Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 119

Psalmul 119[a]

Ferice de cei integri în căile lor,
    care umblă după Legea[b] Domnului.
Ferice de cei ce păzesc mărturiile Lui
    şi-L caută din toată inima:
aceia nu săvârşesc nici o nedreptate
    şi umblă pe căile Lui.
Tu ne-ai dat orânduirile Tale,
    ca să fie păzite cu scumpătate.
O, de-ar ţinti căile mele
    să păzească orânduirile Tale!
Când urmez poruncile Tale,
    nu mă ruşinez.
Când voi ajunge să cunosc judecăţile Tale cele drepte,
    Te voi lăuda în curăţie de inimă.
Voi păzi orânduirile Tale:
    nu mă părăsi de tot!

Cum îşi va păstra tânărul curată cărarea?
    Păzind Cuvântul Tău.
10 Te caut din toată inima mea:
    nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale!
11 Strâng[c] cuvintele[d] Tale în inima mea,
    ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.
12 Binecuvântat să fii Tu, Doamne!
    Învaţă-mă orânduirile Tale!
13 Buzele mele vestesc
    toate judecăţile rostite de gura Ta.
14 Când împlinesc mărturiile Tale, mă bucur
    de parcă aş avea toate bogăţiile.
15 Cuget la hotărârile Tale
    şi dau atenţie căilor Tale.
16 Îmi găsesc plăcerea în orânduirile Tale;
    nu voi uita Cuvântul Tău!

17 Răsplăteşte-i robului Tău cu viaţă
    şi voi păzi Cuvântul Tău!
18 Deschide-mi ochii, ca să văd
    minunile din Legea Ta!
19 Eu sunt doar un străin pe pământ:
    nu-Ţi ascunde de mine poruncile Tale!
20 Sufletul mi se topeşte de dor
    după judecăţile Tale, tot timpul.
21 Tu-i mustri pe cei îngâmfaţi, pe cei blestemaţi,
    pe cei ce se rătăcesc de la poruncile Tale.
22 Îndepărtează de la mine ocara şi dispreţul,
    căci păzesc mărturiile Tale!
23 Prinţii stau şi vorbesc împotriva mea,
    dar robul Tău cugetă la orânduirile Tale.
24 Mărturiile Tale sunt desfătarea mea,
    sunt sfetnicii mei.

25 Sufletul meu este lipit de ţărână:
    înviorează-mă, după Cuvântul Tău!
26 Mi-am cercetat căile şi Tu mi-ai răspuns:
    învaţă-mă orânduirile Tale!
27 Deprinde-mă cu hotărârile Tale
    şi voi cugeta la minunile Tale!
28 Sufletul îmi plânge de întristare:
    ridică-mă, după Cuvântul Tău!
29 Ţine-mă departe de calea înşelăciunii;
    binevoieşte să mă înveţi Legea Ta!
30 Aleg calea credincioşiei;
    accept judecăţile tale.
31 Mă alipesc de mărturiile Tale:
    Doamne, nu mă lăsa să fiu dat de ruşine!
32 Alerg pe calea poruncilor Tale,
    căci Tu dai alinare inimii mele.

33 Învaţă-mă, Doamne, să trăiesc după orânduirile Tale,
    şi le voi respecta până la sfârşitul vieţii!
34 Dă-mi pricepere şi voi respecta Legea Ta,
    o voi păzi din toată inima mea!
35 Condu-mă pe cărarea poruncilor Tale,
    căci în aceasta îmi găsesc plăcerea!
36 Apleacă-mi inima spre mărturiile Tale
    şi nu spre câştigul mârşav!
37 Abate-mi privirea de la vederea lucrurilor deşarte;
    înviorează-mă pe calea Ta![e]
38 Împlineşte-Ţi promisiunea făcută robului Tău
    şi celor ce se tem de Tine!
39 Depărtează de la mine ocara ce mă-nspăimântă,
    căci judecăţile Tale sunt bune!
40 O, cât de mult tânjesc după hotărârile Tale:
    înviorează-mă după dreptatea Ta!

