    dar eu nu mă voi rătăci de la hotărârile Tale.
111 Am moştenit mărturiile Tale pe vecie,
    pentru că ele sunt bucuria inimii mele.
112 Mi-am dedicat inima ca să înfăptuiesc orânduirile Tale
    pentru totdeauna, până la sfârşit.

113 Îi urăsc pe cei nestatornici,
    dar iubesc Legea Ta.
114 Tu eşti adăpostul şi scutul meu
    şi aştept să se împlinească Cuvântul Tău.
115 Depărtaţi-vă de mine, răufăcătorilor,
    ca să pot împlini poruncile Dumnezeului meu!
116 Sprijină-mă după promisiunea Ta şi voi fi înviorat;
    nu mă da de ruşine din pricina nădejdii mele!
117 Întăreşte-mă ca să fiu izbăvit,
    şi să privesc neîncetat la orânduirile Tale!
118 Tu-i îndepărtezi pe cei ce se rătăcesc de la orânduirile Tale,
    căci înşelătoria lor este zadarnică.
119 Tu-i îndepărtezi pe cei răi de pe pământ ca pe zgură.
    De aceea iubesc eu mărturiile Tale.
120 Mi se înfioară carnea din pricina groazei Tale
    şi mă tem din pricina judecăţilor Tale.

121 Judec cu dreptate:
    nu mă da pe mâna asupritorilor mei!
122 Ia apărarea robului Tău,
    ca să nu mă mai asuprească cei îngâmfaţi!
123 Mi se topesc ochii după mântuirea Ta
    şi după promisiunea Ta cea dreaptă.
124 Poartă-te cu robul Tău după îndurarea Ta
    şi învaţă-mă orânduirile Tale!
125 Eu sunt robul Tău: învaţă-mă,
    şi voi cunoaşte mărturiile Tale!
126 Doamne, este vremea să lucrezi,
    căci au încălcat Legea Ta.
127 Pentru că iubesc poruncile Tale
    mai mult decât aurul şi argintul
128 şi pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile Tale,
    de aceea urăsc toate cărările înşelătoare.

129 Minunate sunt mărturiile Tale,
    de aceea sufletul meu le împlineşte.
130 Dezvăluirea cuvintelor Tale aduce lumină
    şi dă pricepere celor neştiutori[g].
131 Îmi deschid gura şi oftez,
    căci tânjesc după poruncile Tale.
132 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine,
    după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău.
133 Întăreşte-mi paşii după cuvintele[h] Tale
    şi nu mă lăsa în stăpânirea vreunui necaz.
134 Izbăveşte-mă de sub asuprirea omului
    şi-Ţi voi păzi hotărârile!
135 Fă să lumineze faţa Ta peste robul Tău
    şi învaţă-mă orânduirile Tale.
136 Ochii îmi varsă şiroaie de lacrimi,
    fiindcă oamenii nu păzesc Legea Ta.

137 Doamne, Tu eşti drept,
    iar judecăţile Tale sunt drepte!
138 Tu porunceşti, iar mărturiile Tale sunt drepte
    şi pline de credincioşie!
139 Sunt mistuit de râvnă,
    pentru că duşmanii mei uită cuvintele Tale.
140 Cuvintele Tale sunt bine încercate
    şi robul Tău le iubeşte.
141 Eu sunt mic şi neînsemnat,
    dar nu dau uitării hotărârile Tale.
142 Dreptatea Ta rămâne dreptate pe vecie,
    şi Legea Ta rămâne adevărată.
143 Eu am parte numai de necaz şi de strâmtorare,
    însă poruncile Tale rămân desfătarea mea.
144 Mărturiile Tale rămân drepte pe vecie.
    Dă-mi pricepere, ca să pot trăi!

