Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 118

Psalmul 118

Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Israel să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Casa lui Aaron să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Cei ce se tem de Domnul să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“

În mijlocul necazului L-am chemat pe Domnul
    şi Domnul mi-a răspuns şi m-a scos la loc larg.
Domnul este de partea mea;[a] de aceea nu mă voi teme.
    Ce-mi poate face un om?!
Domnul este de partea mea; El este ajutorul meu.
    De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în om.
Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în cei mari.

10 Toate neamurile mă înconjurau,
    dar le-am nimicit în Numele Domnului.
11 Mă încercuiau, da, mă împresurau,
    dar le-am respins în Numele Domnului.
12 Mă împresurau ca nişte albine,
    dar au fost stinse ca un foc de paie:
        le-am respins în Numele Domnului.

13 Eram împins cu putere, ca să cad,
    dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria şi cântarea mea;
    El a devenit mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de izbăvire
    se înalţă din corturile celor drepţi;
dreapta Domnului aduce izbânda.
16     Dreapta Domnului este înălţată;
        dreapta Domnului aduce izbânda.

17 Nu voi muri, ci voi trăi
    şi voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a disciplinat aspru,
    dar nu m-a dat morţii.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii,
    ca să intru să-L laud pe Domnul!
20 Aceasta este poarta Domnului;
    cei drepţi intră pe ea.
21 Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns
    şi mi-ai dat izbăvire.

22 Piatra pe care au respins-o zidarii,
    a devenit piatra din capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru.
    El este o minune în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o,
    pentru ca noi să ne veselim şi să ne bucurăm în ea.

25 Doamne, Te rugăm, mântuieşte-ne!
    Doamne, Te rugăm, dă-ne izbândă!
26 Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului !
    Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu
    şi El ne luminează.
Legaţi cu funii jertfa
    şi aduceţi-o până la coarnele altarului![b]

28 Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi lăuda!
    Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi înălţa!

29 Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Notas al pie

  1. Psalmii 118:6 TM; LXX: Domnul este ajutorul meu
  2. Psalmii 118:27 Sau: Alăturaţi-vă sărbătorii cu ramuri / şi veniţi până la coarnele altarului!

New International Version - UK

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures for ever.

Let Israel say:
    ‘His love endures for ever.’
Let the house of Aaron say:
    ‘His love endures for ever.’
Let those who fear the Lord say:
    ‘His love endures for ever.’

When hard pressed, I cried to the Lord;
    he brought me into a spacious place.
The Lord is with me; I will not be afraid.
    What can mere mortals do to me?
The Lord is with me; he is my helper.
    I look in triumph on my enemies.

It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in humans.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in princes.
10 All the nations surrounded me,
    but in the name of the Lord I cut them down.
11 They surrounded me on every side,
    but in the name of the Lord I cut them down.
12 They swarmed around me like bees,
    but they were consumed as quickly as burning thorns;
    in the name of the Lord I cut them down.
13 I was pushed back and about to fall,
    but the Lord helped me.
14 The Lord is my strength and my defence[a];
    he has become my salvation.

15 Shouts of joy and victory
    resound in the tents of the righteous:
‘The Lord’s right hand has done mighty things!
16     The Lord’s right hand is lifted high;
    the Lord’s right hand has done mighty things!’
17 I will not die but live,
    and will proclaim what the Lord has done.
18 The Lord has chastened me severely,
    but he has not given me over to death.
19 Open for me the gates of the righteous;
    I will enter and give thanks to the Lord.
20 This is the gate of the Lord
    through which the righteous may enter.
21 I will give you thanks, for you answered me;
    you have become my salvation.

22 The stone the builders rejected
    has become the cornerstone;
23 the Lord has done this,
    and it is marvellous in our eyes.
24 The Lord has done it this very day;
    let us rejoice today and be glad.

25 Lord, save us!
    Lord, grant us success!

26 Blessed is he who comes in the name of the Lord.
    From the house of the Lord we bless you.[b]
27 The Lord is God,
    and he has made his light shine on us.
With boughs in hand, join in the festal procession
    up[c] to the horns of the altar.

28 You are my God, and I will praise you;
    you are my God, and I will exalt you.

29 Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures for ever.

Notas al pie

  1. Psalm 118:14 Or song
  2. Psalm 118:26 The Hebrew is plural.
  3. Psalm 118:27 Or Bind the festal sacrifice with ropes / and take it