41 Să vină, Doamne, peste mine marea Ta îndurare
    şi mântuirea Ta din pricina promisiunii Tale!
42 Atunci îi voi putea răspunde celui ce mă ocărăşte,
    căci mă încred în Cuvântul Tău.
43 Nu mă lăsa fără Cuvântul cel adevărat în gura mea,
    căci nădăjduiesc în judecăţile Tale!
44 Voi păzi Legea Ta
    întotdeauna şi pentru veci de veci!
45 Voi umbla liber,
    căci caut hotărârile Tale.
46 Voi vesti mărturiile Tale înaintea regilor
    şi nu mă voi ruşina.
47 Mă voi desfăta cu poruncile Tale,
    pe care le iubesc.
48 Îmi ridic mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc,
    şi cuget la orânduirile Tale.

49 Aminteşte-Ţi de cuvântul spus robului Tău,
    în care m-ai făcut să nădăjduiesc!
50 Iată ce-mi aduce mângâiere în suferinţă:
    promisiunea Ta care mă înviorează.
51 Mult mă mai batjocoresc cei mândri,
    dar eu nu mă abat de la Legea Ta.
52 Îmi amintesc de judecăţile Tale din vechime
    şi sunt mângâiat.
53 Sunt cuprins de furie la vederea celor răi,
    a celor ce au părăsit Legea Ta.
54 În casa pribegiei mele
    mi-am făcut din orânduirile Tale cântări.
55 Noaptea îmi amintesc Numele Tău, Doamne!
    Voi păzi Legea Ta!
56 Aşa-mi doresc să fie,
    căci împlinesc hotărârile Tale.

57 Doamne, Tu eşti moştenirea mea: am promis
    că voi păzi cuvintele Tale!
58 Te rog din toată inima mea,
    îndură-te de mine, după promisiunea Ta!
59 Cuget la căile mele,
    îmi îndrept paşii spre mărturiile Tale.
60 Mă grăbesc şi nu întârzii
    să împlinesc poruncile Tale.
61 Funiile celor răi m-au înconjurat,
    dar eu nu uit Legea Ta.
62 La miezul nopţii mă trezesc să-Ţi aduc laude,
    din pricina judecăţilor Tale cele drepte.
63 Eu sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine
    şi păzesc hotărârile Tale.
64 Doamne, îndurarea Ta umple pământul:
    învaţă-mă orânduirile Tale!

65 Tu faci bine robului Tău,
    Doamne, după Cuvântul Tău.
66 Învaţă-mă să am cunoaştere şi pricepere,
    căci mă încred în poruncile Tale!
67 Înainte să fiu smerit, eu rătăceam;
    acum însă păzesc cuvintele Tale.
68 Tu eşti bun şi faci bine:
    învaţă-mă orânduirile Tale!
69 Nişte îngâmfaţi m-au tencuit cu neadevăruri,
    dar eu împlinesc hotărârile Tale din toată inima.
70 Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea,
    dar eu îmi găsesc desfătarea în Legea Ta.
71 E bine că m-ai smerit,
    pentru că astfel am putut învăţa orânduirile Tale.
72 Mai mult preţuieşte pentru mine Legea gurii Tale,
    decât mii de şecheli[f] de aur şi de argint.

73 Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit.
    De aceea, dă-mi pricepere ca să pot învăţa poruncile Tale!
74 Cei ce se tem de Tine mă privesc şi se bucură,
    căci aştept împlinirea Cuvântului Tău.
75 Doamne, recunosc că judecăţile Tale sunt drepte
    şi că din credincioşie m-ai smerit.
76 Fă-mi parte de îndurarea Ta, pentru a fi mângâiat,
    după promisiunea pe care ai făcut-o robului Tău.
77 Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi,
    căci îmi găsesc desfătarea în Legea Ta!
78 Să fie făcuţi de râs cei îngâmfaţi, căci m-au defăimat prin minciuni!
    Cât despre mine, eu voi cugeta la hotărârile Tale!
79 Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine
    şi cei ce cunosc mărturiile Tale!
80 Fie-mi inima integră în orânduirile Tale,
    şi atunci nu voi fi dat de ruşine!