145 Strig din toată inima; răspunde-mi, Doamne!
    Voi împlini[i] orânduirile Tale.
146 Te chem; mântuieşte-mă,
    iar eu voi păzi mărturiile Tale.
147 Mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la Tine
    şi aştept să se împlinească cuvintele Tale.
148 Ochii îmi stau deschişi în timpul străjilor nopţii[j]
    ca să cuget la cuvintele Tale.
149 Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta,
    Doamne, după judecăţile Tale, înviorează-mă!
150 Se apropie cei ce urmăresc nelegiuirea;
    ei s-au depărtat de Legea Ta.
151 Doamne, Tu eşti aproape,
    iar toate poruncile Tale sunt adevărate.
152 Cu mult timp în urmă am aflat de mărturiile Tale,
    căci le-ai statornicit pe vecie.

153 Ia aminte la necazul meu şi salvează-mă,
    căci nu am dat uitării Legea Ta!
154 Apără-mi pricina şi răscumpără-mă!
    Îndură-te de mine după promisiunea Ta!
155 Mântuirea este departe de cei răi,
    deoarece ei nu caută să împlinească orânduirile Tale.
156 Doamne, multe sunt îndurările Tale!
    Înviorează-mă după judecăţile Tale!
157 Mulţi sunt şi prigonitorii, şi duşmanii mei,
    dar de la mărturiile Tale eu tot nu mă abat!
158 Mă uit cu scârbă la cei necredincioşi,
    la cei ce nu păzesc cuvintele Tale.
159 Ia aminte, căci iubesc hotărârile Tale!
    Doamne, înviorează-mă după îndurarea Ta!
160 Natura[k] Cuvântului Tău este adevărul
    şi fiecare judecată a Ta este dreaptă pe vecie!

161 Nişte prinţi mă prigonesc pe nedrept,
    dar inima mea tremură doar la Cuvântul Tău!
162 Eu mă bucur de cuvintele Tale
    ca cel ce a găsit multă pradă.
163 Urăsc înşelătoria, n-o pot suferi,
    dar iubesc Legea Ta!
164 Te laud de şapte ori pe zi,
    din pricina judecăţilor Tale celor drepte.
165 Cei ce iubesc Legea Ta au parte de multă pace
    şi nimic nu îi poate face să se împiedice.
166 Doamne, nădăjduiesc în mântuirea Ta,
    împlinind poruncile Tale.
167 Sufletul meu păzeşte mărturiile Tale
    şi le iubeşte mult.
168 Păzesc hotărârile şi mărturiile Tale,
    căci toate căile mele sunt înaintea Ta.

169 Doamne, fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine:
    „Dă-mi pricepere după Cuvântul Tău!“
170 Fie ca ruga mea să ajungă până la Tine:
    „Izbăveşte-mă după promisiunea Ta!“
171 Buzele mele Te vor lăuda,
    căci m-ai învăţat orânduirile Tale!
172 Limba mea va cânta cuvintele Tale,
    căci toate poruncile Tale sunt drepte.
173 Mâna Ta să-mi vină în ajutor,
    căci hotărârile Tale le aleg.
174 Doamne, tânjesc după mântuirea Ta,
    iar Legea Ta este desfătarea mea.
175 Fie ca sufletul meu să trăiască şi atunci Te va lăuda,
    iar judecăţile Tale mă vor sprijini la aceasta.
176 Rătăcesc ca o oaie pierdută! Caută-l pe robul Tău,
    căci eu nu am uitat poruncile Tale!

Notas al pie

 1. Psalmii 119:1 Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic toate versetele unei strofe încep cu aceeaşi literă, fiecare strofă având drept caracteristică o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
 2. Psalmii 119:1 Cuvintele-cheie din acest psalm au fost subliniate, pentru a fi scoase în evidenţă
 3. Psalmii 119:11 Sau: Ascund
 4. Psalmii 119:11 Lit.: cuvântul, fie cu sensul de poruncă, fie cu sensul de promisiune; este tradus ca plural pentru a-l deosebi de Cuvântul (dabar) Domnului; în multe locuri din Ps. 119, unde termenul ebraic a fost tradus fie prin cuvinte, fie prin promisiune sau poruncă
 5. Psalmii 119:37 Cele mai multe mss TM; două mss TM, MMM: înviorează-mă după Cuvântul Tău!
 6. Psalmii 119:72 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de şechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obişnuit (aproximativ 12 gr) şi cel al Lăcaşului (aproximativ 10 gr); greutatea şechelului a variat în diferite vremuri şi în diferite zone
 7. Psalmii 119:130 Vezi nota de la 19:7
 8. Psalmii 119:133 Vezi nota de la 18:30; aici cu sensul de învăţătură
 9. Psalmii 119:145 Sau: Doamne, / iar eu voi împlini
 10. Psalmii 119:148 Sau: Stau treaz toată noaptea; vezi nota de la 63:6
 11. Psalmii 119:160 Sau: Esenţa; sau: Toate cuvintele Tale sunt adevăr

O Livro

Salmos 119

1Felizes aqueles que andam por caminhos rectos, que andam de acordo com a lei do Senhor.
Felizes os que obedecem à vontade de
    Deus, e que o procuram de todo o coração.
E também os que não praticam a maldade,
    antes andam nos seus caminhos.
Deste-nos os teus mandamentos
    para lhes obedecermos cuidadosamente.
Oxalá a minha vida fosse dirigida
    de molde a que eu pudesse seguir os teus estatutos.
Então, nunca teria ocasião de ficar envergonhado,
    pois toda a minha conduta seria fiel à tua lei.
Só depois de ter estudado e aprendido bem os teus preceitos,
    é que serei capaz de te louvar como deve ser.
Não me abandones, de forma nenhuma,
    Senhor, para que possa obedecer aos teus estatutos.

&

Como podem os jovens permanecer puros?
    É conformando as suas vidas com a tua palavra!
10 Procurei-te de todo o meu coração;
    não deixes então que me desvie nunca dos teus ensinamentos.
11 Guardei a tua palavra no meu coração
    para poder manter-me afastado do pecado.
12 Louvado sejas tu, Senhor!
    Então, ensina-me os teus mandamentos.
13 Sou capaz de recitar fielmente as tuas leis.
14 Sinto-me muito mais feliz andando de acordo com os teus ensinos
    do que passando o tempo a acumular riquezas.
15 Medito nos teus preceitos,
    esforçando-me por conformar a minha vida com eles.
16 Os teus estatutos são toda a minha alegria.
Nunca me hei-de esquecer da tua palavra.

&

17 Abençoa a minha vida,
    para que possa continuar a viver obedecendo à tua palavra.
18 Abre-me os olhos
    para que constate todas as maravilhas que há na tua lei.
19 Aqui na Terra sou um peregrino;
    por isso bem preciso dos teus mandamentos.
20 Vivo todo o tempo ansioso pelas tuas instruções.
21 Repreendes severamente os orgulhosos pecadores,
    que rejeitam os teus mandamentos.
22 Não permitas que zombem de mim,
    porque eu obedeço aos teus ensinamentos.
23 Os poderosos reúnem-se para decidirem
    e combinarem como hão-de fazer-me mal.
    Mas eu continuo confiadamente a estudar os teus estatutos.
24 A tua lei é para mim todo o meu prazer.
    Ela é o meu único conselheiro.

&

25 Estou completamente desanimado.
    Reanima-me com a tua palavra.
26 Contei-te toda a minha vida. Tu ouviste-me.
    Agora dá-me as tuas instruções.
27 Faz-me entender tudo o que diga respeito aos teus preceitos.
    Pois é só assim que poderei reflectir nas tuas maravilhas.
28 A minha alma consome-se de tristeza;
    fortalece-me com a tua palavra.
29 Desvia-me de tudo o que for falsidade,
    e ajuda-me, pela tua misericórdia, a aprender com a tua lei.
30 Escolhi o caminho da verdade.
    Tomei a firme decisão de seguir os teus decretos.
31 Apego-me aos teus mandamentos;
    certamente não me deixarás decepcionado.
32 Senhor, põe em mim cada vez mais vontade de te obedecer, e então hei-de andar de acordo com os teus mandamentos.

&

33 Ensina-me, Senhor, o caminho na vida conforme a tua vontade.
    Manter-me-ei nele até ao fim da vida.
34 Dá-me sempre entendimento para poder obedecer à tua lei,
    pois quero segui-la de todo o coração.
35 Faz-me viver de acordo com os teus mandamentos,
    porque com eles me sinto bem feliz!
36 Inclina os meus desejos à obediência aos teus preceitos,
    e não à ganância.
37 Não deixes que me atraia pelas coisas efémeras deste mundo,
    mas concede-me que viva de acordo com o teu caminho.
38 Confirma as promessas que me tens feito,
    porque o meu desejo é honrar-te.
39 Não deixes que me desprezem por te obedecer;
    pois as tuas leis são boas.
40 Desejo muito seguir os teus preceitos.
    Renova a minha vida de acordo com a tua justiça.

&

41 Cobre a minha vida com a tua misericórdia
    e com a tua salvação, a tua palavra.
42 E assim terei alguma coisa a responder ao que me ataca,
    pois apoio-me na tua palavra.
43 Que eu nunca me esqueça da palavra da verdade,
    pois é a minha única esperança.
44 Porque é assim que poderei obedecer continuamente à tua lei,
    nesta vida e até na eternidade!
45 E é assim que desfrutarei da liberdade:
    procurando seguir os teus preceitos.
46 Poderei dessa forma anunciar os teus mandamentos
    até na presença de governantes, sem ter de me envergonhar.
47 Tenho toda a alegria nos teus mandamentos,
    porque os amo.
48 A minha oração é que nunca deixe os teus estatutos,
    não só porque os amo,
    mas também porque quero meditar neles.

&

49 Lembra-te das promessas que me fizeste
    porque elas são a minha única esperança.
50 Isso tem sido a minha consolação no meio das angústias;
    porque só a tua palavra pode renovar-me a vida.
51 Gente orgulhosa zombou de mim.
    Mas apesar disso nunca me desviei da tua lei.
52 Pelo contrário: lembrei-me do valor eterno dos teus ensinamentos
    e isso deu-me uma grande força.
53 Fico revoltadíssimo
    quando vejo gente pecadora desprezando a tua lei.
54 Os teus estatutos têm sido a fonte dos meus cânticos,
    durante os anos da minha peregrinação terrena.
55/56 Até mesmo de noite o teu nome está presente no meu espírito, Senhor.
    Mas se faço isso é porque obedeço aos teus mandamentos.

&

57 Senhor, tu mesmo és tudo quanto eu possuo.
    Por isso tomo o compromisso de obedecer às tuas palavras.
58 Desejo, de todo o coração, ter-te ao meu lado.
    Tem piedade de mim segundo a tua palavra.
59 Pus-me a reflectir nos caminhos que tenho trilhado na vida
    e decidi conduzir-me segundo os teus preceitos.
60 Sem demora, sem hesitações,
    comecei a obedecer aos teus mandamentos.
61 Homens perversos prenderam-me e roubaram-me;
    apesar disso nunca deixei de seguir a tua lei.
62 Se desperto a meio da noite,
    é para te louvar pelas tuas leis tão perfeitas!
63 Os meus verdadeiros amigos são todos os que te temem
    e guardam os teus preceitos.
64 A Terra, Senhor, está cheia de provas da tua bondade!
    Ensina-me os teus estatutos!

&

65 Tens-me feito muito bem, Senhor,
    aliás de acordo com as tuas promessas.
66 Agora, ensina-me a ajuizar correctamente,
    e dá-me a verdadeira sabedoria,
    pois creio nos teus mandamentos.
67 Andava errado até ao momento em que me castigaste e corrigiste.
    E agora sigo fielmente a tua palavra.
68 Tu és bom e só o bem sai de ti.
    Ensina-me os teus estatutos!
69 Homens orgulhosos forjaram mentiras contra mim;
    mas a verdade é que, de todo o coração,
    tenho obedecido aos teus preceitos!
70 São mentes embotadas e estúpidas.
    Mas quanto a mim todo o meu prazer está na tua lei.
71 O castigo que me fizeste sofrer sempre teve utilidade:
    fizeram-me prestar bem atenção aos teus estatutos.
72 A lei que saiu da tua boca vale para mim muito mais
    do que uma riqueza incontável em prata e ouro.

&

73 Foste tu, Senhor, quem criou o meu corpo,
    e formou a minha personalidade;
    agora dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos.
74 Todos aqueles que te honram me recebem de braços abertos,
    pois que sabem como eu confio na tua palavra.
75 Bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos;
    e quando me castigaste foi uma prova de que querias o meu bem.
76 Continua a dar-me a tua bondade,
    segundo as promessas que me tens feito.
77 Que a tua compaixão me envolva, para que possa continuar a viver,
    e a fazer da tua lei todo o meu prazer!
78 Que a gente altiva fique envergonhada,
    pois tratam-me de forma perversa, e sem justificação.
Mas eu continuarei a concentrar os meus pensamentos
    nos teus preceitos.
79 Juntem-se a mim todos os que te honram
    e que conhecem as tuas leis.
80 Ajuda-me a ser sempre fiel aos teus estatutos,
    para que nunca venha a haver razão de ficar envergonhado.

&

81 É verdade que me senti desesperado,
    enquanto esperava pela tua salvação.
    Mas apesar de tudo, continuei confiado na tua palavra.
82 Cansei-me de procurar ver o fim da provação
    esperando pela tua promessa.
    E ia dizendo: Quando virás tu fortalecer-me?
83 Fiquei envelhecido como um odre de vinho exposto à fumaça,
    cansado de esperar.
    No entanto não me esqueço dos teus estatutos.
84 Por quanto tempo terei ainda de esperar?
    Quando farás tu justiça contra os que me perseguem?
85 Gente má e arrogante abriu covas para que caísse nelas,
    porque não se comportam segundo a tua lei.
86 Os teus mandamentos são a verdade,
    e eles perseguem-me com mentiras.
    Portanto ajuda-me!
87 Eles quase conseguiram acabar comigo;
    mas nunca abandonei os teus preceitos.
88 Fortalece-me segundo a tua bondade,
    para poder obedecer à tua palavra.

&

89 A tua palavra, Senhor, permanece para sempre,
    imutável nos céus.
90 A tua fidelidade se estende a cada geração;
    e isto acontece com a mesma firmeza
    com que a própria Terra permanece.
91 Tudo se mantém, até hoje, segundo as tuas ordens.
    Tudo está de acordo com os teus planos.
92 Se as tuas leis não fossem a minha felicidade,
    há muito que já teria morrido de angústia.
93 Nunca me hei-de esquecer dos teus preceitos,
    pois por eles me tens dado uma vida nova.
94 Eu sou teu, Senhor! Salva-me!
    Porque sempre tenho buscado os teus mandamentos.
95 Gente perversa arma-me ciladas para me destruir,
    mas eu nunca deixarei de atentar para o teu testemunho.
96 A toda a perfeição sempre vi um limite,
    excepto para as tuas palavras.

&

97 Oh! Como eu amo a tua lei!
    Nela medito o dia inteiro.
98 Os teus mandamentos tornam-me mais sábio
    que os meus adversários,
    pois eles são o meu guia constante.
99 Sim, sou também mais sábio
    do que todos os meus mestres,
    porque estou sempre e pensar nos teus testemunhos.
100 Sou também mais sabedor do que os anciãos,
    porque obedeço e guardo os teus preceitos.
101 Desviei os meus pés de todo o caminho mau,
    pois pretendo permanecer obediente à tua palavra.
102 Não, eu não me desviei dos ensinamentos que me deste,
    porque são para mim mais doces do que o mel.
103 Sim, as tuas palavras sabem-me na boca
    melhor do que o próprio mel!
104 Sendo que foi só por meio dos teus mandamentos
    que alcancei entendimento,
    por isso recuso tudo o que seja falso ensinamento.

&

105 A tua palavra é como uma lâmpada
    que me ilumina, de noite, o caminho.
106 Já disse isto uma vez, e torno a repetir:
    Garanto que hei-de seguir o caminho das tuas justas leis.
107 Senhor, sabes como estou aflito;
    dá-me uma vida nova, segundo a tua palavra.
108 Rogo-te, Senhor, que aceites a expressão do meu louvor,
    e que me ensines os teus juízos.
109 A minha vida está constantemente em perigo;
    contudo isso não me fará esquecer a tua lei.
110 Gente descrente em Deus põe-me armadilhas no caminho;
    mas tal coisa não fez que eu me desviasse dos teus preceitos.
111 O teu testemunho é o meu tesouro,
    e sê-lo-á para sempre, pois que me enche de alegria.
112 Estou plenamente decidido a obedecer aos teus estatutos,
    até ao fim da vida.

&

113 Detesto os que não tomam uma posição firme para com Deus;
    mas quanto a mim, amo as tuas leis.
114 Tu és o meu refúgio e a minha protecção.
    A minha esperança está na tua palavra.
115 Afastem-se de mim, vocês, gente que só sabe fazer o mal;
    deixem-me praticar livremente os mandamentos do meu Deus.
116 Conserva-me a vida, Senhor, conforme a tua promessa.
    Não me deixes ficar enganado nesta minha esperança.
117 Mantém-me seguro e serei salvo.
    Os teus estatutos me farão profundamente feliz.
118 Tens rejeitado todos os que rejeitam os teus estatutos.
    Estes não estão mais do que a enganar-se a si próprios.
119 Lançaste fora, como refugo, como escória e lixo,
    toda a gente maligna.
    Por isso me sinto feliz em obedecer ao teu testemunho.
120 Tremo de medo perante ti,
    pelo respeito que tenho pelas tuas leis.

&

121 Tenho feito o que é certo, o que é de justiça;
    por isso não me abandones à mercê dos que me oprimem.
122 Senhor, tu és garantia do bem que me pode acontecer na vida.
    Não permitas que gente orgulhosa me oprima!
123 Tenho os olhos cansados de esperar pela tua salvação,
    e pela promessa da tua justiça.
124 Trata-me segundo a tua misericórdia,
    e ensina-me os teus estatutos.
125 Eu estou ao teu serviço;
    por isso dá-me inteligência
    para compreender os teus ensinamentos.
126 Senhor, chegou a hora de intervires,
    pois toda essa gente tem violado a tua lei.
127 Eu amo os teus mandamentos. São-me mais preciosos do que o ouro,
    o ouro de mais valor.
128 Conduzo-me segundo os teus preceitos.
    Detesto toda a falsidade.

&

129 Os teus testemunhos são maravilhosos;
    por isso os guardo na alma.
130 O ensino e o estudo das tuas palavras dá luz,
    e esclarece os mais simples de entendimento.
131 Por isso todo o meu ser está na espectativa
    de receber e de se alimentar dos teus mandamentos.
132 Vem, Senhor, e tem piedade de mim,
    conforme costumas ter com os que te amam.
133 Mantém-me sempre no caminho da tua palavra,
    para que nunca seja vencido pelo mal.
134 Livra-me da opressão dos homens maus,
    para que possa sempre obedecer aos teus preceitos.
135 Senhor, inclina-te com o teu amor sobre a minha vida,
    e ensina-me os teus estatutos.
136 Quando vejo a forma como as tuas leis são desprezadas,
    tenho vontade de chorar de tristeza.

&

137 Senhor, tu és justo;
    e sempre julgas com rectidão.
138 Os mandamentos que ordenaste
    são justos e inteiramente correctos.
139 Fico intensamente indignado
    quando constato que os meus inimigos desprezam a tua palavra.
140 A tua palavra é exacta e perfeita,
    por isso eu, que estou ao teu serviço, a amo.
141 É verdade que sou pequeno e desprezado;
    mas não é isso que fará esquecer-me dos teus mandamentos.
142 A tua justiça é de valor eterno,
    e as tuas leis são a verdade.
143 No desespero e na angústia
    os teus mandamentos me confortam.
144 A justiça que está contida nos teus testemunhos é de valor eterno.
    Dá-me inteligência para entendê-los e viverei.

&

145 Clamei de todo o coração e disse:
    “Responde-me Senhor, e obedecerei aos teus estatutos”.
146 Chamo por ti: salva-me
    e obedecerei aos teus testemunhos.
147 Oro antes que o Sol nasça
    e decido esperar que a tua palavra se realize.
148 Fico acordado durante a noite
    para meditar na tua palavra.
149 Ouve os meus pedidos, de acordo com a tua bondade.
    Torna a dar-me a tua vida, Senhor, de acordo com a tua justiça.
150 Vem aí gente de intenções perversas,
    que foge das tuas leis.
151 Mas tu estás perto de mim, Senhor.
    Todos os teus mandamentos são a própria verdade.
152 Eu sei desde a minha infância
    que os teus testemunhos nunca hão-de passar.

&

153 Olha para a minha aflição e livra-me,
    pois que não me esqueci de cumprir as tuas leis.
154 Defende-me, Senhor, e livra-me.
    Dá-me de novo a tua vida, segundo a tua promessa.
155 Os que rejeitam Deus estão bem longe da salvação,
    pois que não têm interesse algum nos teus estatutos.
156 Senhor, a tua misericórdia é grande.
    Dá-me uma vida boa, de acordo com a tua palavra.
157 Muitos são os meus inimigos, e os que me perseguem.
    Mas não me desvio dos teus estatutos.
158 Ao ver toda essa gente transgredindo, eu aflijo-me;
    porque desprezam a tua palavra.
159 Senhor, vê como amo os teus preceitos.
    Dá-me vida de acordo com a tua bondade.
160 A tua palavra é a verdade!
    Cada um dos teus decretos vale para sempre!

&

161 Os governantes me perseguem injustamente;
    mas mantenho no meu coração o respeito pela tua palavra.
162 A felicidade que sinto com a tua palavra
    é a mesma de alguém que fica com um grande tesouro.
163 Detesto e abomino a falsidade.
    Mas amo profundamente a tua lei.
164 Durante um só dia encontro mil e uma razões de te louvar
    pelas diversas manifestações da tua justiça!
165 Muita paz têm os que amam as tuas leis;
    esses tais não tropeçam na maldade.
166 Anseio, Senhor, pela tua salvação,
    e por isso continuo a praticar os teus mandamentos.
167 A minha alma tem cumprido os teus testemunhos;
    e assim tenho aprendido a amá-los extremamente!
168 Tenho posto em prática os teus preceitos e os teus testemunhos;
    tu sabes tudo quanto eu tenho sido e feito.

&

169 Senhor, ouve as minhas orações.
    Dá-me o entendimento que prometes na tua palavra.
170 Que o meu clamor chegue até à tua presença.
    Livra-me conforme o que me dizes na tua palavra.
171 Ensinaste-me os teus estatutos
    e isso fez com que a boca se me abrisse em louvores a ti!
172 A minha língua desembaraça-se para falar da tua palavra;
    visto que todos os teus mandamentos são justos.
173 Estende a tua mão para socorrer-me,
    pois na minha vida já optei pelos teus preceitos.
174 Senhor, desejo ardentemente a tua salvação,
    e a tua lei faz-me feliz!
175 Conquanto dês vida à minha alma, poderei louvar-te perfeitamente;
    assim me ajudem os teus juízos.
176 Andei por aí vagueando tal como uma ovelha desgarrada.
    Vem ao meu encontro, pois sabes bem
    que não me esqueci dos teus mandamentos.