Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 115

Psalmul 115

Nu nouă, Doamne, nu nouă,
    ci Numelui Tău să-i fie adusă slava,
        pentru îndurarea şi credincioşia Ta!
Pentru ce să zică neamurile:
    „Unde le este Dumnezeul?“
Dumnezeul nostru însă este în ceruri
    şi face tot ce vrea.
Idolii lor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
Ei au gură, dar nu vorbesc,
    au ochi, dar nu văd,
au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu pot mirosi,
au mâini, dar nu pot pipăi,
    au picioare, dar nu pot umbla cu ele,
        iar din gâtlej nu pot scoate nici un sunet.
Ca ei sunt cei care-i fac
    şi toţi cei care se încred în ei.

Israele, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
10 Casă a lui Aaron, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
11 Cei temători de Domnul, încredeţi-vă în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lor!

12 Domnul Îşi aduce aminte de noi şi dă binecuvântare:
    El binecuvântează casa lui Israel,
        binecuvântează casa lui Aaron,
13 îi binecuvântează pe cei ce se tem de Domnul,
    de la cei mici până la cei mari.

14 Să vă înmulţească Domnul,
    pe voi şi pe fiii voştri!
15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.

16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului,
    dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17 Nu morţii Îi dau laudă Domnului,
    nici cei care s-au pogorât în tăcere,
18 ci noi Îl vom binecuvânta pe Domnul,
    de acum şi până în veci.

Lăudaţi-L pe Domnul!

New Serbian Translation

Псалми 115

1Немој нама, о, Господе, немој нама,
    већ имену своме славу подај,
    због милости своје и истине своје!

Зашто народи да говоре:
    „Тај Бог њихов, где је?“
А Бог наш је на небесима
    и он чини све што му се прохте!
Сребро су и злато њихови идоли,
    људских руку дело.
Са устима – а неми,
    са очима – а слепи;
са ушима – а глуви
    и са носем који не мирише;
са рукама које не пипају,
    са ногама које се не крећу
    и са грлом што ни глас да пусти.
Такви ће да буду ти што су их начинили,
    сви који се у њих поуздају!

Израиљу, у Господа се уздај!
    Он им је помоћник, он им је штит!
10 Доме Аронов, у Господа се уздај!
    Он им је помоћник, он им је заштитник!
11 Ви што стрепите од Господа,
    у Господа се уздајте!
    Он им је помоћник, он им је заштитник!

12 Сетио се и нас Господ!
    Нек нас благослови,
нека благослови дом Израиљев;
    нека благослови дом Аронов!
13 Благословиће оне што стрепе од Господа,
    како мале тако и велике.

14 Умножио вас Господ,
    и вас и децу вашу!
15 Благословио вас Господ,
    Саздатељ небеса и земље!

16 Небеса су Господња небеса,
    а земљу је дао потомцима људи.
17 Преминули не славе Господа,
    ни сви што у покој иду;
18 а ми Господа славимо
    сада и довека!

Славите Господа!