Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 117

Psalmul 117

Lăudaţi-L pe Domnul, toate neamurile!
    Daţi-I laudă, toate popoarele!
Căci măreaţă Îi este îndurarea faţă de noi
    şi credincioşia Domnului este veşnică.

Lăudaţi-L pe Domnul!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 117

Herrens godhed og trofasthed

1Pris Herren, alle nationer.
    Lovsyng ham, alle folkeslag.
For hans godhed mod os er stor,
    hans trofasthed varer for evigt.
Halleluja!