81 Sufletul meu tânjeşte după mântuirea Ta,
    aşteptând împlinirea Cuvântului Tău.
82 Ochii îmi tânjesc după Tine,
    zicând: „Când mă vei mângâia?“
83 Deşi am ajuns ca un burduf de vin în fum,
    eu tot nu voi părăsi orânduirile Tale.
84 Câte zile să mai aştepte robul Tău
    până îmi vei judeca prigonitorii?
85 Cei îngâmfaţi mi-au săpat gropi;
    ei nu lucrează după Legea Ta.
86 Toate poruncile Tale sunt demne de încredere!
    Ei mă prigonesc cu minciuni. Scapă-mă!
87 Aproape că m-au prăpădit de pe pământ,
    dar eu nu părăsesc hotărârile Tale!
88 Înviorează-mă după îndurarea Ta,
    şi voi păzi mărturia gurii Tale!

89 Cuvântul Tău, Doamne,
    dăinuie pe vecie în ceruri.
90 Credincioşia Ta dăinuie de la o generaţie la alta;
    Tu ai întemeiat pământul şi el aşa rămâne.
91 Astăzi totul dăinuie prin judecăţile Tale,
    căci fiecare lucru Îţi este supus.
92 Dacă Legea Ta nu ar fi desfătarea mea,
    aş pieri în suferinţa mea.
93 Niciodată nu voi uita hotărârile Tale,
    căci prin ele mă înviorezi.
94 Sunt al Tău: mântuieşte-mă,
    căci eu caut să trăiesc după hotărârile Tale!
95 Cei răi mă aşteaptă ca să mă nimicească;
    eu însă iau aminte la mărturiile Tale.
96 Văd că tot ce este desăvârşit are un sfârşit;
    porunca Ta însă este de necuprins.

97 Ce mult iubesc eu Legea Ta!
    Toată ziua ea este desfătarea mea!
98 Porunca Ta mă face mai înţelept decât duşmanii mei,
    căci întotdeauna aceasta este cu mine.
99 Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei,
    căci cuget la mărturiile Tale.
100 Sunt mai priceput decât cei cărunţi,
    căci împlinesc hotărârile Tale.
101 Îmi feresc picioarele de orice cale rea,
    ca să păzesc Cuvântul Tău.
102 Nu mă îndepărtez de judecăţile Tale,
    căci Tu mă îndrumi.
103 Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele,
    mai dulci decât mierea pentru gura mea.
104 Sunt priceput din pricina hotărârilor Tale.
    De aceea urăsc toate cărările înşelătoare.

105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele
    şi o lumină pe cărarea mea.
106 Am jurat, şi voi împlini întocmai,
    că voi păzi judecăţile Tale cele drepte.
107 Sunt atât de mâhnit:
    Doamne, înviorează-mă după Cuvântul Tău!
108 Doamne, primeşte ofranda gurii mele
    şi învaţă-mă judecăţile Tale!
109 Mi-am pus viaţa în primejdie,
    dar nu voi părăsi Legea Ta!
110 Cei răi mi-au întins curse,
    dar eu nu mă voi rătăci de la hotărârile Tale.
111 Am moştenit mărturiile Tale pe vecie,
    pentru că ele sunt bucuria inimii mele.
112 Mi-am dedicat inima ca să înfăptuiesc orânduirile Tale
    pentru totdeauna, până la sfârşit.

113 Îi urăsc pe cei nestatornici,
    dar iubesc Legea Ta.
114 Tu eşti adăpostul şi scutul meu
    şi aştept să se împlinească Cuvântul Tău.
115 Depărtaţi-vă de mine, răufăcătorilor,
    ca să pot împlini poruncile Dumnezeului meu!
116 Sprijină-mă după promisiunea Ta şi voi fi înviorat;
    nu mă da de ruşine din pricina nădejdii mele!
117 Întăreşte-mă ca să fiu izbăvit,
    şi să privesc neîncetat la orânduirile Tale!
118 Tu-i îndepărtezi pe cei ce se rătăcesc de la orânduirile Tale,
    căci înşelătoria lor este zadarnică.
119 Tu-i îndepărtezi pe cei răi de pe pământ ca pe zgură.
    De aceea iubesc eu mărturiile Tale.
120 Mi se înfioară carnea din pricina groazei Tale
    şi mă tem din pricina judecăţilor Tale.

121 Judec cu dreptate:
    nu mă da pe mâna asupritorilor mei!
122 Ia apărarea robului Tău,
    ca să nu mă mai asuprească cei îngâmfaţi!
123 Mi se topesc ochii după mântuirea Ta
    şi după promisiunea Ta cea dreaptă.
124 Poartă-te cu robul Tău după îndurarea Ta
    şi învaţă-mă orânduirile Tale!
125 Eu sunt robul Tău: învaţă-mă,
    şi voi cunoaşte mărturiile Tale!
126 Doamne, este vremea să lucrezi,
    căci au încălcat Legea Ta.
127 Pentru că iubesc poruncile Tale
    mai mult decât aurul şi argintul
128 şi pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile Tale,
    de aceea urăsc toate cărările înşelătoare.

129 Minunate sunt mărturiile Tale,
    de aceea sufletul meu le împlineşte.
130 Dezvăluirea cuvintelor Tale aduce lumină
    şi dă pricepere celor neştiutori[g].
131 Îmi deschid gura şi oftez,
    căci tânjesc după poruncile Tale.
132 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine,
    după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău.
133 Întăreşte-mi paşii după cuvintele[h] Tale
    şi nu mă lăsa în stăpânirea vreunui necaz.
134 Izbăveşte-mă de sub asuprirea omului
    şi-Ţi voi păzi hotărârile!
135 Fă să lumineze faţa Ta peste robul Tău
    şi învaţă-mă orânduirile Tale.
136 Ochii îmi varsă şiroaie de lacrimi,
    fiindcă oamenii nu păzesc Legea Ta.

137 Doamne, Tu eşti drept,
    iar judecăţile Tale sunt drepte!
138 Tu porunceşti, iar mărturiile Tale sunt drepte
    şi pline de credincioşie!
139 Sunt mistuit de râvnă,
    pentru că duşmanii mei uită cuvintele Tale.
140 Cuvintele Tale sunt bine încercate
    şi robul Tău le iubeşte.
141 Eu sunt mic şi neînsemnat,
    dar nu dau uitării hotărârile Tale.
142 Dreptatea Ta rămâne dreptate pe vecie,
    şi Legea Ta rămâne adevărată.
143 Eu am parte numai de necaz şi de strâmtorare,
    însă poruncile Tale rămân desfătarea mea.
144 Mărturiile Tale rămân drepte pe vecie.
    Dă-mi pricepere, ca să pot trăi!

145 Strig din toată inima; răspunde-mi, Doamne!
    Voi împlini[i] orânduirile Tale.
146 Te chem; mântuieşte-mă,
    iar eu voi păzi mărturiile Tale.
147 Mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la Tine
    şi aştept să se împlinească cuvintele Tale.
148 Ochii îmi stau deschişi în timpul străjilor nopţii[j]
    ca să cuget la cuvintele Tale.
149 Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta,
    Doamne, după judecăţile Tale, înviorează-mă!
150 Se apropie cei ce urmăresc nelegiuirea;
    ei s-au depărtat de Legea Ta.
151 Doamne, Tu eşti aproape,
    iar toate poruncile Tale sunt adevărate.
152 Cu mult timp în urmă am aflat de mărturiile Tale,
    căci le-ai statornicit pe vecie.

153 Ia aminte la necazul meu şi salvează-mă,
    căci nu am dat uitării Legea Ta!
154 Apără-mi pricina şi răscumpără-mă!
    Îndură-te de mine după promisiunea Ta!
155 Mântuirea este departe de cei răi,
    deoarece ei nu caută să împlinească orânduirile Tale.
156 Doamne, multe sunt îndurările Tale!
    Înviorează-mă după judecăţile Tale!
157 Mulţi sunt şi prigonitorii, şi duşmanii mei,
    dar de la mărturiile Tale eu tot nu mă abat!
158 Mă uit cu scârbă la cei necredincioşi,
    la cei ce nu păzesc cuvintele Tale.
159 Ia aminte, căci iubesc hotărârile Tale!
    Doamne, înviorează-mă după îndurarea Ta!
160 Natura[k] Cuvântului Tău este adevărul
    şi fiecare judecată a Ta este dreaptă pe vecie!

