Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 113

Psalmul 113

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
    lăudaţi Numele Domnului!

Numele Domnului să fie binecuvântat,
    de acum şi până-n veci!
De la răsăritul soarelui şi până la apusul lui,
    binecuvântat fie Numele Domnului!

Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile,
    mai presus de ceruri este slava Lui.
Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru,
    Cel Ce tronează din înălţime
şi totuşi Se apleacă privind
    spre ceruri şi spre pământ?

El îl ridică din pulbere pe cel sărman
    şi îl înalţă din gunoi pe cel nevoiaş,
ca să-l aşeze la un loc cu cei de neam ales,
    cu cei de neam ales din poporul Său.
El îi dă celei sterpe o familie,
    face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.

Lăudaţi-L pe Domnul!

King James Version

Psalm 113

1Praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord, praise the name of the Lord.

Blessed be the name of the Lord from this time forth and for evermore.

From the rising of the sun unto the going down of the same the Lord's name is to be praised.

The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens.

Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high,

Who humbleth himself to behold the things that are in heaven, and in the earth!

He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill;

That he may set him with princes, even with the princes of his people.

He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord.