Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 118:1-29

Psalmul 118

1Mulțumiți Domnului, căci este bun,

căci în veac ține îndurarea Lui!

2Israel să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!“

3Casa lui Aaron să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!“

4Cei ce se tem de Domnul să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!“

5În mijlocul necazului L‑am chemat pe Domnul5 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența mai multor sintagme ebraice. Vezi și v. 14, 17-19.,

și Domnul mi‑a răspuns și m‑a scos la loc larg.

6Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme!

Ce‑mi va face omul?!

7Domnul este de partea mea. El este ajutorul meu.

De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

8Mai bine să te adăpostești în Domnul,

decât să te încrezi în om.

9Mai bine să te adăpostești în Domnul,

decât să te încrezi în cei nobili.

10Toate neamurile mă înconjurau,

dar le‑am îndepărtat în Numele Domnului.

11Mă încercuiau, da, mă împresurau,

dar le‑am îndepărtat în Numele Domnului.

12Mă împresurau ca niște albine,

dar au fost stinse ca un foc de paie:

le‑am îndepărtat în Numele Domnului.

13Eram împins cu putere, ca să cad,

dar Domnul m‑a ajutat.

14Domnul este tăria și cântarea mea;

El a devenit izbăvirea mea.

15Strigăt de bucurie și de izbăvire

se află în corturile celor drepți.

Dreapta Domnului aduce victoria.

16Dreapta Domnului este înălțată;

dreapta Domnului aduce victoria.

17Nu voi muri, ci voi trăi

și voi povesti lucrările Domnului.

18Domnul m‑a disciplinat aspru,

dar nu m‑a dat morții.

19Deschideți‑mi porțile dreptății,

ca să intru să‑I mulțumesc Domnului!

20Aceasta este poarta Domnului;

cei drepți intră pe ea.

21Îți voi mulțumi, căci mi‑ai răspuns

și mi‑ai dat izbăvire.

22Piatra pe care au respins‑o zidarii,

a devenit Piatra din capul unghiului.

23Domnul a făcut acest lucru;

el este minunat în ochii noștri.

24Aceasta este ziua pe care a făcut‑o Domnul.

Să ne bucurăm și să ne veselim în ea!

25Oh, Doamne, Te rugăm, izbăvește!

Oh, Doamne, Te rugăm, dă victorie!

26Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului!

Vă binecuvântăm din Casa Domnului.

27Domnul este Dumnezeu

și El ne luminează.

Legați cu funii jertfa de sărbătoare

și aduceți‑o până la coarnele altarului!27 Sau: Alăturați‑vă sărbătorii cu ramuri / și veniți până la coarnele altarului!

28Tu ești Dumnezeul meu și Îți voi mulțumi!

Tu ești Dumnezeul meu și Te voi înălța!

29Mulțumiți Domnului, căci este bun,

căci în veac ține îndurarea Lui!

New International Version - UK

Psalms 118:1-29

Psalm 118

1Give thanks to the Lord, for he is good;

his love endures for ever.

2Let Israel say:

‘His love endures for ever.’

3Let the house of Aaron say:

‘His love endures for ever.’

4Let those who fear the Lord say:

‘His love endures for ever.’

5When hard pressed, I cried to the Lord;

he brought me into a spacious place.

6The Lord is with me; I will not be afraid.

What can mere mortals do to me?

7The Lord is with me; he is my helper.

I look in triumph on my enemies.

8It is better to take refuge in the Lord

than to trust in humans.

9It is better to take refuge in the Lord

than to trust in princes.

10All the nations surrounded me,

but in the name of the Lord I cut them down.

11They surrounded me on every side,

but in the name of the Lord I cut them down.

12They swarmed around me like bees,

but they were consumed as quickly as burning thorns;

in the name of the Lord I cut them down.

13I was pushed back and about to fall,

but the Lord helped me.

14The Lord is my strength and my defence118:14 Or song;

he has become my salvation.

15Shouts of joy and victory

resound in the tents of the righteous:

‘The Lord’s right hand has done mighty things!

16The Lord’s right hand is lifted high;

the Lord’s right hand has done mighty things!’

17I will not die but live,

and will proclaim what the Lord has done.

18The Lord has chastened me severely,

but he has not given me over to death.

19Open for me the gates of the righteous;

I will enter and give thanks to the Lord.

20This is the gate of the Lord

through which the righteous may enter.

21I will give you thanks, for you answered me;

you have become my salvation.

22The stone the builders rejected

has become the cornerstone;

23the Lord has done this,

and it is marvellous in our eyes.

24The Lord has done it this very day;

let us rejoice today and be glad.

25Lord, save us!

Lord, grant us success!

26Blessed is he who comes in the name of the Lord.

From the house of the Lord we bless you.118:26 The Hebrew is plural.

27The Lord is God,

and he has made his light shine on us.

With boughs in hand, join in the festal procession

up118:27 Or Bind the festal sacrifice with ropes / and take it to the horns of the altar.

28You are my God, and I will praise you;

you are my God, and I will exalt you.

29Give thanks to the Lord, for he is good;

his love endures for ever.