161 Nişte prinţi mă prigonesc pe nedrept,
    dar inima mea tremură doar la Cuvântul Tău!
162 Eu mă bucur de cuvintele Tale
    ca cel ce a găsit multă pradă.
163 Urăsc înşelătoria, n-o pot suferi,
    dar iubesc Legea Ta!
164 Te laud de şapte ori pe zi,
    din pricina judecăţilor Tale celor drepte.
165 Cei ce iubesc Legea Ta au parte de multă pace
    şi nimic nu îi poate face să se împiedice.
166 Doamne, nădăjduiesc în mântuirea Ta,
    împlinind poruncile Tale.
167 Sufletul meu păzeşte mărturiile Tale
    şi le iubeşte mult.
168 Păzesc hotărârile şi mărturiile Tale,
    căci toate căile mele sunt înaintea Ta.

169 Doamne, fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine:
    „Dă-mi pricepere după Cuvântul Tău!“
170 Fie ca ruga mea să ajungă până la Tine:
    „Izbăveşte-mă după promisiunea Ta!“
171 Buzele mele Te vor lăuda,
    căci m-ai învăţat orânduirile Tale!
172 Limba mea va cânta cuvintele Tale,
    căci toate poruncile Tale sunt drepte.
173 Mâna Ta să-mi vină în ajutor,
    căci hotărârile Tale le aleg.
174 Doamne, tânjesc după mântuirea Ta,
    iar Legea Ta este desfătarea mea.
175 Fie ca sufletul meu să trăiască şi atunci Te va lăuda,
    iar judecăţile Tale mă vor sprijini la aceasta.
176 Rătăcesc ca o oaie pierdută! Caută-l pe robul Tău,
    căci eu nu am uitat poruncile Tale!

Notas al pie

 1. Psalmii 119:1 Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic toate versetele unei strofe încep cu aceeaşi literă, fiecare strofă având drept caracteristică o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
 2. Psalmii 119:1 Cuvintele-cheie din acest psalm au fost subliniate, pentru a fi scoase în evidenţă
 3. Psalmii 119:11 Sau: Ascund
 4. Psalmii 119:11 Lit.: cuvântul, fie cu sensul de poruncă, fie cu sensul de promisiune; este tradus ca plural pentru a-l deosebi de Cuvântul (dabar) Domnului; în multe locuri din Ps. 119, unde termenul ebraic a fost tradus fie prin cuvinte, fie prin promisiune sau poruncă
 5. Psalmii 119:37 Cele mai multe mss TM; două mss TM, MMM: înviorează-mă după Cuvântul Tău!
 6. Psalmii 119:72 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de şechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obişnuit (aproximativ 12 gr) şi cel al Lăcaşului (aproximativ 10 gr); greutatea şechelului a variat în diferite vremuri şi în diferite zone
 7. Psalmii 119:130 Vezi nota de la 19:7
 8. Psalmii 119:133 Vezi nota de la 18:30; aici cu sensul de învăţătură
 9. Psalmii 119:145 Sau: Doamne, / iar eu voi împlini
 10. Psalmii 119:148 Sau: Stau treaz toată noaptea; vezi nota de la 63:6
 11. Psalmii 119:160 Sau: Esenţa; sau: Toate cuvintele Tale sunt adevăr

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 119

上帝的律法

1行為正直、遵行耶和華律法的人有福了!
遵守祂的法度、全心尋求祂的人有福了!
他們不做不義的事,
只照祂的旨意而行。
耶和華啊,你已經賜下法則,
叫我們竭力遵行。
我渴望堅定地遵從你的律例。
我重視你的一切命令,
便不致羞愧。
我學習你公義的法令時,
要存著正直的心來稱謝你。
我要遵守你的律例,
求你不要棄絕我。
青年如何保持純潔呢?
就是要遵守你的話。
10 我全心全意地尋求你,
求你不要讓我偏離你的命令。
11 我把你的話珍藏在心中,
免得我得罪你。
12 耶和華啊,你當受稱頌!
求你將你的律例教導我。
13 我宣揚你口中所出的一切法令。
14 我喜愛你的法度如同人們喜愛財富。
15 我要默想你的法則,
思想你的旨意。
16 我以遵行你的律例為樂,
我不忘記你的話語。
17 求你以厚恩待我,
使我能活著,並遵守你的話語。
18 求你開我的眼睛,
使我能明白你律法中的奧妙。
19 我在世上是過客,
求你不要向我隱藏你的命令。
20 我的心時刻切慕你的法令。
21 你斥責受咒詛、不聽從你命令的狂傲人。
22 求你除去我所受的羞辱和藐視,
因為我遵從你的法度。
23 雖然權貴們坐著譭謗我,
僕人仍要默想你的律例。
24 你的法度是我的喜樂,
是我的謀士。
25 我幾乎性命不保,
求你照你的應許救我的性命。
26 我陳明自己的行為,
你就回應了我;
求你將你的律例教導我。
27 求你使我明白你的法則,
我要思想你的奇妙作為。
28 我傷心欲絕,
求你照你的應許使我堅強起來。
29 求你使我遠離惡道,
開恩將你的律法教導我。
30 我已經選擇了真理之路,
決心遵行你的法令。
31 我持守你的法度,耶和華啊,
求你不要使我蒙羞。
32 我竭力遵守你的命令,
因為你使我更有悟性。
33 耶和華啊,
求你將你的律例教導我,
我必遵守到底。
34 求你叫我明白你的律法,
使我可以全心遵守。
35 求你引導我遵行你的命令,
因為這是我喜愛的。
36 求你使我的心愛慕你的法度而非不義之財。
37 求你使我的眼目遠離虛空之事,
按你的旨意更新我的生命。
38 求你實現你給僕人的應許,
就是你給敬畏你之人的應許。
39 求你除去我所害怕的羞辱,
因為你的法令是美善的。
40 我渴望遵行你的法則,
求你按你的公義更新我的生命。

41 耶和華啊!
願你的慈愛臨到我,
願你的拯救臨到我,
正如你的應許,
42 好叫我能面對嘲笑我的人,
因為我信靠你的話。
43 求你使真理不離我的口,
因為你的法令是我的盼望。
44 我要持守你的律法,
直到永永遠遠。
45 我要自由地生活,
因為我尋求你的法則。
46 我要在君王面前講論你的法度,
我不以此為恥。
47 我以遵行你的命令為樂,
我喜愛你的命令。
48 我尊崇你的命令,
我喜愛你的命令,
我要默想你的律例。
49 求你顧念你對僕人的應許,
你的話帶給我盼望。
50 你的應許是我生命的支柱,
是我患難中的安慰。
51 狂傲人肆意嘲諷我,
但我仍然沒有偏離你的律法。
52 耶和華啊,
我牢記你古時賜下的法令,
你的法令是我的安慰。
53 我見惡人丟棄你的律法,
就怒火中燒。
54 我在世寄居的日子,
你的律例就是我的詩歌。
55 耶和華啊,我在夜間思想你,
我要遵守你的律法。
56 我向來樂於遵行你的法則。
57 耶和華啊,你是我的福分!
我決心遵行你的話語。
58 我一心求你施恩,
求你照著你的應許恩待我。
59 我思想自己走過的路,
就決定歸向你的法度。
60 我毫不遲疑地遵守你的命令。
61 雖然惡人用繩索捆綁我,
我仍不忘記你的律法。
62 我半夜起來稱謝你公義的法令。
63 我與所有敬畏你、遵守你法則的人為友。
64 耶和華啊,
你的慈愛遍及天下,
求你將你的律例教導我。
65 耶和華啊,
你信守諾言,善待了僕人。
66 求你賜我知識,教我判別是非,
因為我信靠你的命令。
67 從前我沒有受苦的時候走迷了路,
現在我要遵行你的話。
68 你是美善的,
你所行的都是美善的,
求你將你的律例教導我。
69 傲慢人譭謗我,
但我一心遵守你的法則。
70 他們執迷不悟,
但我喜愛你的律法。
71 我受苦對我有益,
使我可以學習你的律例。
72 你賜的律法對我而言比千萬金銀更寶貴。
73 你親手造我、塑我,
求你賜我悟性好明白你的命令。
74 敬畏你的人見我就歡喜,
因為我信靠你的話。
75 耶和華啊,
我知道你的法令公義,
你是憑信實管教我。
76 求你照著你給僕人的應許,
用慈愛來安慰我。
77 求你憐憫我,使我可以存活,
因為你的律法是我的喜樂。
78 願狂傲人受辱,
因他們詆譭我;
但我要思想你的法則。
79 願敬畏你的人到我這裡來,
好明白你的法度。
80 願我能全心遵守你的律例,
使我不致羞愧。
81 我的心迫切渴慕你的拯救,
你的話語是我的盼望。
82 我期盼你的應許實現,
望眼欲穿。
我說:「你何時才安慰我?」
83 我形容枯槁,好像煙薰的皮袋,
但我仍然沒有忘記你的律例。
84 你僕人還要等多久呢?
你何時才會懲罰那些迫害我的人呢?
85 違背你律法的狂傲人挖陷阱害我。
86 你的一切命令都可靠,
他們無故地迫害我,
求你幫助我。
87 他們幾乎置我於死地,
但我仍然沒有背棄你的法則。
88 求你施慈愛保護我的性命,
我好遵守你賜下的法度。
89 耶和華啊,
你的話與天同存,亙古不變。
90 你的信實萬代長存;
你創造了大地,使它恆久不變。
91 天地照你的法令一直存到今日,
因為萬物都是你的僕役。
92 如果沒有你的律法給我帶來喜樂,
我早已死在苦難中了。
93 我永不忘記你的法則,
因你藉著法則救了我的生命。
94 我屬於你,求你拯救我,
因為我努力遵守你的法則。
95 惡人伺機害我,
但我仍然思想你的法度。
96 我看到萬事都有盡頭,
唯有你的命令無邊無界。
97 我多麼愛慕你的律法,
終日思想。
98 我持守你的命令,
你的命令使我比仇敵有智慧。
99 我比我的老師更有洞見,
因為我思想你的法度。
100 我比長者更明智,
因為我遵守你的法則。
101 我聽從你的話,
拒絕走惡道。
102 我從未偏離你的法令,
因為你教導過我。
103 你的話語品嚐起來何等甘甜,
在我口中勝過蜂蜜。
104 我從你的法則中得到智慧,
我厭惡一切詭詐之道。
105 你的話是我腳前的燈,
是我路上的光。
106 我曾經起誓,我必信守諾言:
我要遵行你公義的法令。
107 我飽受痛苦,耶和華啊,
求你照你的話保護我的性命。
108 耶和華啊,
求你悅納我由衷的讚美,
將你的法令教導我。
109 我的生命時刻面臨危險,
但我不會忘記你的律法。
110 惡人為我設下網羅,
但我沒有偏離你的法則。
111 你的法度永遠是我的寶貴產業,
是我喜樂的泉源。
112 我決心遵行你的律例,
一直到底。
113 我厭惡心懷二意的人,
我愛慕你的律法。
114 你是我的藏身之所,
是我的盾牌,
你的話語是我的盼望。
115 你們這些惡人離開我吧,
我要順從上帝的命令。
116 耶和華啊,
求你按你的應許扶持我,
使我存活,
不要使我的盼望落空。
117 求你扶持我,使我得救,
我要時刻默想你的律例。
118 你棄絕一切偏離你律例的人,
他們的詭計無法得逞。
119 你剷除世上的惡人,
如同除掉渣滓,
因此我喜愛你的法度。
120 我因敬畏你而戰抖,
我懼怕你的法令。
121 我做事公平正直,
求你不要把我交給欺壓我的人。
122 求你保障僕人的福祉,
不要讓傲慢的人欺壓我。
123 我望眼欲穿地期盼你拯救我,
實現你公義的應許。
124 求你以慈愛待你的僕人,
將你的律例教導我。
125 我是你的僕人,
求你賜我悟性可以明白你的法度。
126 耶和華啊,人們違背你的律法,
是你懲罰他們的時候了。
127 我愛你的命令勝於愛金子,
勝於愛純金。
128 我遵行你一切的法則,
我憎恨一切惡道。
129 你的法度奇妙,我一心遵守。
130 你的話語一解明,
就發出亮光,
使愚人得到啟迪。
131 我迫切地渴慕你的命令。
132 求你眷顧我、憐憫我,
像你素來恩待那些愛你的人一樣。
133 求你照你的應許引導我的腳步,
不要讓罪惡轄制我。
134 求你救我脫離惡人的欺壓,
好使我能順服你的法則。
135 求你笑顏垂顧僕人,
將你的律例教導我。
136 我淚流成河,
因為人們不遵行你的律法。
137 耶和華啊,你是公義的,
你的法令是公正的。
138 你定的法度公義,完全可信。
139 我看見仇敵漠視你的話語,
就心急如焚。
140 你僕人喜愛你的應許,
因為你的應許可靠。
141 我雖然卑微、受人藐視,
但我銘記你的法則。
142 你的公義常存,
你的律法是真理。
143 我雖然遭遇困苦患難,
但你的命令是我的喜樂。
144 你的法度永遠公正,
求你幫助我明白你的法度,
使我可以存活。
145 耶和華啊,我迫切向你禱告,
求你應允我,
我必遵守你的律例。
146 我向你呼求,求你救我,
我必持守你的法度。
147 天不亮,
我就起來呼求你的幫助,
你的話語是我的盼望。
148 我整夜不睡,思想你的應許。
149 耶和華啊,你充滿慈愛,
求你垂聽我的呼求,
照你的法令保護我的性命。
150 作惡多端的人逼近了,
他們遠離你的律法。
151 但耶和華啊,你就在我身邊,
你的一切命令都是真理。
152 我很早就從你的法度中知道,
你的法度永遠長存。
153 求你眷顧苦難中的我,搭救我,
因為我沒有忘記你的律法。
154 求你為我伸冤,救贖我,
照著你的應許保護我的性命。
155 惡人不遵守你的律例,
以致得不到拯救。
156 耶和華啊,
你有無比的憐憫之心,
求你照你的法令保護我的性命。
157 迫害我的仇敵眾多,
但我卻沒有偏離你的法度。
158 我厭惡這些背棄你的人,
因為他們不遵行你的話。
159 耶和華啊,
你知道我多麼愛你的法則,
求你施慈愛保護我的生命。
160 你的話都是真理,
你一切公義的法令永不改變。
161 權貴無故迫害我,
但我的心對你的話充滿敬畏。
162 我喜愛你的應許,
如獲至寶。
163 我厭惡虛假,
喜愛你的律法。
164 因你公義的法令,
我要每天七次讚美你。
165 喜愛你律法的人常有平安,
什麼也不能使他跌倒。
166 耶和華啊,我等候你的拯救,
我遵行你的命令。
167 我深愛你的法度,一心遵守。
168 我遵守你的法則和法度,
你知道我做的每一件事。
169 耶和華啊,求你垂聽我的禱告,
照你的話賜我悟性。
170 求你垂聽我的祈求,
照你的應許拯救我。
171 願我的口湧出讚美,
因你將你的律例教導了我。
172 願我的舌頭歌頌你的應許,
因為你一切的命令盡都公義。
173 願你的手隨時幫助我,
因為我選擇了你的法則。
174 耶和華啊,我盼望你的拯救,
你的律法是我的喜樂。
175 求你讓我存活,我好讚美你,
願你的法令成為我的幫助。
176 我像隻迷途的羊,
求你來尋找僕人,
因為我沒有忘記你的命令。